3 Νοεμβρίου 2015

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοίΑπό την αρχαιότητα ακόμη οι αριθμοί αποτελούσαν πρόκληση για μελέτη. Το 300 π.Χ. ο Ευ­κλεί­δης ήταν από τους πρώτους που τους ταξινόμησε ως προς τους δι­­αι­­ρέ­­τες τους. Έ­τσι λέμε ότι:

1 Κάθε αριθμός που είναι μεγαλύτερος από το 1 και έχει μόνο δύο διαιρέτες (το 1 και τον ε­αυ­τό του) λέγεται πρώτος.

Ο αριθμός 5 είναι πρώτος, γιατί διαιρέτες του είναι μόνο το 1 και το 5

2 Κάθε αριθμός που έχει τρεις ή περισσότερους διαιρέτες λέγεται σύνθετος.

Ο αριθμός 4 είναι σύνθετος, διότι διαιρέτες του είναι το 1, το 2 και το 4

3 Ο αριθμός 1 δεν είναι ούτε πρώτος ούτε σύνθετος, επειδή έχει μόνο έναν δι­­αι­­ρέ­­τη (τον ε­αυ­τό του).


Οι πρώτοι αριθμοί μέχρι το 100

Μπορούμε να βρούμε τους πρώτους αριθμούς μέχρι το 100 με το «κόσκινο του Ε­­ρα­­­το­­σθέ­­νη»*. Το «κόσκινο» που επινόησε ξεχωρίζει τους αριθμούς που έχουν μό­­νο δύ­­ο δι­αι­ρέ­τες από τους υπόλοιπους. Να πώς λειτουργεί:
➀ Διαγράφουμε τον αριθμό 1.
➁ Διαγράφουμε τα πολλαπλάσια του 2 εκτός από το 2.
➂ Διαγράφουμε τα πολλαπλάσια του 3 εκτός από το 3.
➃ Διαγράφουμε τα πολλαπλάσια του 5 εκτός από το 5.
➄ Διαγράφουμε τα πολλαπλάσια του 7 εκτός από το 7.
➅ Κυκλώνουμε τους 25 αριθμούς που απέμειναν. Είναι οι πρώτοι αριθμοί μέχρι το 100.


*Ο Ερατοσθένης, σπουδαίος Έλληνας μαθηματικός και φιλόσοφος, γεννήθηκε γύ­ρω στο 275 π.Χ. Ήταν ο πρώτος που υπολόγισε τη διάμετρο της Γης με α­κρί­βει­α. Δυ­­στυ­­χώς ε­λά­­χι­στες από τις μελέτες του σώζονται.

Οι πρώτοι αριθμοί μέχρι το 1.000

Στις επόμενες εκατοντάδες (101-200, 201-300 κ.ο.κ.) οι πρώτοι αριθμοί είναι λι­γό­τε­­ροι:

  2, 3, 5, 7,  11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97,  101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199,  211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293,  307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397,  401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499,  503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599,  601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691,   701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797,  809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887,  907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997  

ΠΗΓΕΣ: Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξης, en.wikipedia.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: 8tracks.com (η πρώτη), podilato98.blogspot.com (α­πό skoool.gr, Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου, student.britannica.com, Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξης)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ