11 Φεβρουαρίου 2013

Τα [ι] της προστακτικής

Η πιο συχνή προστακτική (η συνοπτική προστακτική) σχηματίζεται από το θέμα του α­ο­­ρί­στου με την προσθήκη συγκεκριμένων καταλήξεων:

● Στην ενεργητική φωνή βάζουμε «-ε» και «-τε»: γράψε, γράψτε / μίλησε, μι­λή­στε.

● Στην παθητική φωνή βάζουμε «-ου» και «-είτε»: γράψου, γραφτείτε / κοι­μή­σου, κοι­­μη­θεί­τε.

Συχνά πριν τις καταλήξεις υπάρχει ένα [ι] που προκαλεί πολλά ορθογραφικά λά­θη.


Ας δούμε πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε...


 1  Ενεργητική φωνή

Στην πρώτη συζυγία (ρήματα σε -ω) τα πράγματα είναι εύκολα. Το [ι] του ε­­νε­­στώ­­τα δι­α­­τη­ρεί­ται στον αόριστο, άρα και στη συνοπτική προστακτική:

αρχίζω > άρχισα > άρχισε, αρχίστε
αφήνω > άφησα > άφησε, αφήστε
λύνω > έλυσα > λύσε, λύστε
δακρύζω > δάκρυσα > δάκρυσε, δακρύστε
κλείνω > έκλεισα > κλείσε, κλείστε
αθροίζω > άθροισα > άθροισε, αθροίστε

Στη δεύτερη συζυγία (ρήματα σε -ώ) ο αόριστος σχηματίζεται κατά κανόνα σε «-η­σα». Αυ­τό το ήτα περνάει και στη συνοπτική προστακτική:

βοηθώ > βοήθησα > βοήθησε, βοηθήστε
οδηγώ > οδήγησα > οδήγησε, οδηγήστε
κρατώ > κράτησα > κράτησε, κρατήστε
χρησιμοποιώ > χρησιμοποίησα > χρησιμοποίησε, χρησιμοποιήστε
αλλά:
μεθώ > μέθυσα > μέθυσε, μεθύστε
και:
βουτώ > βούτηξα > βούτηξε, βουτήξτε
τραβώ > τράβηξα > τράβηξε, τραβήξτε


 2  Παθητική φωνή

Στην παθητική φωνή το [ι] εμφανίζεται μόνο στον πληθυντικό αριθμό και είναι πά­ντο­τε «ει»:

αφήνομαι > αφέθηκα > αφέσου, αφεθείτε
λύνομαι > λύθηκα > λύσου, λυθείτε
κρατιέμαι > κρατήθηκα > κρατήσου, κρατηθείτε
κινούμαι > κινήθηκα > κινήσου, κινηθείτεΑΣΚΗΣΗ:

● Θυμηθ__τε να φέρετε αύριο τα χρήματα για την εκδρομή.   

● Ακούμπ__σε τα τετράδια στο θρανίο σου.   

● Γυρ__στε σελίδα, παρακαλώ!   

● Τηλεφων__στε μου το απόγευμα.   

● Ξ__σε λίγο τη μύτη του μολυβιού!   

● Λουστ__τε με το «Καραφλέξ»: εγγυημένα αποτελέσματα!   

ΠΗΓΗ: ΓΛΩΣΣΑ Ε΄ & ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: healthtap.com)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λάθη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στο κου­μπί «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ