Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Βρείτε τα μνημεία της Ακρόπολης

Πατήστε στις εικόνες και εξασκηθείτε!
Δίσεκτο έτος το 2016

Φέτος ο Κουτσοφλέβαρος
είναι λιγότερο... κουτσός!


ΕΙΚΟΝΑ: www.google.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: χρόνος


Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Εγκλίσεις
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ρήματα


Αρκτικόλεξα
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: λέξεις


Πόσο καλά ξέρετε τους θεούς του Ολύμπου;
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μυθολογία


Μνημεία του κόσμου
(διαδραστικές παρουσιάσεις)

Πατήστε στις εικόνες:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: άνθρωποι-λαοί


Πώς μετράμε με τον χάρακα;
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μετρήσεις


Τετράγωνα και ορθογώνια

Διαδραστική παρουσίαση και εξάσκησηΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωμετρία


Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις στην Ελλάδα
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αθλητισμός


Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Φτιάξτε το δικό σας αγγείο

Τα παλιά χρόνια οι Έλληνες κατασκεύαζαν πήλινα αγγεία, για να αποθηκεύουν δι­ά­φο­ρα πράγματα που τους χρειάζονταν (νερό, λάδι, κρασί κ.ά.). Ανάλογα με τη χρη­σι­μό­τη­τά τους τα αγγεία είχαν διάφορες μορφές. Μερικά από τα πιο γνωστά είδη εί­ναι η υδρία, ο κρατήρας και ο αμφορέας:

 1  Υδρία. Οι αρχαίοι δεν είχαν βρύσες στα σπίτια τους και χρειάζονταν ειδικά δο­χεί­α για τη μεταφορά του νερού. Μιας και το νερό λεγόταν ύδωρ, τα δοχεία που το με­τέ­φε­ραν λέγονταν υδρίες και έμοιαζαν με στάμνες.


 2  Κρατήρας. Οι αρχαίοι συνήθιζαν να νερώνουν το κρασί πριν το πιουν. Για αυτή την εργασία χρησιμοποιούσαν βαθιά δοχεία με πλατιά χείλη και κάθετες λαβές, τους κρα­τή­ρες.


 3  Αμφορέας. Οι αμφορείς ήταν μεγάλα αγγεία με δύο λαβές. Χρησίμευαν στη με­τα­φο­ρά λαδιού, κρασιού, μικρών καρπών αλλά και νερού. Υπήρχαν πολλά είδη, με­ρι­κοί μά­λιστα είχαν μυτερό (οξύ) πυθμένα, για να στηρίζονται σε ξύλινη βάση κατά τη με­τα­φο­ρά τους με πλοία.


Για να ομορφύνουν τα αγγεία, οι αρχαίοι Έλληνες διακοσμούσαν την επιφάνειά τους με διάφορα σχέδια, εικόνες και μοτίβα, δηλαδή με παραστάσεις. Με τη βοήθεια ε­νός μείγ­μα­τος νερού και πηλού σχεδίαζαν ανθρώπινες μορφές, άλογα ή διάφορα μυ­θο­λο­γι­κά ό­ντα. Επιπλέον, πρόσθεταν πολλές γραμμές και γεωμετρικά σχήματα.


Το ψήσιμο των αγγείων ήταν μια διαδικασία πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη. Άρχιζε νω­ρίς το πρωί, γιατί χρειάζονταν περίπου οκτώ ώρες για να φτάσει ο φούρνος στην κα­τάλ­λη­λη θερμοκρασία. Τα ψημένα αγγεία ήταν έτοιμα την επόμενη μέρα που ο φούρ­νος εί­χε κρυώσει.

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα και επιλέξτε το αγγείο που σας αρέσει. Σχεδιάστε την ε­πιφάνειά του με παραστάσεις, ψήστε το στον «φούρνο» και εκτυπώστε το!
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Τα συναισθήματα

Από τη μέλισσα

Ζωγράφισα τα συναισθήματα γιατί οι άνθρωποι σ’ όλο
τον κόσμο τα νιώθουν αλλά και γιατί είναι σημαντικά.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: εγώ κι ο κόσμος


μέλισσα

Η μέλισσα κατοικεί στη Βόρεια Αθήνα.
Στην τετάρτη δημοτικού (2015-2016) ξεκί-
νησε τη συνεργασία της με το ΠΟΔήΛΑΤΟ.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΩΔευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Οι οπλίτες της αρχαίας Ελλάδας
(διαδραστική παρουσίαση)

Οπλίτες λέγονταν οι κατεξοχήν πολεμιστές της αρχαίας Ελλάδας. Πολεμούσαν σε σχη­­μα­τι­σμό φάλαγγας και ήταν εξοπλισμένοι με βαρύ οπλισμό: δόρυ, μεγάλη στρογ­γυ­λή α­σπίδα κ.ά. Το όνομά τους μάλιστα προέρχεται από αυτήν την ασπίδα, η οποία λε­γό­ταν «όπλον».

Πατήστε στην εικόνα και μελετήστε τον οπλισμό και την εξάρτυσή τους. Μην α­με­λή­σε­τε να κάνετε κλικ και στο κουμπάκι με το «δ»!


ΚΕΙΜΕΝΟ: el.wikipedia.org | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Αλλαγές στο τοπίο από τον άνθρωπο

Η φύση γύρω μας μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου. Άλλες αλλαγές ο­φεί­λο­νται σε φαινόμενα φυσικά (π.χ. σεισμοί, ηφαίστεια, διάβρωση του εδάφους), ενώ άλ­λες προ­καλούνται από τον άνθρωπο.

Η ανθρώπινη επέμβαση μπορεί να αλλάξει δραστικά το τοπίο. Δείτε, για παράδειγμα, μια περιοχή όπως ήταν πριν την εγκατάσταση ανθρώπων:


Όταν πρωτοκατοικήθηκε, τα πολύ παλιά χρόνια, οι αλλαγές ήταν μικρές και γίνονταν με ήπιο τρόπο. Δεν είχαμε αναπτύξει, άλλωστε, την κατάλληλη τεχνολογία:


Σήμερα, έπειτα από την εγκατάσταση μεγάλου πληθυσμού ανθρώπων, το τοπίο έχει αλ­λά­ξει πολύ. Κάποιες ανθρώπινες παρεμβάσεις, μάλιστα, επιβαρύνουν ή και μο­λύ­νουν το περιβάλλον:


Τα τοπία μπορούμε να τα απεικονίζουμε με χρώματα και σύμβολα, δημιουργώντας έ­ναν χάρτη τους. Η εικόνα που ακολουθεί είναι ο χάρτης της προηγούμενης. Μπο­ρεί­τε να διακρίνετε τις διαφορές τους;
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Βρείτε τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Πατήστε στις εικόνες και εξασκηθείτε!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ελλάδα, παιχνίδια


Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Οι Περσικοί Πόλεμοι με μια ματιά
(διαδραστικοί χάρτες)

Πατήστε στις εικόνες και κάντε κλικ στα βελάκια με τις κινήσεις του στρατού και του στό­λου. Παρατηρήστε με προσοχή το υπόμνημα κάθε χάρτη και θυμηθείτε την Ι­ω­νι­κή Επα­νάσταση...

(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)

...τις δύο πρώτες περσικές εκστρατείες...

(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)

...αλλά και την τρίτη (και τελευταία) δέκα χρόνια μετά...

(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)

Στην επόμενη εικόνα βρίσκονται όλοι οι χάρτες μαζί με επιπλέον πληροφορίες:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αρχαία χρόνια


Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Οι θεοί του Ολύμπου
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μυθολογία


Οι ωραίες των Αθηνών
(Καρυάτιδες)

Το όνομά τους είναι ασυνήθιστο, αλλά αυτό δεν τις εμπόδισε να αντέξουν τόσους αι­ώ­νες. Κάποιοι λένε ότι τις δημιούργησε, από πεντελικό μάρμαρο, ο Αλκαμένης. Άλ­λοι λένε ότι ήταν ο Καλλίμαχος.

Οι έξι αδερφές γεννήθηκαν όταν φτιάχτηκε στην Ακρόπολη το σπίτι τους, το Ε­ρέ­χθειο. Άρχισε να χτίζεται, σε ιωνικό ρυθμό, το 421 π.Χ. Ήταν μια εποχή ειρήνης για την Αθήνα. Οι εργασίες σταμάτησαν το 413 π.Χ. (μάλλον μετά την τραγική για τους Αθηναίους σικε­λική εκστρατεία) και ξανάρχισαν το 409 π.Χ., μετά τις νέες νίκες της πόλης που αναπτέρωσαν το ηθικό της. Μάλιστα εκεί φυλασσόταν και το ξόανο της Αθηνάς, στο οποίο οι Αρρηφόροι εναπέθεταν το ύφασμα που ύφαιναν για τη γιορτή των Παναθηναίων.

Οι έξι Κόρες, όπως τις ονόμαζαν, περνούσαν τον καιρό τους στο
νότιο μπαλκόνι, την πρόσταση. Στήριζαν την οροφή με το κεφάλι
τους, πράγμα πολύ βολικό, γιατί τους επέτρεπε να κοιτούν τον Παρ-
θενώνα και πιο πίσω την Αθήνα, μια πόλη που τότε σου άρεσε να την
ατενίζεις. Καρυάτιδες τις ονόμασαν πολύ αργότερα. Ο Ρωμαίος αρχιτέ-
κτονας Βιτρούβιος είπε ότι οι γιαγιάδες τους ήταν γυναίκες από τις Κα-
ρυές της Λακωνίας που μήδισαν στους Περσικούς Πολέμους, αλλά μπο-
ρεί να είναι και οι Λακώνισσες παρθένες χορεύτριες που χόρευαν προς
τιμήν της Καρυάτιδας Αρτέμιδας. Η αλήθεια χάνεται στον χρόνο, η ο-
μορφιά τους όμως στέκει πάνω απ’ αυτόν.

Οι Καρυάτιδες είναι στιβαρές και την ίδια στιγμή αέρινες. Μοιάζουν
πολύ μεταξύ τους αλλά είναι μοναδικές. Το σώμα διαγράφεται και α-
ναπνέει κάτω από το δωρικό πτυχωτό πέπλο. Τα μαλλιά είναι μακριά,
χαλαρά δεμένα πίσω. Μέχρι και μάθημα Ιστορίας της Τέχνης στο Πα-
νεπιστήμιο του Κονέκτικατ έγινε η κόμμωσή τους, που είναι διαφο-
ρετική για καθεμιά και στηρίζει καλύτερα τον λαιμό τους.

Οι ευτυχισμένες μέρες κάποτε τελείωσαν. Το Ερέχθειο κάηκε, βομβαρδίστηκε, έγινε εκ­κλη­σί­α στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, παλάτι στη Φραγκοκρατία, κα­τά­λυ­μα για το χαρέμι του Τούρκου φρούραρχου κατά την Τουρκοκρατία. Το 1806 ο λόρ­δος Έλγιν άρπαξε μία, την καλύτερα διατηρημένη, και την πήγε στο Λονδίνο. Δεν ξα­να­γύ­ρι­σε. Το 1827, κατά την πολιορκία της Ακρόπολης από τον Κιουταχή, μια δεύ­τε­ρη Καρυάτιδα έγινε κομμάτια κατά την ανατίναξη του Ερεχθείου.

Το 1975 ήταν η τελευταία φορά που στάθηκαν στο μπαλκόνι τους. Το αρχοντικό έ­πρε­πε να αναστηλωθεί. Μάλιστα είναι το πρώτο από τα μνημεία της Ακρόπολης που α­πο­κα­τα­στά­θη­κε. Αλλά και οι πέντε Κόρες που απέμειναν δεν μπορούσαν να α­ντέ­ξουν τη φθορά από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έτσι μεταφέρθηκαν με ένα βα­γο­νέ­το στο παλιό Μουσείο της Ακρόπολης (πάνω στο βράχο) και απομονώθηκαν σε ένα γυά­λι­νο δω­μά­τι­ο με άζωτο για να σωθούν. Στη θέση τους τοποθετήθηκαν α­ντί­γρα­φα.

Τριάντα δύο χρόνια ασφυκτιούσαν στο μουσείο. Το 2007 τις έβγαλαν για να τις πάνε σε άλλο, μεγαλύτερο και ωραιότερο: στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Τις το­πο­θέ­τη­σαν πάλι σε ένα μπαλκόνι –ακόμη και τη διαμελισμένη (οι αρχαιολόγοι στο μεταξύ βρή­καν τα κομμάτια της). Μόνο η ξενιτεμένη λείπει.

Εδώ μοιάζουν αρχόντισσες και πάλι. Τις περιποιούνται με ειδικά μηχανήματα και λέι­ζερ. Η λευκή πεντελική επιδερμίδα καθαρίζεται πόντο πόντο από τα στρώματα της αι­θά­λης που άφησε η ρύπανση. Με τέτοια ντελικάτη ομορφιά μόνο χέρια καλλιτέχνη μπο­ρούν να κρα­τήσουν τη λεπτή λαβίδα πάνω στο δέρμα τους.


Όμως, αξίζει να κάνει κανείς μια βόλτα και στην οδό Αγίων Ασωμάτων 45. Εκεί υ­πάρ­χει ένα καλοσυντηρημένο, λαϊκό νεοκλασικό σπίτι, όπου ζουν ακόμη δύο ξα­δέρ­φες τους. Πολύ νεότερες και λίγο λαϊκές, μα όμορφες κι αυτές, στηρίζουν τη δική τους ο­ρο­φή...

ΠΗΓΕΣ: εφημερίδες «Ελευθεροτυπία» (06.02.2011) και «Τα Νέα» (10.12.2007) | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.flickr.com, anekshghta.blogspot.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:
1ο μέρος: Κομμώσεις «Οι ωραίες Καρυάτιδες»
2ο μέρος: Το «μπάνιο» μιας Καρυάτιδας
3ο μέρος: Το σπίτι με τις Καρυάτιδες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αρχαία χρόνια


Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Παραγωγή και σύνθεση: ο δρόμος
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: λέξεις, μετακινήσεις


Παραγωγή και σύνθεση: ο τροχός
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: λέξεις, μετακινήσεις


Η κλίση των ουδετέρων σε -μα
(ταξινόμηση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ουσιαστικά


Βρείτε τα γένη των επιθέτων
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: επίθετα


Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Από τα δεκαδικά κλάσματα
στους δεκαδικούς αριθμούς
(παρουσίαση)

Τα δεκαδικά κλάσματα έχουν παρονομαστή το 10, το 100, το 1.000 κ.ο.κ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: δεκαδικοί αριθμοί


Οι δεκαδικοί αριθμοί
(παρουσίαση)


Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Τρισδιάστατος χάρτης της Ελλάδας


(το βίντεο, χωρίς μουσική, βρίσκεται και εδώ)

Ορίστε και οι εικόνες μερικών περιοχών για το αρχείο σας:

Μεγάλο τμήμα της Ελλάδας

Χαλκιδική και Θάσος, Σαμοθράκη, Λήμνος
Όλυμπος και Χαλκιδική

Μαγνησία και Παγασητικός Κόλπος, Εύβοια και Ευβοϊκός Κόλπος
Εύβοια και Αττική (διακρίνεται το Λεκανοπέδιο της Αθήνας)

Μερικά Ιόνια Νησιά

Πελοπόννησος και Ανατολική Στερεά
Κρήτη

ΒΙΝΤΕΟ-ΕΙΚΟΝΕΣ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: χάρτες Ελλάδας


Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Αποικίες των Ελλήνων
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αρχαία χρόνια


Γεωγραφικοί όροι ξηράς και θάλασσας
(διαδραστική παρουσίαση)

Πατήστε στην εικόνα:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία, λεξιλόγιο


Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Παρθενώνας: μέτρο και τελειότητα

Ένα διαχρονικό μνημείο, ένα σύμ-
βολο του παγκόσμιου πολιτισμού

Η κλασική τέχνη (ιδίως η κλασική αρχιτεκτονική και γλυπτική) εκφράστηκε στην κο­ρυ­­φαί­α της στιγμή με την κατασκευή του Παρθενώνα. Στην ταινία που α­κο­λου­θεί ο πρω­ταγωνιστής περπατά στον χώρο της Ακρόπολης και έρχεται σε επαφή με α­ξί­ες που εί­χε ξεχάσει...
Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Δεκαδικοί αριθμοί και δεκαδικά κλάσματα
(κουίζ)

Πατήστε στην εικόνα και ελέγξτε τις γνώσεις σας:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: δεκαδικοί αριθμοί


Πόσα ευρώ είναι;
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: δεκαδικοί αριθμοί


Βρείτε τα 2 ευρώ
(διαδραστική εξάσκηση)

Πατήστε στην εικόνα και βοηθήστε το βατραχάκι:


ΠΗΓΗ: inschool.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: δεκαδικοί αριθμοί


Στοίχιση των δεκαδικών στην
πρόσθεση και στην αφαίρεση
(κουίζ)

Πατήστε στις εικόνες και ελέγξτε τις γνώσεις σας:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: δεκαδικοί αριθμοί