Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

11 Νοεμβρίου 2012

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου

Μικρό χρονικό της κορυφαίας
αντιδικτατορικής εκδήλωσης            Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 1973


Πρωί

● Οι φοιτητικοί σύλλογοι Νομικής και Ιατρικής πραγματοποιούν συνελεύσεις. Στο τέ­λος ε­κα­το­ντά­δες φοιτητές πραγματοποιούν πορεία στην οδό Σόλωνος και στην Πα­τη­σί­ων.

● Η πορεία ολοκληρώνεται στο Πολυτεχνείο. Ακούγονται τα πρώτα συνθήματα στο κα­­τά­με­στο προαύλιο του κτιρίου. Φτάνουν και φοιτητές από άλλα εκπαιδευτικά ι­δρύ­μα­τα.

Μεσημέρι

● Οι σχολές του Πολυτεχνείου πραγματοποιούν γενικές συνελεύσεις με παρουσία πε­ρί­­που 2.500 φοιτητών. Κηρύσσεται διήμερη απεργία-αποχή από τα μαθήματα μέχρι τη Δευ­τέ­ρα.

● Φοιτητές συγκεντρώνονται στο προαύλιο του Πολυτεχνείου, στο πεζοδρόμιο, στον δρό­μο. Πάνω από 2.000 είναι έξω με συνθήματα: «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία», «Δη­μο­­κρα­τί­α», «Κά­τω η χούντα», «Κάτω ο Παπαδόπουλος», «Λαέ πεινάς, γιατί τους προ­σκυ­­νάς», «Ένας εί­ναι ο αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός», «Έξω τώρα οι Α­με­ρι­κά­νοι», «Ε­ξου­σί­α στον λαό», «Ο λα­ός πεινάει», «Λαέ πολέμα, σου πίνουνε το αίμα», «Ερ­γά­τες, αγρότες, φοιτητές» κ.ά.

Το μεγάλο πανό που δέσποζε στα προπύλαια του Πολυτεχνείου κατά τη διάρκεια της εξέγερσης

● Η Αστυνομία δημιουργεί κλοιό. Οι φοιτητές ρίχνουν νεράντζια εναντίον των α­στυ­νο­μι­­κών.

● Φτάνουν νέες ομάδες φοιτητών από άλλα ιδρύματα, διασπούν τον κλοιό και ει­σέρ­χο­­νται στο Πολυτεχνείο. Έξω βρίσκονται περί τους 2.000 πολίτες.

● Πάνω από την πύλη του Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων υψώνεται η ελληνική ση­­μαί­α, η οποία θα είναι το μόνο σύμβολο της εξέγερσης και τις τέσσερις ημέρες. Α­να­γρά­­φο­νται συν­θή­μα­τα.

Απόγευμα

● Φτάνει ο εισαγγελέας. Η Αστυνομία ζητά από το μεγάφωνο ήσυχη εκκένωση του Πο­λυ­τε­χνεί­ου.

● Ο πρύτανης του Πολυτεχνείου συναντάται με τον διευθυντή της αστυνομίας στη γω­νί­α Πα­τη­σί­ων και Στουρνάρη. Ο τελευταίος ζητά άδεια εισόδου της αστυνομίας στο Πο­λυ­τε­­χνεί­ο. Ο πρύτανης αρνείται κατηγορηματικά.

● Νέα πρόσκληση της Αστυνομίας για εκκένωση με απειλή δυναμικής επέμβασης.

● Οι φοιτητές προσπαθούν να οργανώσουν ραδιοφωνικό σταθμό. Προς το παρόν λει­­τουρ­γεί με εμβέλεια μόλις 300 μέτρων. Μεταδίδονται σπουδαστικά και γενικά συν­θή­μα­­τα. Το­πο­θε­τεί­ται μεγάφωνο.


● Δημιουργείται η Συντονιστική Επιτροπή της κατάληψης από φοιτητές διαφόρων σχο­­λών.

Βράδυ

● Συνεδριάζει η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου και εγκρίνει τη στάση του πρύτανη.

● Η Αστυνομία αποχωρεί μέχρι την πλατεία Κάνιγγος.

● Η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών αποφασίζει την κατάληψη του Πολυτεχνείου. Κλεί­­νουν οι πύλες με σιδερόβεργες, μπετόν αρμέ, εκτός από τη μικρή πόρτα πλάι στην κύ­ρια πύ­λη.

● Ξεκινά ουσιαστικά η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η κατάληψη οργανώνεται: συ­γκρο­­τού­νται ομάδες εργασίας, συγκεντρώνονται τρόφιμα, παρασκευάζεται φαγητό, γί­νε­ται κα­θα­ρι­ό­τη­τα, ελέγχονται οι προκηρύξεις, φρουρούνται καίρια σημεία.

● Κλείνουν όλες οι πύλες.


            Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 1973


Πρωί

● Η κατάσταση γίνεται σοβαρότερη. Η εξέγερση παίρνει λαϊκό, σαφώς α­ντι­δι­κτα­το­ρι­κό χα­ρα­κτή­ρα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός καλεί τον λαό της Αθήνας σε κινητοποίηση. Η ορ­­γά­νω­ση βελτιώνεται. Εγκαθίσταται σύστημα τηλεπικοινωνιών και το­πο­θε­τού­νται τρία με­­γά­φω­να. Πολυγραφούνται τα πρώτα κείμενα. Κυκλοφορεί η «Εφημερίδα του Ελεύθερου Πο­λυ­τε­χνεί­ου».

● Οι φοιτητές αυτοαποκαλούνται «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», παραμένουν ο­χυ­ρω­μέ­νοι στο Πολυτεχνείο και δηλώνουν ότι θα μείνουν στο κτίριο επ’ αόριστον. Καλούν τον λαό να τους συμπαρασταθεί.

● Η αστυνομία ξαναφτιάχνει κλοιό, απειλεί, απωθεί και κάπου κάπου δέρνει. Ε­ξα­κο­λου­θεί να μην επεμβαίνει στο Πολυτεχνείο.

● Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού. Τώρα η εμ­βέ­­λει­ά του καλύπτει όλη την πρωτεύουσα. Ο πομπός κατασκευάστηκε μέσα σε λίγες ώ­ρες στα ερ­γα­στή­ρι­α της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών από τον Γιώργο Κυρ­λά­κη, έχει ισχύ 250 βατ και εκπέμπει στους 1015 ή 1050 χιλιοκύκλους. Εκφωνούν η Μα­ρί­α Δαμα­νάκη, ο Δη­μή­τρης Παπαχρήστος και ο Μίλτος Χαραλαμπίδης.

Ο ραδιοσταθμός της εξέγερσης...
...και ο πομπός

● Διαδηλώσεις σε Πατησίων, Σταδίου, Πεδίον του Άρεως.

Μεσημέρι

● Η εξέγερση γενικεύεται. Ο αθηναϊκός λαός συμπαρίσταται στους φοιτητές με συν­θή­μα­­τα. Το κέντρο της πόλης δονείται από διαδηλώσεις.

● Οι πολίτες στηρίζουν τους φοιτητές με τρόφιμα, γραφική ύλη και φάρμακα.

Χώρος φύλαξης τροφίμων...
...και φαρμάκων

● Μαθητική συνέλευση στην αίθουσα της Αρχιτεκτονικής: 800 μαθητές της Μέσης Εκ­παί­­δευ­σης εκλέγουν νέα επιτροπή. Τη νύχτα έμειναν κλεισμένοι γύρω στους 600.

● Οι συγκεντρωμένοι έξω από το Πολυτεχνείο είναι περισσότεροι από 20.000. Μπαί­νουν και βγαίνουν μαθητές, φοιτητές, εργάτες, οικοδόμοι και διάφορες α­ντι­προ­σω­πεί­ες του λα­ού. Πραγματοποιείται εφοδιασμός σε τρόφιμα και άλλα είδη.

Το μεθύσι της ελευθερίας...

Βράδυ

● Μεγάλα τμήματα των παρόδων του Πολυτεχνείου έχουν κατακλυστεί από πλήθη. Κύ­ρι­α συν­θή­μα­τα: «Η χούντα θα πέσει απ’ τον λαό», «Λαϊκή κυριαρχία», «Λαϊκή ε­ξου­σί­α», «Ο λα­ός πεινάει, το κεφάλαιο μασάει», «Έξι χρόνια αρκετά, δε θα γίνουνε ε­φτά», «Από­ψε θα κά­μει ξαστεριά», «Ξημερώνει λευτεριά» κ.ά.

● Οι φοιτητές εκλέγουν νέα Συντονιστική Επιτροπή. Ελέγχονται τα συνθήματα και ορ­γα­­νώ­νο­νται η τροφοδοσία, το νοσοκομείο, τα υπνωτήρια, η καθαριότητα και η δι­α­φύ­λα­ξη της πε­ρι­ου­σί­ας του Πολυτεχνείου.

● Ο ραδιοφωνικός σταθμός συνεχίζει τις εκπομπές με συνθήματα, οδηγίες και πλη­ρο­φο­­ρί­ες. Παροτρύνει τον λαό σε εξέγερση και γενική απεργία.

● Τα μεσάνυχτα από τους 8.000 έξω από το Πολυτεχνείο αποχωρούν οι μισοί.            Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 1973


Πρωί

● Από νωρίς καταφθάνει πλήθος φοιτητών και πολιτών στους γύρω χώρους. Οι εκ­δη­­λώ­σεις εντείνονται. Ο ενθουσιασμός και η αποφασιστικότητα κορυφώνονται.

Στην οδό Πατησίων, μπροστά στην κεντρική πύλη

● Γνωστοποιείται η πρόθεση της δικτατορίας για εκκένωση των χώρων γύρω από το Πο­­λυ­τε­χνεί­ο. Ο πρύτανης ζητεί να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για ομαλή λύση του προ­­βλή­μα­τος.

Μεσημέρι

● Με δύο συνελεύσεις τους οι μαθητές εκλέγουν μαθητική επιτροπή. Ψηφίζεται δι­α­κή­ρυ­­ξη που πολυγραφείται και μοιράζεται στα σχολεία.

● Πραγματοποιούνται οι πρώτες μεγάλες πορείες προς την Ομόνοια και το Πο­λυ­τε­χνεί­ο μέ­σω της Σταδίου, της Πανεπιστημίου και της Αλεξάνδρας.

● Οι συγκεντρωμένοι μέσα κι έξω από το Πολυτεχνείο ξεπερνούν τις 20.000. Ο ρα­δι­ο­­φω­νι­κός σταθμός ανακοινώνει συνεχώς τις φοιτητικές θέσεις.

(πολύ μεγάλη φωτογραφία - δείτε την εδώ σε πλήρες μέγεθος)

● Καταφθάνουν κάτοικοι των Μεγάρων. Προηγουμένως είχαν πραγματοποιήσει συ­γκέ­­ντρω­ση διαμαρτυρίας μπροστά στον Άρειο Πάγο, διαμαρτυρόμενοι για τις α­παλ­λο­τρι­ώ­­σεις της γης τους.

● Φτάνουν ομάδες οικοδόμων με πλακάτ και μπαίνουν στο Πολυτεχνείο.

● Έρχονται πολλοί σπουδαστές τεχνικών σχολών και νεαροί εργάτες.

Απόγευμα

● Μεγάλη εξέγερση του αθηναϊκού λαού με επιθέσεις κατά των κυβερνητικών κτι­ρί­ων. Με­γά­λο πλήθος διαδηλωτών πραγματοποιεί πορεία προς το Σύνταγμα και συ­γκρού­ε­ται με την αστυνομία στη συμβολή των οδών Σταδίου και Κοραή. Τραυματίες και από τις δύο πλευ­ρές.

● Ο κόσμος παραμένει στο πλευρό των φοιτητών. Οι συγκρούσεις γενικεύονται στο κέ­­ντρο της Αθήνας. Συμπλοκή ομάδας σπουδαστών της Παντείου με την αστυνομία στου Μα­κρυ­γιάν­νη.


● Η αστυνομία ζητάει βοήθεια από τη Χωροφυλακή. Η Χωροφυλακή περιφρουρεί δι­ά­φο­­ρα κτίρια. Συμπλοκές στα Χαυτεία, παντού.

Βράδυ

● Βροχή δακρυγόνων στην Ομόνοια.

● Ογκώδης διαδήλωση οικοδόμων κατεβαίνει από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας προς την ο­δό Πα­τη­σί­ων με σύνθημα «Δεν περνάει ο φασισμός».

● Διαδηλωτές επιτίθενται κατά του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Στην αρχή α­πο­κρού­ο­­νται με απλές απωθήσεις, αστυνομικά κλομπ και δακρυγόνα. Στο τέλος, με ε­ντο­λή του στρα­τη­γού που διοικεί το «υπουργείο», χρησιμοποιούνται πυροβόλα όπλα. Κυ­κλο­φο­­ρούν ε­λεύ­θε­ροι σκοπευτές. Πέφτουν οι πρώτοι νεκροί στον γύρω χώρο.

● Πολιορκία, χωρίς επιτυχία, και άλλων δημόσιων κτιρίων.

● Πάνω από 100.000 άνθρωποι συγκεντρώνονται στο Πολυτεχνείο. Στήνονται ο­δο­­φράγ­μα­τα με λεωφορεία, τρόλεϊ, εξαρτήματα, διαφημιστικές πινακίδες, στέγαστρα στά­­σε­ων.

● Δεκάδες τραυματίες διακομίζονται στο Πολυτεχνείο. Αρχίζει η κίνηση των α­σθε­νο­φό­­ρων. Ε­κα­το­ντά­δες τραυματίες στα νοσοκομεία.

● Βαρβαρότητες στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς υπαλλήλους. Θάνατοι α­πό ξυ­λο­δαρ­μό.


● Ο ραδιοφωνικός σταθμός ζητά επειγόντως χειρουργικά γάντια, λαβίδες, ράμματα, βε­­λό­νες για ραφές, ψαλίδια, φιάλες οξυγόνου, αντιασφυξιογόνες μάσκες. Δίνει ο­δη­γί­ες για την α­ντι­με­τώ­πι­ση των δακρυγόνων, καλεί ασθενοφόρα.

● Η δικτατορία πανικοβάλλεται. Η αστυνομία ζητάει ενισχύσεις από τον στρατό. Φω­τιές στους δρόμους.

● Ρίχνονται δακρυγόνα και μέσα στο Πολυτεχνείο. Πραγματοποιείται η τελευταία συ­νέ­­λευ­ση των φοιτητών. Υπογραμμίζεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Καμιά λι­πο­ψυ­χί­α, ούτε λό­γος για αποχώρηση. Ομόφωνη απόφαση να κρατηθεί το Πολυτεχνείο με κάθε θυσία.

Μεσάνυχτα

● Ο κόσμος διαλύεται βίαια ενώ ο καπνός από τα δακρυγόνα κάνει την ατμόσφαιρα α­πο­­πνι­κτι­κή. Η αστυνομία αποκλείει το οικοδομικό τετράγωνο του Πολυτεχνείου. Οι δι­α­δη­­λω­τές τραγουδούν.

● Γνωστοποιείται ότι τα τανκς είναι καθ’ οδόν.


            Σάββατο 17 Νοεμβρίου 1973


1.45 π.μ.

● Τα τανκς παρατάσσονται στον χώρο του Πολυτεχνείου. Τοποθετούνται μονάδες κα­τα­­δρο­μών. Η περιοχή φωτίζεται με τους ισχυρούς προβολείς των τανκς.


● Οι πολιορκημένοι, ανεβασμένοι στα κάγκελα, χειροκροτούν τους στρατιώτες.

● Ο σταθμός του Πολυτεχνείου κάνει εκκλήσεις στους στρατιώτες να αψηφήσουν τις ε­­ντο­λές των ανωτέρων τους. Στη συνέχεια ο εκφωνητής απαγγέλλει τον Εθνικό Ύ­μνο.

2.30 π.μ.

● Αρχίζουν αγωνιώδεις διαπραγματεύσεις. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των φοι­­τη­τών προσέρχονται στην κεντρική πύλη και δηλώνουν ότι δέχονται να εκ­κε­νώ­σουν το Πο­λυ­τε­χνεί­ο, με την εποπτεία όμως της Δικαιοσύνης, των καθηγητών τους, του Διε­θνούς Ε­ρυ­θρού Σταυρού και του Τύπου. Οι όροι τους απορρίπτονται.

2.45 π.μ.

● Παρέχεται 15λεπτη προθεσμία στους φοιτητές να εκκενώσουν το Πολυτεχνείο. Οι φοι­τη­τές προσπαθούν να απασφαλίσουν την είσοδο και να απομακρύνουν το αυ­το­κί­νη­­το που βρί­σκε­ται πίσω από αυτήν.

● Κατόπιν εντολής, ένα από τα τρία άρματα μάχης που έχουν παραταχθεί έξω από τη σχο­λή γκρεμίζει την κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου. Όπως φαίνεται και στο ι­στο­ρι­κό φιλμ που τραβά παράνομα Ολλανδός δημοσιογράφος, το άρμα μάχης AMX 30 ρί­χνει τη σι­δε­ρέ­νια πύλη τη στιγμή που επάνω βρίσκονται ακόμη φοιτητές.


● Το άρμα εισέρχεται στο Πολυτεχνείο. Εισβάλλουν ένοπλοι καταδρομείς. Άτακτη φυ­γή των σπουδαστών.

● Ο στρατός υπόσχεται ελεύθερη δίοδο και αφήνει τον κόσμο να φύγει αλλά η α­στυ­νο­μί­­α κα­κο­ποι­εί τους εξερχόμενους. Οι στρατιώτες προσπαθούν να διευκολύνουν τους φοι­τητές και να τους προστατέψουν.

● Ελεύθεροι σκοπευτές της αστυνομίας ανοίγουν πυρ από γειτονικές ταράτσες, ενώ άν­­δρες των μυστικών υπηρεσιών καταδιώκουν τους εξεγερθέντες. Πολλοί φοιτητές βρί­­σκουν κα­τα­φύ­γι­ο σε γειτονικές πολυκατοικίες. Εκατοντάδες τραυματίες στα νο­σο­κο­μεί­α. Ε­κα­το­ντά­δες φοιτητές στα κρατητήρια της Ασφάλειας.

● Οι εκφωνητές του ραδιοφωνικού σταθμού παραμένουν στο πόστο τους και συ­νε­χί­ζουν να εκπέμπουν το ιστορικό μήνυμα για 40 λεπτά μετά την έξοδο, μέχρι που συλ­λαμ­βά­νο­­νται.

3.30 π.μ.

● Η επιχείρηση ολοκληρώνεται και οι στρατιώτες αποχωρούν με εμβατήρια.

4.00 π.μ.

● Καθαρίζονται οι δρόμοι από συνεργεία καθαριότητας. Οι οδομαχίες συνεχίζονται σε μα­­κρι­νό­τε­ρα σημεία.


Η εξέγερση του αθηναϊκού λαού συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή το πρωί. Αρχίζει νέο κε­­φά­λαι­ο δολοφονιών και αίματος. Δρουν «αδέσποτες» σφαίρες. Πολλά τα θύματα του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου.

Σάββατο πρωί: Ο «γύρος του θριάμβου»...
(τανκς στην Πανεπιστημίου, στο βάθος η Ομόνοια)

ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (17.11.2003), el.wikipedia.org | ΕΙΚΟΝΕΣ: maps.google.gr (1), diadiktiomenoi.blogspot.com (2), eclass31.weebly.com (3), kaistriotis.blogspot.com (4), anoixtosxoleio.weebly.com (5), athens.indymedia.org (6-7,9,11,16), εφημερίδα
«Η Καθημερινή»/15.11.1998 (8), alepouda.blogspot.gr (10,17), www.ethnos.gr (12), www.tovima.gr (13), goudaki.blogspot.com (14), estaciodeservei.blogspot.com (15), rethemnosnews.gr (18), www.avgi.gr (19)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.