Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

10 Μαΐου 2013

Η κούπα του Πυθαγόρα

Από τον Anthony12


Η κούπα του Πυθαγόρα ή η «δίκαιη κούπα» είναι μια ανακάλυψη του Πυθαγόρα για να πί­νει με μέτρο το κρασί του, αλλά και για να σερβίρει τους μαθητές του, υ­περ­το­νί­ζο­ντας την έννοια του μέτρου και των ορίων. Η ιδέα του Πυθαγόρα ήταν α­πλή: Έπρεπε να πε­ρι­ο­ρι­στεί η απληστία στο ποτό! Πώς θα γινόταν αυτό; Το πήλινο πο­τή­ρι αδειάζει με έναν «μα­γι­κό» τρόπο όταν εκείνος που το κρατάει αποδειχτεί πλε­ο­νέ­κτης και το γεμίσει πε­ρισ­σό­τε­ρο απ’ όσο πρέπει.

Στην κούπα υπάρχει χαραγμένο ένα όριο, μια γραμμή. Αν το υγρό που περιέχει δεν υ­περ­βεί τη γραμμή αυτή, αυτός που πίνει απολαμβάνει το κρασί του. Εάν, ό­μως, ξε­πε­ρά­σει τη γραμμή του ορίου, τότε η κούπα α­δειά­ζει και το κρασί χύνεται α­πό τη βά­ση. Αδειάζει όλη η κούπα, όχι μόνο η επιπλέον ποσότητα.

Πώς όμως γίνεται αυτό;

Στο κέντρο της κούπας βρίσκεται μια στήλη τοποθετημένη ακριβώς πάνω από έ­ναν σω­λή­να που οδηγεί στο κάτω μέρος της. Ενώ η κούπα γεμίζει, η στάθμη του κρα­σιού α­νε­βαί­νει και στο εσωτερικό της κεντρικής στήλης, ακολουθώντας τον νό­μο του Πα­σκάλ για τα συγκοινωνούντα δοχεία. Όσο η στάθμη του κρασιού δεν ξε­περ­νά τη γραμμή που εί­ναι χαραγμένη στο εσωτερικό της κούπας «δεν τρέχει τί­πο­τα».

Μόλις όμως το υγρό υπερβεί τη γραμμή-όριο τότε αρχίζει να ρέει μέσω του ε­σω­τε­ρι­κού σω­λή­να από τη βάση της κούπας. Τα μόρια του υγρού παρασύρουν το ένα το άλλο με α­πο­τέ­λε­σμα, ως δια μαγείας, η κούπα να αδειάζει εντελώς!


Αυτό, πέρα από μια απλή εφαρμογή της υδραυλικής, αποτελεί και έναν τρόπο δι­­δα­­σκα­­λί­­ας:
● Όταν το όριο ξεπερνιέται (ύβρις) δε χάνονται μόνον όσα έχουν ξεπεράσει το όριο αλ­λά και όλα τα προηγούμενα που είχαν αποκτηθεί (νέμεσις).
● Το άριστο οφείλουμε να το απολαμβάνουμε με μέτρο, σαν τον οίνο που ήδη έ­χου­με στην κούπα μας, αντλώντας τη μέγιστη ωφέλεια χωρίς να επιζητούμε πα­ρα­πά­νω!

ΠΗΓΗ: ;


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: τεχνολογία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.