Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

30 Οκτωβρίου 2014

Ο δεκάλογος για την εξοικονόμηση ενέργειας 1  Περιορίζουμε την ενέργεια που χρει­α­ζό­μα­στε για να θερμάνουμε το σπίτι μας. Δεν εί­ναι α­νά­γκη να κυ­κλο­φο­ρού­με με το φα­νε­λά­κι, μπο­ρού­με να φο­ρά­με ένα πουλόβερ.

 2  Τον χειμώνα κλείνουμε τα παράθυρα στους χώ­ρους που θερμαίνουμε, για να μη ρέ­ει η θερ­μό­τη­τα προς το περιβάλλον.

 3  Χρησιμοποιούμε το μάτι της κουζίνας που έ­χει το ίδιο μέγεθος με το μαγειρικό σκεύ­ος, όχι με­γα­λύ­τε­ρο.

 4  Χρησιμοποιούμε ηλιακό θερμοσίφωνα α­ντί για η­λε­κτρι­κό, διότι λειτουργεί με ε­νέρ­γει­α από α­να­νε­ώ­σι­μη πηγή (τον ήλιο).

 5  Κλείνουμε τη βρύση όταν βουρτσίζουμε τα δό­ντια μας, για να μη σπαταλάμε άσκοπα νε­ρό που έχουμε θερμάνει.

 6  Κάνουμε ντους αντί για μπάνιο στην μπα­νιέ­ρα, για να μη σπαταλάμε άσκοπα νερό που έ­χου­με θερ­μά­νει.

 7  Δεν αφήνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές να λει­τουρ­γούν, όταν φεύγουμε από ένα δω­μά­τι­ο.

 8  Δεν αφήνουμε την πόρτα του ψυγείου α­νοι­χτή πα­ρά μόνο για όσο είναι απαραίτητο.

 9  Για τις μετακινήσεις μας χρη­σι­μο­ποι­ού­με, ό­πο­τε εί­ναι δυνατό, το ποδήλατο (και τα μέ­σα μα­ζι­κής με­τα­φο­ράς) αντί για το αυ­το­κί­νη­το.

 10  Τα ρούχα που δεν είναι ιδιαίτερα λε­ρω­μέ­να τα πλέ­νου­με στο πλυντήριο σε ό­σο το δυ­να­τό πιο χα­μη­λή θερμοκρασία, για να μη θερ­μαί­νου­με ά­σκο­πα νερό. Μπορούμε να ε­ξοι­κο­νο­μή­σου­με ε­νέρ­γει­α (αλλά και να πε­ρι­ο­ρί­σου­με την πο­σό­­τη­τα του νερού που χρη­σι­μο­ποι­ού­με), αν φρο­­ντί­ζου­με να πλέ­νου­με τα ρούχα στο πλυ­ντή­ριο μόνο όταν εί­ναι γεμάτο.

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ενέργεια, περιβάλλον


1 σχόλιο:

elpis00 είπε...

Σημαντικό!:0

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.