Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Φινλανδία)

Η Φινλανδία έχει εκδώσει 15 αναμνηστικά κέρματα:


2004
Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την ένταξη δέκα νέων κρα­τών µελών. Απεικονίζεται ένας κίονας (η βάση για την ανά­πτυξη) από τον οποίο φύονται βλαστοί (η δι­εύρυν­ση).

2005
60 χρόνια από την ίδρυση του ΟΗΕ και 50 χρόνια από την προ­σχώ­ρηση της χώρας στον Οργανισμό. Το περιστέρι της ειρήνης σχηματίζεται από τα κομμάτια ενός παζλ.

2006
100 χρόνια από την καθιέρωση της καθολικής και ισότιμης ψή­φου. Απεικονίζονται ένα ανδρικό και ένα γυναικείο πρό­σω­πο.

2007
90 χρόνια από τη φινλανδική ανεξαρτησία. Απεικονίζεται μια λέμ­βος με κωπηλάτες, σύμβολο της συνεργασίας.

2008
60 χρόνια από την Οικουμενική Διακήρυξη των Αν­θρω­πί­νων Δι­και­ωμάτων. Απεικονίζεται ένας άνθρωπος μέσα σε μια καρ­διά.

2009
200 χρόνια από την αυτονομία της Φινλανδίας και της Δίαιτας του Πόρβο. Απεικονίζεται ο καθεδρικός ναός του Πόρβο, όπου έλα­βε χώρα η εναρκτήρια συνεδρίαση.

2010
150 χρόνια από το Διάταγμα περί νομίσματος, οπότε η χώρα α­πέ­κτησε το δικαίωμα να εκδίδει χαρτονομίσματα
και κέρ­μα­τα. Α­πει­κο­νί­ζεται ένας λέοντας, σύμβολο του εθνικού της θυρεού.

2011
200 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης τράπεζας. Α­πει­κο­νί­ζε­ται το εθνικό πτηνό της χώρας, ο κύκνος.

2012
150 χρόνια από τη γέννηση της ζωγράφου Helene Schjerfbeck.

2013
150 χρόνια από την ίδρυση κοινοβουλίου στην υπό ρω­σι­κή κυ­ρι­αρ­χία χώρα. Από το 1863 φυτρώνει ένας βλαστός που συμ­βο­λί­ζει την έναρξη της δημοκρατίας και της α­νά­πτυ­ξης στην Φιν­λαν­δία.

2013
125 χρόνια από τη γέννηση του Φρανς Έμιλ Σίλανπαα. Ο Σί­λαν­παα (1888-1964) θεωρείται από τους μεγαλύτερους συγ­γρα­φείς των σκανδιναβικών χωρών και έχει τιμηθεί με το βρα­βεί­ο Νό­μπελ Λογοτεχνίας.

2014
100 χρόνια από τη γέννηση της μυθιστοριογράφου και ζω­γρά­φου Τούβε Γιάνσον.

2014
100 χρόνια από τη γέννηση του σχεδιαστή και αρχιτέκτονα ε­σω­τε­ρι­κών χώρων Ilmari Tapiovaara. Στα δεξιά α­πει­κο­νί­ζε­ται σε κο­ντι­νό πλάνο χαρακτηριστικό εξάρτημα από έ­πι­πλό του.

2015
150 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη Γιαν Σιμπέλιους. Απεικονίζονται ο έναστρος ουρανός και κορυφές δέντρων.

2015
150 χρόνια από τη γέννηση του ζωγράφου Akseli Gallen-Kal­le­la. Στο κάτω μέρος διακρίνεται η παλέτα του.

Δωράκια!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: www.historia-hamburg.de (1,3,8,10,18), www.coinsclub.gr (2,
5-6,9,11,13-15,17), www.fleur-de-coin.com (4,7), www.eurocoinhouse.com (12,16)
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.