Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

29 Απριλίου 2013

Πάσχα!

Από τη Nasia28


Πάσχα ονομάζεται η μεγάλη γιορτή του ιουδαϊσμού και του χριστιανισμού. Στον ι­ου­δαϊ­σμό καθιερώθηκε ως ανάμνηση της Εξόδου, που ελευθέρωσε τους Εβραίους α­πό την αι­γυ­πτι­α­κή δουλεία. Μεταγενέστερα υιοθετήθηκε ως εορτασμός από τους χρι­στια­νούς α­να­φο­ρι­κά με τον θυσιαστικό θάνατο και την ανάσταση του Ιησού Χρι­στού.

Το γεγονός της απελευθέρωσης αυτής συνέβη με μια σειρά θεϊκών προνοιακών πα­ρεμ­βά­σε­ων, από τις οποίες η σημαντικότερη εκδηλώνεται τη νύχτα κατά την οποία θα ε­ξο­λο­θρεύ­ο­νταν τα πρωτότοκα των ανθρώπων και των ζώων των Αιγυπτίων, ε­νώ τα σπίτια των Ε­βραί­ων θα προστατεύονταν αφού οι πόρτες τους είχαν ση­μα­δευ­τεί με το αίμα του αρνιού που είχαν θυσιάσει.

Την ημέρα του Πάσχα, σύμφωνα με το ελληνικό/ορθόδοξο εορτολόγιο, γιορτάζουν αρ­κε­τά ελ­λη­νι­κά ονόματα: ο Αναστάσιος, ο Ανέστης, ο Λάμπρος, η Πασχαλίνα και ο Πα­σχά­λης, ο Στασινός.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πάσχα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.