Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Η γεωγραφική διαίρεση της Ελλάδας

Στεριά, νησιά και... διαμερίσματα!

Η χώρα μας αποτελείται από ένα μεγάλο τμήμα στεριάς στο νότιο άκρο της Βαλκανικής Χερσονήσου και πολυάριθμα νησιά. Το ηπειρωτικό τμήμα (το 80% της έκτασής της) ο­νομάζεται ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ τα νησιά (το υπόλοιπο 20%) είναι η λεγόμενη νη­σιω­τική Ελλάδα.

(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)

Η χώρα μας διακρίνεται και σε εννέα ιστορικές γεωγραφικές περιοχές που ονομάζονται γεωγραφικά διαμερίσματα.
● Τα έξι από αυτά συγκροτούν την ηπειρωτική Ελλάδα: Θράκη και Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος. Στα ηπειρωτικά διαμερίσματα περιλαμ­βάνονται και μερικά νησιά που έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη γειτονική στεριά (π.χ. Σα­μοθράκη και Θάσος, Σποράδες και Εύβοια, νησιά Αργοσαρωνικού).
● Τα υπόλοιπα τρία διαμερίσματα συγκροτούν τη νησιωτική Ελλάδα. Πρόκειται για τα Νη­σιά του Ιονίου Πελάγους, τα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και την Κρήτη.ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr (επεξεργασία από el.wikipedia.org)

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Η Ελλάδα αποτελείται από εννέα γεωγραφικά διαμερίσματα. Τα έξι βρίσκονται στην ηπει­ρωτική χώρα και τα τρία στη νησιωτική.
Ηπειρωτικά διαμερίσματα: Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.
Νησιωτικά διαμερίσματα: Νησιά Ιονίου Πελάγους, Νησιά Αιγαίου Πελάγους, Κρήτη.

Τα 6+3 γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν ιδιαίτερα ιστορικά αλλά και γεωγραφικά χαρακτηρι­στικά. Αν μελετήσουμε τον γεωμορφολογικό χάρτη που ακολουθεί, θα διαπιστώσουμε ότι ανάμεσα στα περισσότερα υπάρχουν μεγάλες οροσειρές, ποτάμια και θάλασσες, που αποτελούν τα φυσικά τους σύνορα.
● Ο ποταμός Νέστος, για παράδειγμα, χωρίζει τη Θράκη από τη Μακεδονία, ενώ η ορο­σειρά της Πίνδου χωρίζει την Ήπειρο από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.
● Η τελευταία έχει ως επίκεντρο τον ομώνυμο κάμπο, ενώ ο ισθμός της Κορίνθου (και η διώρυγα που έχει διανοιχθεί σε αυτόν) διακρίνει την Πελοπόννησο από τη Στερεά.
● Στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου βρίσκονται τα περισσότερα νησιά μας, η Κρήτη δεν ξεχωρί­ζει μόνο για ιστορικούς λόγους αλλά και για το μέγεθός της.

(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)

Έκταση και πληθυσμός

Το μεγαλύτερο σε έκταση γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η Μακεδονία. Είναι περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερη από τη Θεσσαλία και 4 φορές μεγαλύτερη από τη Θράκη ή την Κρή­τη! Ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, ενώ τη μικρότερη έκταση κατα­λαμβάνουν τα νησιά του Ιονίου Πελάγους.


Το μεγαλύτερο σε πληθυσμό γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η Στερεά Ελλάδα, επειδή πε­ριλαμβάνει την πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Ακολουθούν η Μακεδονία και η Πελοπόννησος, ενώ οι λιγότεροι κάτοικοι συναντώνται στα νησιά του Ιονίου Πελά­γους.


Διαμερίσματα και περιφέρειες

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν πρέπει να μπερδεύονται με τις περιφέρειες, στις οποίες διαιρείται η Ελλάδα για λόγους διοικητικούς, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτίζονται (π.χ. Ήπειρος ή Κρήτη). Περάστε το ποντίκι σας πάνω από την εικόνα που ακολουθεί:


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr (1,3-5), Μελέτη Δ' τάξης (2)

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Βρείτε τις περιφέρειες της Ελλάδας

Πατήστε στις εικόνες και εξασκηθείτε!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, παιχνίδια


Ταξίδι στις πρωτεύουσες των
ελληνικών περιφερειών

Πατήστε στην εικόνα και βρείτε τις δεκατρείς πρωτεύουσες με το
παιχνίδι που έχει φτιάξει ο καλός συνάδελφος Παύλος Κώτσης:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, παιχνίδια


Βρείτε τις πόλεις της Ελλάδας
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα


Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Οι μεσογειακές χώρες
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασία, Αφρική, Ελλάδα, Ευρώπη


Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης
(κουίζ)