11 Φεβρουαρίου 2013

Τα [ι] της προστακτικής

Η πιο συχνή προστακτική (η συνοπτική προστακτική) σχηματίζεται από το θέμα του α­ο­­ρί­στου με την προσθήκη συγκεκριμένων καταλήξεων:
★ Στην ενεργητική φωνή βάζουμε «-ε» και «-τε»: γράψε, γράψτε / μίλησε, μι­λή­στε.
★ Στην παθητική φωνή βάζουμε «-ου» και «-είτε»: γράψου, γραφτείτε / κοι­μή­σου, κοι­­μη­θεί­τε.

Συχνά πριν τις καταλήξεις υπάρχει ένα [ι] που προκαλεί πολλά ορθογραφικά λά­θη.Ας δούμε πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε...

1 Ενεργητική φωνή

Στην πρώτη συζυγία (ρήματα σε -ω) τα πράγματα είναι εύκολα. Το [ι] του ε­­νε­­στώ­­τα δι­α­­τη­ρεί­ται στον αόριστο, άρα και στη συνοπτική προστακτική:

αρχίζω > άρχισα > άρχισε, αρχίστε
αφήνω > άφησα > άφησε, αφήστε
λύνω > έλυσα > λύσε, λύστε
δακρύζω > δάκρυσα > δάκρυσε, δακρύστε
κλείνω > έκλεισα > κλείσε, κλείστε
αθροίζω > άθροισα > άθροισε, αθροίστε

Στη δεύτερη συζυγία (ρήματα σε -ώ) ο αόριστος σχηματίζεται κατά κανόνα σε «-η­σα». Αυ­τό το ήτα περνάει και στη συνοπτική προστακτική:

βοηθώ > βοήθησα > βοήθησε, βοηθήστε
οδηγώ > οδήγησα > οδήγησε, οδηγήστε
κρατώ > κράτησα > κράτησε, κρατήστε
χρησιμοποιώ > χρησιμοποίησα > χρησιμοποίησε, χρησιμοποιήστε

αλλά:
μεθώ > μέθυσα > μέθυσε, μεθύστε

και:
βουτώ > βούτηξα > βούτηξε, βουτήξτε
τραβώ > τράβηξα > τράβηξε, τραβήξτε

2 Παθητική φωνή

Στην παθητική φωνή το [ι] εμφανίζεται μόνο στον πληθυντικό αριθμό και είναι πά­ντο­τε «ει»:

αφήνομαι > αφέθηκα > αφέσου, αφεθείτε
λύνομαι > λύθηκα > λύσου, λυθείτε
κρατιέμαι > κρατήθηκα > κρατήσου, κρατηθείτε
κινούμαι > κινήθηκα > κινήσου, κινηθείτε


ΑΣΚΗΣΗ:

★ Θυμηθ__τε να φέρετε αύριο τα χρήματα για την εκδρομή.

★ Ακούμπ__σε τα τετράδια στο θρανίο σου.

★ Γυρ__στε σελίδα, παρακαλώ!

★ Τηλεφων__στε μου το απόγευμα.

★ Ξ__σε λίγο τη μύτη του μολυβιού!

★ Λουστ__τε με το «Καραφλέξ»: εγγυημένα αποτελέσματα!

ΠΗΓΗ: ΓΛΩΣΣΑ Ε΄ & ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: healthtap.com)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ