Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

1 Μαΐου 2013

Το Πάσχα σε Ευρώπη και Αμερική

Από την blue blue

Πιστεύω ότι όλοι ξέρετε τα έθιμα και τις παραδόσεις της Ελλάδας οπότε α­πο­φά­σι­σα να βρω έθιμα και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την Αμερική.

 1  Φινλανδία

Για τους Φινλανδούς το Πάσχα είναι η γιορτή της άνοιξης, της νέας ζωής, της α­να­γέν­νη­­σης. Στη Φινλανδία έχουν διάφορες πασχαλινές παραδόσεις. Μία εβδομάδα πριν την Κυ­­ρια­κή του Πάσχα, τα παιδιά ντύνονται πασχαλινοί λαγοί, γάτες, κ.ά. Μα­ζεύ­ουν κλαδιά α­πό τα δέντρα που ανθίζουν πρώτα την άνοιξη και τα στολίζουν με πο­λύ­χρω­μα χαρτιά και χορ­τά­ρια. Επισκέπτονται τους γείτονες, τους φίλους, τους παπ­πού­δες, τους συγγενείς, τους δί­νουν τα στολισμένα κλαδιά και τους λένε ένα πο­λύ παλιό, παραδοσιακό ποίημα που εύ­χε­ται «Ευτυχία». Το άτομο που παίρνει το στο­λι­σμέ­νο κλαδί δίνει γλυκά στο Παι­δί-Λαγό.

Την ημέρα του Πάσχα οι οικογένειες γιορτάζουν με αρνί, χρωματιστά αβγά και άλλα φα­­γη­τά, τα δε παιδιά τρώνε σοκολατένια αβγά που έχουν ένα παιχνίδι-έκπληξη μέ­σα. Επί­σης δι­α­κο­σμούν τα τραπέζια με ανοιξιάτικα λουλούδια και μεγαλώνουν χορ­τά­ρια σε μι­κρά δο­χεί­α, γιατί συνήθως τον Απρίλιο δεν υπάρχουν χορ­τά­ρια στους χιο­νι­σμέ­νους κή­πους.


Την Κυριακή των Βαΐων οι άνθρωποι χαιρετούν τους συγγενείς και φίλους τους α­κου­­μπώ­ντας τους ελαφρά με την «virpovitsa» –στολισμένα κλαδιά ιτιάς– για να τους ευ­χη­­θούν κα­λή τύχη. Επίσης τα παιδιά ντυμένα μάγισσες πηγαίνουν από σπί­τι σε σπί­τι α­παγ­­γέλ­λο­ντας ποιήματα για καλή τύχη με αντάλλαγμα χρήματα και γλυκά. Ι­στο­ρί­ες και μύθοι μα­γεί­ας αποτελούν μέρος της ευρέως γνωστής λαϊκής παράδοσης στη Φινλανδία. Οι μά­γισ­σες πε­τούν μεταξύ Μ. Παρασκευής και Κυριακής του Πάσχα. Σε κάποια μέρη της δυτικής Φιν­λαν­δί­ας παραμένει ακόμη το έθιμο να ανάβουν φω­τιές για να ξορκίσουν τη δύναμη των μα­γισ­σών.

Το παλαιότερο και αναμφίβολα πιο ασυνήθιστο παραδοσιακό φινλανδικό πιάτο είναι το mämmi, ένας σκούρο καφέ χυλός που γίνεται με νερό και βύνη σίκαλης. Ψήνεται σε χα­μη­λό φούρνο και σερβίρεται με κρέμα και ζάχαρη.

 2  Δανία

Πριν από το Πάσχα τα παιδιά φτιάχνουν γράμματα διακοσμημένα με διάφορα χρώ­μα­τα ή χει­ρο­τε­χνί­ες κομμένες με ψαλίδι και μέσα σε αυτά τα γράμματα εκτός από ευ­χές ζω­γρα­­φί­ζουν τόσες τελείες όσα είναι τα γράμματα του ονόματός τους. Το ά­το­μο που παίρνει το γράμ­μα πρέπει να μαντέψει ποιος του το έστειλε. Εάν μαντέψει σω­στά, παίρ­νει ένα δώρο που είναι ένα σοκολατένιο αβγό ή κάτι ανάλογο. Εάν μα­ντέ­ψει λά­θος, πρέπει να δώσει έ­να δώρο.


Τα παιδιά παίζουν και κρυφτό με τα σοκολατένια αβγά. Οι γονείς τα κρύβουν στο σπί­τι ή στον κήπο και εκείνα πρέπει να ψάξουν να τα βρουν.

 3  Αγγλία

Το Μ. Σάββατο το βράδυ, την ώρα που τα παιδιά πάνε για ύπνο, κρύβουν οι μεγάλοι σο­­κο­λα­τέ­νια αβγά μέσα στο σπίτι και στον κήπο και το πρωί της Κυριακής τα παιδιά αρ­χί­­ζουν το κυνηγητό του Πασχαλινού Αβγού. Τους λένε ότι τους τα έφερε ο Λαγός του Πά­σχα.


Οι οικογένειες τρώνε μαζί την Κυριακή του Πάσχα συγκεντρώνεται γύρω από ένα με­γά­­λο τρα­πέ­ζι και τρώνε ψητό μπούτι αρνιού. Τη Μ. Παρασκευή τρώνε ψάρι αφού εί­ναι η η­μέρα που πέθανε ο Χριστός.

Στην Αγγλία, παλιά, η παράδοση ήταν να πηγαίνουν όλοι στην εκκλησία φορώντας τα κα­λύ­τε­ρά τους ρούχα και ιδιαίτερα οι γυναίκες να φορούν ειδικά καπέλα που λέ­γο­νταν πα­σχα­λι­νά μπονέ και να κάνουν μία παρέλαση με αυτά τα καπέλα. Η γυναίκα με το ω­ραι­­ό­τε­ρο καπέλο κέρδιζε ένα έπαθλο.

 4  Γαλλία

Στη Γαλλία το Πάσχα σημαίνει την επιστροφή της άνοιξης. Είναι το σύμβολο της βλά­στη­­σης που γεννιέται στην αρχή της άνοιξης. Επίσης ο λαγός είναι ένα σύμβολο πα­γα­νι­στι­κό που συμβολίζει τη γονιμότητα.

Κατά τους καθολικούς θρύλους, οι καμπάνες φεύγουνε από τη Ρώμη τη Μ. Πέμπτη και ξα­να­γυ­ρί­ζουν την Κυριακή του Πάσχα. Στον δρόμο τους σκορπίζουν αβγά σε κή­πους και σε σπίτια.


Το Πάσχα είναι η ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να φάνε πολλή σοκολάτα. Σο­κο­λά­τα σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, αβγά, κοτόπουλα, καμπάνες, ψάρια. Τα παι­διά έχουν με­γά­λη χαρά γιατί ψάχνουν αυτούς τους θησαυρούς από σοκολάτα και ζά­χα­ρη που τους έ­χουν κρύψει οι γονείς τους προσεκτικά. Ένα είναι σίγουρο: έχει τε­λειώ­σει η μετάνοια και το κρέας εμφανίζεται πάλι στο τραπέζι, είναι «το Πάσχα του κρέ­α­τος, της σάρκας» όπως το ονόμαζαν στον Μεσαίωνα.

Στο τραπέζι της αφθονίας υπάρχουν: αρνί είτε σαν κρέας είτε σαν πατέ, χοιρινό, α­βγά ο­με­λέ­τα ή βραστά χρωματιστά και γλυκά με βάση το αβγό.

Στη Γαλλία το πρωινό γεύμα του Πάσχα είναι η ευκαιρία να μοιράζεται η οικογένεια έ­να ψη­τό πόδι αρνιού που συνοδεύεται από φασόλια και από βραστά αβγά που είναι δι­α­κο­­σμη­μέ­να με ζωγραφιές.

 5  Γερμανία

H Μ. Παρασκευή είναι η πιο θλιβερή ημέρα γιατί πέθανε ο Χριστός και πολλοί Γερ­μα­νοί πά­νε στην εκκλησία το βράδυ αυτό.

Η ημέρα του Πάσχα γιορτάζεται από τις οικογένειες με διαφορετικούς τρόπους, συ­νή­θως τρώ­νε όλοι μαζί ένα όμορφο πρωινό γεύμα ή ένα brunch σε όμορφα στο­λι­σμέ­να τραπέ­ζια, ε­νώ τα παιδιά ψάχνουν για κρυμμένα δώρα όπως σοκολατένια α­βγά.


Το σύμβολο του Πάσχα είναι ο λαγός σε όλες του τις παραλλαγές, φτιαγμένος από σο­κο­λά­τα, κερί, κρύσταλλο, πορσελάνη ή γυαλί, για δώρο στους φίλους και τους συγ­γε­νείς.

Επίσης το πρωί της Κυριακής του Πάσχα οι περισσότεροι Γερμανοί πάνε στην εκ­κλη­σί­α και ανταλλάσσουνε κάρτες με πασχαλινές ζωγραφιές και με ευχές.

 6  ΗΠΑ

Η περίοδος του Πάσχα αρχίζει με τη σαρακοστή που είναι 40 ημέρες μετάνοιας και νη­στεί­ας για πολλές Εκκλησίες.

Την Κυριακή του Πάσχα οι περισσότερες οικογένειες έχουν ένα επίσημο δείπνο με γα­λο­πού­λα, ζαμπόν, πουρέ, σαλάτα, ψωμί και πίτες.


Το Μ. Σάββατο οι γονείς και τα παιδιά βάφουν αβγά σε διάφορα χρώματα και τα βά­ζουν σε καλάθια. Οι γονείς κρύβουν τα αβγά έξω από το σπίτι και τα παιδιά παίρ­νουν τα άδεια κα­λά­θια και ψάχνουν να βρουν τα αβγά για να ξαναγεμίσουν. Μαζί με τα α­βγά συνήθως εί­ναι κρυμμένα και διάφορα γλυκά. Οι γονείς τους τους λένε ότι ο Γί­γα­ντας Λαγός του Πά­σχα τους έκρυψε τα αβγά για να τα βρούνε. Όμως ο λαγός του Πά­σχα αφήνει αβγά και λι­χου­διές μόνο για τα καλά παιδιά.

 7  Ιταλία

Στην Ιταλία οι εορτασμοί του Πάσχα ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή πα­ρα­μέ­νο­ντας σε γε­νι­κές γραμμές πιστοί στη χριστιανική εκκλησία.

Κάθε μικρό χωριό έχει τις δικές του εκδηλώσεις για να θυμάται τα Πάθη και την Α­νά­στα­ση του Χριστού και κάθε περιοχή έχει τον δικό της ξεχωριστό τρόπο για να ε­τοι­μά­ζει τα τυ­πι­κά φαγητά του Πάσχα.


Το Πάσχα ακολουθεί μετά τη σαρακοστή κατά τη διάρκεια της οποίας δεν τρώνε κρέ­ας. Τις τε­λευ­ταί­ες ημέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα συμβαίνουν διάφορες τε­λε­τουρ­γί­ες που υ­πεν­θυ­μί­ζουν τα Πάθη του Χριστού σύμφωνα με την Καθολική εκ­κλη­σί­α, αφού οι πε­ρισ­σό­τε­ροι Ιταλοί είναι καθολικοί.

Την Κυριακή του Πάσχα ετοιμάζουν το πασχαλινό αρνί, ευλογούνται τα σπίτια, μοι­ρά­ζουν α­βγά και γλυκά σε σχήμα περιστεριού. Τα αβγά συμβολίζουν τη ζωή που ξα­να­γεν­νιέ­ται και ε­πει­δή το Πάσχα συμπίπτει με την άνοιξη, συμβολίζει και την α­να­γέν­νη­ση της φύσης.

Σε πολλές περιοχές της Ιταλίας την αυγή της Μ. Παρασκευής οι γυναίκες πάνε στην εκ­κλη­σί­α σερνόμενες στα γόνατα. Συγχρόνως λένε προσευχές και μάλιστα πολλές α­πό αυ­τές τις προσευχές είναι πολύ παλιές.

 8  Ισπανία

Στην Ισπανία η Μεγάλη Εβδομάδα αποτελεί την κορύφωση της σημαντικότερης θρη­σκευ­τι­κής γιορτής. Η πιο χαρακτηριστική εικόνα που βλέπουμε κάθε χρόνο στην τη­λε­ό­ρα­ση εί­ναι από τις παραδοσιακές λιτανείες, στις οποίες πιστοί περιφέρουν στους δρό­μους των πό­λε­ων ομοιώματα του Εσταυρωμένου ή της Παναγίας.


Άνοιξη και Πάσχα έρχονται μαζί στην Ισπανία. Αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα. Κα­τά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας ολόκληρη η καθολική Ισπανία τιμά με πα­ρα­δο­σι­α­κά ή­θη και έθιμα τα Πάθη του Ιησού και την Ανάσταση. Ένα από πιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά πα­σχα­λι­νά έθιμα στην Ισπανία είναι οι λιτανείες που έχουν παράδοση αι­ώ­νων. Διοργανώνονται α­πό τις αδελφότητες, στα ισπανικά cofradías, σε όλη την Ι­σπα­νί­α και συγκεντρώνουν χι­λιά­δες κόσμου που θέλουν να τις δουν από κοντά. Λέ­γε­ται δε ότι μαζί με την Ιταλία η Ι­σπα­νί­α είναι η μόνη καθολική χώρα στην Ευρώπη ό­που οι παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα του Πάσχα τηρούνται τόσο πιστά.ΠΗΓΗ: ;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.