Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

14 Μαΐου 2012

Η δημιουργία του εμβρύου
(γονιμοποίηση)

Μια καινούργια ζωή αρχίζει όταν ένα ωάριο γονιμοποιηθεί από ένα σπερματοζωάριο. Η έ­­νω­ση αυτών των αναπαραγωγικών κυττάρων μιας γυναίκας και ενός άντρα ο­­νο­­μά­­ζε­­ται γο­νι­μο­ποί­η­ση. Από το νέο κύτταρο που δημιουργείται, το ζυγωτό, σχη­­μα­­τί­­ζε­­ται σταδια­κά έ­νας νέος οργανισμός, το παιδί τους.

Όλα αυτά γίνονται με μια συγκεκριμένη σειρά...


...και σε συγκεκριμένα σημεία του γυναικείου σώματος...


Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά:

Τα σπερματοζωάρια παράγονται στους όρχεις όταν το αγόρι ωριμάσει. Κατά τη σε­ξου­α­λι­κή πράξη 200-300 εκατομμύρια από αυτά εισάγονται στον κόλπο της γυ­ναί­κας με τη βοήθεια του πέους και αρχίζουν να κινούνται προς τις σάλ­πιγ­γες, ελ­πί­ζο­ντας να συναντήσουν ένα ώριμο ωάριο και να το γονιμοποιήσουν. Μό­νο κάποιες χι­λιά­δες α­πό αυτά, ωστόσο, θα καταφέρουν να το πλησιάσουν και μό­νο ένα θα το γο­νι­μο­ποι­ή­σει.

Τα ωάρια της γυναίκας έχουν δημιουργηθεί κατά την εμβρυϊκή ηλικία και φυ­λάσ­σο­νται στις ωοθήκες. Κάθε 28 ημέρες περίπου ένα από αυτά ωριμάζει και ξε­κι­νά το τα­­ξί­δι του προς τη σάλπιγγα. Αν συναντήσει εκεί ένα σπερ­μα­το­ζω­ά­ρι­ο όσο είναι ζω­ντα­νό, μπορεί να γονιμοποιηθεί.

Το ωάριο συναντάται με τα σπερματοζωάρια. Αν κάποιο από αυτά το γο­νι­μο­ποι­ή­σει, τα δύο κύτταρα ενώνονται και δημιουργούν το ζυγωτό, δη­λα­δή το γο­­νι­μο­ποι­η­μέ­νο ωάριο. Αμέσως το τοίχωμα του ζυγωτού σκλη­ραί­νει, οπότε δεν μπο­ρούν να εισέλθουν άλλα σπερματοζωάρια.

Μόνο ένα σπερματοζωάριο θα γονιμοποιήσει το ωάριο

Το ζυγωτό κινείται αργά προς τη μήτρα και υφίσταται διαδοχικές διαιρέσεις: δι­αι­ρεί­ται σε δύο κύτταρα, τα δύο κύτταρα διαιρούνται σε τέσσερα, τα τέσ­σε­ρα σε ο­κτώ, τα οκτώ σε δεκαέξι κτλ. Αυτή η ομάδα κυττάρων, που ο­λο­έ­να και διαιρείται σε πε­ρισσότερα, κινείται μέσα από τη σάλπιγγα και καταλήγει να «φω­λιά­σει» στη μήτρα και να εμφυτευθεί στα τοιχώματά της. Εκεί τα κύτταρα θα συ­νε­χί­σουν να διαιρούνται, σχη­μα­τί­­ζο­ντας το έμβρυο.

Το έμβρυο θα προκύψει από τις διαδοχικές διαιρέσεις του ζυγωτού


Δείτε εδώ μια σχετική παρουσίαση και παίξτε με τη γονιμοποίηση του ωαρίου!


Κι αν δε συναντηθούν;

Τα σπερματοζωάρια ζουν μέσα στο σώμα της γυναίκας από μερικές ώρες έως και τρεις η­μέ­ρες. Αν στο μεταξύ δε συναντήσουν ένα ώριμο ωάριο ή δεν καταφέρουν να το γο­­νι­μο­ποι­ή­σουν, πεθαίνουν και αποδομούνται.

Αν το ωάριο δε συναντήσει κάποιο σπερματοζωάριο για να γονιμοποιηθεί, πεθαίνει και α­πο­δο­μεί­ται επίσης. Παράλληλα, τα τοιχώματα της μήτρας καταστρέφονται και α­­πο­­βάλ­­­λο­­νται μέσω του κόλπου με την έμμηνο ρύση (την «περίοδο»), ση­­μα­­το­­δο­­τώ­­ντας την πρώτη μέ­ρα του εμμηνορυσιακού κύκλου.

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΕΙΚΟΝΕΣ: Φυσικά ΣΤ΄ τάξης, Φυσικά ΣΤ΄ τάξης, Βιολογία Α΄ Γυμνασίου, blogs.sch.gr/labos/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.