Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Πραγματικές οικολογικές ιδέες!

Από την Connie11

 1  Το ξενοδοχείο Crown Plaza στην Κοπεγχάγη προσφέρει έ­να δω­ρε­άν γεύμα σε ο­ποιον­δή­πο­τε πελάτη που είναι ι­κα­νός να πα­ρά­γει ενέργεια μέσα από ποδήλατα ε­ξά­σκη­σης που ταυ­τό­­χρο­να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για την ε­πι­χεί­ρη­ση.


Οι πελάτες πρέπει να παράγουν τουλάχιστον 10 watt, δη­λα­­δή πε­ρί­που 15 λεπτά πο­δη­λα­σί­ας για κάποιον με μια μέ­ση δύ­­να­μη. Η ανταμοιβή είναι ένα γεύμα που κανονικά θα κό­στι­ζε 26 ευ­ρώ!

 2  Disco pub κερδίζει ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους πελάτες που χορεύουν σε ειδικά διαμορφωμένη πί­στα!


Τα φωτιστικά εφέ και τα γιγαντιαία μεγάφωνα κα­τα­να­λώ­νουν πολ­λή ενέργεια. Έτσι το μπαρ Surya, στο Λονδίνο έ­κα­νε μια ε­πέν­δυ­ση με ελατήρια στην πίστα του έτσι ώστε ό­ταν συ­μπι­έ­­ζο­νται από τους χορευτές να παράγεται η­λε­κτρι­κό ρεύμα που α­πο­θη­κεύ­ε­ται σε μπα­τα­ρί­ες και ε­ξοι­κο­νο­μεί μεγάλο μέρος από την κατανάλωση της επιχείρησης. Ο ι­δι­ο­κτή­της της Ανδρέας Χα­ρα­λά­μπους λέει ότι παράγεται το 60% περίπου της συνολι­κής κα­τα­νά­λω­σης.

 3  Εταιρεία παράγει επιτραπέζιο εκτυπωτή που δεν κα­τα­να­λώ­νει ού­τε μελάνι ούτε χαρτί!


Ποιος είπε ότι όλοι οι εκτυπωτές χρειάζονται χαρτί για να ε­κ­τυ­πώ­σουν; Ο PrePeat Printer δι­α­φέ­ρει από τους συμ­βα­τι­κούς ε­κτυ­πω­τές καθώς χρησιμοποιεί μια θερμική κε­φα­λή για να ε­­κτυ­πώ­σει επάνω σε ένα ειδικού τύπου πλαστικό φύλ­λο. Αυτά τα φύλ­λα είναι πολύ λε­πτά και μπορούν εύ­κο­λα να σβήνονται και να επανεκτυπώνονται από τον ίδιο ε­κτυ­πω­τή. Αυ­τός σε δι­α­φο­ρε­τι­κή θερμοκρασία θα σβήσει και θα επανεκτυπώσει τα χρη­σι­μο­ποι­η­μέ­να φύλ­λα μέχρι 1.000 φορές!

 4  Πανεπιστήμιο κατασκευάζει «πράσινη» οροφή ως συλ­λέ­κτη νε­ρού!


Ο σχεδιασμός που περιλαμβάνει πράσινο αποκτά δι­α­στά­σεις μό­δας στην αρχιτεκτονική, ό­πως στο πανεπιστήμιο School of Art, Design and Media Technological University της Σι­γκα­πού­­ρης. Το πενταώροφο κτίριο περιλαμβάνει ο­ρο­φές με οργανι­κές πρά­σι­νες κα­τω­φέ­ρει­ες οι οποίες συν­δυ­ά­ζουν τοπίο και κα­τα­σκευ­ή, σε ένα σύνολο υψηλής τε­χνο­λο­γί­ας που συμ­βο­­λί­ζει τη δη­μι­ουρ­γι­κό­τη­τα που στε­γά­ζει. Οι ο­ρο­φές αυτές χρη­σιμεύουν ως τόπος πε­ρι­πά­του και συ­να­ντή­σε­ων σε ανοι­χτό μέ­ρος, μο­νώ­νουν το κτίριο και δρο­σί­ζουν το πε­ρι­βάλ­λον. Ε­πί­σης συ­γκε­ντρώ­νουν νερό της βρο­χής για το πότισμα των υ­­πο­λοί­πων χώ­ρων με πράσινο.

 5  Νεροχύτης που χρησιμοποιεί το νερό που αποβάλλεται για να πο­τί­σει διακοσμητικό φυ­τό.


 6  Σχεδιαστής δημιουργεί ντους που σε παρακινεί να φύγεις ε­άν έ­χεις καταναλώσει υ­περ­βο­λι­κή ποσότητα νερού!


20% του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνουμε στο σπί­τι ξο­δεύ­ε­ται από τον θερ­μο­σί­φω­να. Περίπου 6 φορές πά­­νω από την ενέργεια που καταναλώνουμε για φώτα. Ο σχε­­δι­α­στής Tom­ma­so Colia δημιούργησε αυτή τη βάση με τα κυ­κλικά σχή­μα­τα τα οποία α­νυ­ψώ­νο­νται όταν υ­περ­βού­με μια σχετική πο­σό­τη­τα νερού και μας ειδοποιούν ότι πρέ­πει να τε­­λει­ώ­νου­με!

 7  Φορτιστής iPhone που φορτίζει με χειρολαβή εξάσκησης!


Ελπίζω να σας άρεσαν!

ΠΗΓΗ: ;


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ενέργεια, περιβάλλον


2 σχόλια:

maranda είπε...

Τι ωραίες ιδέες!Η τεχνολογία και το ντιζάιν συναντούν την οικολογία!Μ'αρέσει... :)

El είπε...

Ενδιαφέρον!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.