Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Το ανάγλυφο της Γης

Η Γη παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία γεωμορφολογικών στοιχείων, έχει δηλαδή ο­ρο­σει­­ρές και πεδιάδες, λίμνες και ποτάμια, νησιά και χερσονήσους, θαλάσσιες λεκάνες κ.ά.


Το ανάγλυφο της Γης, η μορφή της δηλαδή, διακρίνεται σε ηπειρωτικό και υ­πο­θα­λάσ­σι­ο.

Ηπειρωτικό ανάγλυφο

Το ηπειρωτικό ανάγλυφο είναι το ανάγλυφο της στεριάς. Αποτελείται από τα γε­ω­μορ­φο­­λο­γι­κά στοιχεία που παρατηρούμε μελετώντας την επιφάνεια της θάλασσας και τις α­κτές (ο­ρι­ζό­ντι­ος διαμελισμός) και από τα γεωμορφολογικά στοιχεία που πα­ρα­τη­ρού­με στην ε­πι­φά­νει­α της στεριάς (κατακόρυφος διαμελισμός).
● Μερικά στοιχεία του οριζόντιου διαμελισμού είναι τα νησιά, οι κόλποι και οι χερ­σό­νη­σοι, οι πορθμοί και οι ισθμοί.
● Μερικά στοιχεία του κατακόρυφου διαμελισμού είναι τα βουνά και οι οροσειρές, οι πε­δι­­ά­δες και τα οροπέδια, οι λίμνες και τα ποτάμια.

Τοπίο οριζόντιου διαμελισμού
Τοπίο κατακόρυφου διαμελισμού

Υποθαλάσσιο ανάγλυφο

Το υποθαλάσσιο ανάγλυφο είναι το ανάγλυφο του βυθού. Αποτελείται από υ­πο­θα­λάσ­σι­ες ο­ρο­σει­ρές, τάφρους κ.ά. Με τη βοήθεια των δορυφόρων οι επιστήμονες κα­τά­φε­ραν να χαρ­το­γρα­φή­σουν ένα μικρό τμήμα του, αποκαλύπτοντας ένα θέαμα μα­γευ­τι­κό!


Ακραία σημεία του ανάγλυφου

Το ψηλότερο σημείο του ηπειρωτικού ανάγλυφου βρίσκεται στην Ασία, στην κορυφή του ό­ρους Έβερεστ (8.848 μ.). Το βαθύτερο σημείο του υποθαλάσσιου ανάγλυφου βρί­σκε­­ται στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, στην Τάφρο των Μαριάνων (10.971 μ.).

Δείτε εδώ το ψηλότερο και το βαθύτερο σημείο της Γης και παρατηρήστε εδώ ύ­ψη και βάθη από την επιφάνεια της θάλασσας (εφαρμογές του Ψηφιακού Σχο­λεί­ου).


  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  
ΠΗΓΗ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΕΙΚΟΝΕΣ: brightideasteaching.co.uk, expedia.com, turismoyrutas.
blogspot.com, www.aqjdw.com, fineartamerica.com, Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, didaskaleio.weebly.comΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.