Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

17 Απριλίου 2013

Μήκος κύκλου

Σε κάθε κύκλο διακρίνουμε τρία στοιχεία:
το κέντρο, την ακτίνα και τη διάμετρό του.


Το μήκος ενός κύκλου είναι λίγο μεγαλύτερο από το τριπλάσιο μήκος της δι­α­μέ­τρου του.
Από τα αρχαία χρόνια ο Αρχιμήδης παρατήρησε ότι αν διαιρέσουμε το μήκος ο­­ποιου­­δή­­πο­­τε κύκλου με τη διάμετρό του, το πηλίκο είναι πάντοτε ο αριθμός 3,14. Αυ­­τό το 3,14 το συμ­βο­λί­ζου­με με το γράμμα π.


Το π είναι ένα διεθνές μαθηματικό σύμβολο και προέρχεται από το αρχικό γράμμα της ελ­λη­νι­κής λέξης «περιφέρεια». Η ακριβής τιμή του περιλαμβάνει άπειρα δε­κα­δι­κά ψη­­φί­α, τα ο­ποί­α δεν επαναλαμβάνονται ποτέ με την ίδια σειρά!

Τα πρώτα 50 δε­κα­δι­κά ψηφία του π είναι τα εξής:

3,14159265358979323846264338327950288419716939937510

Τους τελευταίους αιώνες έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για τον υ­πο­λο­γι­σμό ό­λο και περισσότερων ψηφίων. Μέχρι στιγμής όσα έχουν βρεθεί ξεπερνούν τα πέντε τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρι­α!


Μερικά από αυτά τα ατέλειωτα δεκαδικά ψηφία έχουν μελοποιηθεί! Εμείς κα­μα­ρώ­νου­με που τα σχολεία του κόσμου χρησιμοποιούν στη γεωμετρία ένα γράμ­μα του αλ­φα­βή­του μας και περιμένουμε το τραγούδι στα ελληνικά...


ΠΗΓΕΣ: Μαθηματικά Ε΄ τάξης, el.wikipedia.org | ΕΙΚΟΝΕΣ: Μαθηματικά Ε΄ τάξης,
podilato98.blogspot.gr, wagle.joinsmsn.com, stavrochoros.pblogs.gr


1 σχόλιο:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.