Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Σλοβακία)

Η Σλοβακία έχει εκδώσει 5 αναμνηστικά κέρματα:


2009
Ημέρα του αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία. Μία κα­μπά­να σχη­ματίζεται από μια αρμαθιά κλειδιών σε α­νά­μνη­ση της δι­α­δή­λω­σης στις 17 Νοεμβρίου 1989, κατά την ο­ποί­α οι δι­α­δη­λω­τές κου­δού­νιζαν τα κλειδιά τους για να συμ­βο­λί­σουν το ξε­κλεί­δω­μα των πυ­λών. Το γεγονός αυτό σηματοδότησε την έναρξη της «Βελούδινης Ε­πα­νά­στα­σης» στην τότε Τσεχοσλοβακία και οδή­γησε στο ανε­ξάρ­τητο κράτος της Σλοβακίας.

2011
20 χρόνια από τη σύσταση της ομάδας του Βίσεγκραντ, μιας συμ­μα­χί­ας ανάμεσα στην Τσεχοσλοβακία, την Ουγ­γα­ρί­α και την Πο­λω­νί­α. Απεικονίζεται το περίγραμμα των τεσ­σά­ρων ση­με­ρι­νών χωρών (γιατί στο μεταξύ η Τσε­χο­σλο­βα­κί­α διαιρέθηκε σε Τσεχία και Σλο­βα­κία).

2013
1.150 χρόνια από την άφιξη των βυζαντινών ι­ε­ρα­πο­στό­λων Κύ­ριλ­λου και Μεθόδιου στη Μεγάλη Μοραβία, το πρώ­το σλα­βι­κό κράτος στην κεντρική Ευρώπη. Ο Κύ­ριλ­λος (Κωνσταντί­νος) κρατάει ένα βι­βλίο, σύμβολο της παι­δεί­ας και της πίστης. Ο Με­θόδιος κρατάει μια εκκλησία, σύμβολο της πίστης και του θε­σμι­κού χριστιανισμού. Α­νά­με­σά τους απεικονίζεται ο διπλός σταυ­ρός στημένος σε τρεις λόφους.

2014
10 χρόνια από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Έ­νω­ση.

2015
200 χρόνια από τη γέννηση του φιλολόγου Λιουντοβίτ Στουρ.

Δωράκια!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: eurocollection.surinternet.com (1), www.fleur-de-
coin.com (2,5), www.coinsclub.gr (3,6), www.numiscollect.eu (4)
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.