15 Ιανουαρίου 2013

Γιατί «πρέπει» να διαβάζουμε βιβλία;


Η αλήθεια είναι ότι δεν «πρέπει» να διαβάζουμε βιβλία. Δεν είναι υποχρεωτικό, εί­ναι όμως ωραίο. Ταυτόχρονα τα βιβλία μάς προσφέρουν και μερικά σπουδαία πράγ­μα­τα:

1 Αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε το τελευταίο λογοτεχνικό βιβλίο που δια­βά­σα­με, θα δι­α­πι­στώ­σου­με πως δε θυμόμαστε να διαβάζουμε λέξεις, αλλά πα­ρα­στά­σεις που φτιά­­ξα­με μόνοι μας στο μυαλό μας. Ένα βιβλίο, λοιπόν, δίνει «τρο­φή» στη φα­ντα­σί­α μας, ώ­στε να κάνουμε την πραγματικότητα πιο πα­ρα­μυ­θέ­νια και πιο τα­ξι­διά­ρι­κη! Τα ομορφότε­ρα βι­βλί­α είναι όσα μιλάνε για τα πιο τρελά και ε­ξω­πραγ­μα­τι­κά πράγ­μα­τα, που δεν τα βά­ζει εύ­κο­λα η φαντασία του ανθρώπου!


«Το βιβλίο είναι ένας κήπος που χωράει στην τσέπη σου»
(παλιά αραβική παροιμία)


2 Μαθαίνουμε να μιλάμε πιο όμορφα και να χρησιμοποιούμε λέξεις και εκ­φρά­σεις που μας άρεσαν όταν τις διαβάσαμε. Έτσι ο λόγος μας δεν είναι μο­νό­το­νος και στους άλ­λους α­ρέ­σει να ακούνε αυτό που έχουμε να πούμε, γιατί όχι μόνο το λέ­με ωραία αλ­λά το κα­­τα­λα­βαί­νουν και καλύτερα.


3 Μαθαίνουμε να γράφουμε σωστά, γιατί βλέπουμε τις λέξεις και τις θυ­μό­μα­στε κα­λύ­τε­­ρα. Δεν είναι πιο εύκολο να βλέπουμε τις λέξεις που λένε οι α­γα­πη­μέ­νοι μας ή­ρω­ες και να τις θυμόμαστε απ’ το να πρέπει να τις μαθαίνουμε για ορ­θο­γρα­φί­α στο σχο­λεί­ο;4 Γνωρίζουμε άλλους κόσμους, τις σκέψεις άλλων ανθρώπων, καθώς και το πώς α­ντι­­δρούν σε κάποιες καταστάσεις που δημιουργούν πρόβλημα και σε εμάς. Εί­ναι σαν να τα­­ξι­δεύ­ου­με με τη σκέψη όχι μόνο σε άλλους τόπους αλλά και μέσα στο μυαλό άλ­λων αν­­θρώ­πων! Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να γίνουμε κα­λύ­τε­ροι φίλοι, κα­λύ­τε­ρα αδέρφια, κα­λύ­τε­ροι άνθρωποι!


5 Μπορούμε να βρούμε εύκολα και γρήγορα α­πα­ντή­σεις σε ερωτήσεις που έ­χου­με για το τι συμβαίνει γύρω μας. Δε συμφωνείτε ότι το να ψάχνουμε μόνοι μας για α­πα­ντή­σεις μάς βοη­θά να μα­θαί­νου­με καλύτερα απ’ το να μας βάζουν να μα­θαί­νου­με σε­λί­δες επί σε­λίδων α­πέ­ξω στο σχολείο;


6 Στα βιβλία υπάρχουν ένα κάρο ιδέες για να δημιουργήσουμε καινούργια πράγ­μα­τα! Μπο­ρού­με να μάθουμε μαγειρική, να κάνουμε χειροτεχνίες, να δούμε σχέ­δι­α και ζω­γρα­­φιές, ακόμη και να γράψουμε τη δική μας ιστορία ή το δικό μας ποί­η­μα ε­μπνε­ό­με­νοι από μια άλλη ιστορία που διαβάσαμε (βλ. και εδώ).


7 Είναι απλά τόσο απολαυστικό να κάθεσαι κάτω από τη σκιά ενός δέντρου, ε­κεί που σκά­ει το κύμα ή σε μια ζεστή γωνιά στο καθιστικό ή στο κρεβάτι σου και να δια­βά­ζεις μια ό­μορ­φη ιστορία!ΠΗΓΗ: Ελένη Γαρυφαλάκη (Σύμβουλος Αγωγής & Εκπαίδευσης) στο childit.gr - ΑΦΟΡΜΗ: ΤΑ ΝΕ@ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: unihighlibrary.wordpress.com, connect.learnpad.com, vn-zoom.com, publimetro.co, askgranny.com, segredodasvendas.com.br, alice-peregrinations.blogspot.com, taday.ru, lhcs.net, fishki.net, philanagnosia.gr - ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ: ΓΡΑΜΜΑ Σ’ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

καλό ειναι το αρθρο

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ