Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Σλοβακία)

Η Σλοβακία έχει εκδώσει 5 αναμνηστικά κέρματα:


2009
Ημέρα του αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία. Μία καμπάνα σχη­ματίζεται από μια αρμαθιά κλειδιών σε ανάμνηση της δι­α­δή­λω­σης στις 17 Νοεμβρίου 1989, κατά την οποία οι δι­α­δη­λω­τές κου­δού­νιζαν τα κλειδιά τους για να συμβολίσουν το ξε­κλεί­δω­μα των πυ­λών. Το γεγονός αυτό σηματοδότησε την έναρξη της «Βελούδινης Επανάστασης» στην τότε Τσεχοσλοβακία και οδή­γησε στο ανε­ξάρ­τη­το κράτος της Σλοβακίας.

2011
20 χρόνια από τη σύσταση της ομάδας του Βίσεγκραντ, μιας συμ­μα­χί­ας ανάμεσα στην Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία και την Πο­λω­νί­α. Απεικονίζεται το περίγραμμα των τεσσάρων ση­με­ρι­νών χωρών (γιατί στο μεταξύ η Τσεχοσλοβακία διαιρέθηκε σε Τσεχία και Σλο­βα­κία).

2013
1.150 χρόνια από την άφιξη των βυζαντινών ιεραποστόλων Κύ­ριλ­λου και Μεθόδιου στη Μεγάλη Μοραβία, το πρώτο σλα­βι­κό κράτος στην κεντρική Ευρώπη. Ο Κύριλλος (Κωνσταντί­νος) κρατάει ένα βι­βλίο, σύμβολο της παιδείας και της πίστης. Ο Με­θόδιος κρατάει μια εκκλησία, σύμβολο της πίστης και του θε­σμι­κού χριστιανισμού. Ανάμεσά τους απεικονίζεται ο διπλός σταυ­ρός στημένος σε τρεις λόφους.

2014
10 χρόνια από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Έ­νω­ση.

2015
200 χρόνια από τη γέννηση του φιλολόγου Λιουντοβίτ Στουρ.

Δωράκια!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: eurocollection.surinternet.com (1), www.fleur-de-
coin.com (2,5), www.coinsclub.gr (3,6), www.numiscollect.eu (4)
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.