Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Άγιος Μαρίνος)

Ο Άγιος Μαρίνος έχει εκδώσει 13 αναμνηστικά κέρματα:


2004
Ο ιστορικός και νομισματολόγος Bartolomeo Borghesi.

2005
Παγκόσμιο έτος Φυσικής. Ελεύθερη απόδοση του αλ­λη­γο­ρι­κού πί­να­κα ζωγραφικής «Η μελέτη των πλανητών», στον ο­ποίο α­πει­κο­νίζεται ο Γαλιλαίος.

2006
500 χρόνια από τον θάνατο του Χριστόφορου Κολόμβου. Μαζί με τον Κολόμβο απεικονίζονται τρεις καραβέλες.

2007
200 χρόνια από τη γέννηση του Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, ε­θνι­κού ήρωα των Ιταλών.

2008
Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου. Απεικονίζονται πέ­ντε αν­θρώπινες μορφές (συμβολίζουν τις πέ­ντε πε­ρι­φέ­ρει­ες της Ευ­ρώ­πης και τον πολιτισμό τους), καθώς και τα ιερά κεί­με­να των δια­φό­ρων κοινοτήτων.

2009
Ευρωπαϊκό έτος δημιουργικότητας και καινοτομίας. Δι­α­κρί­νο­νται με­ρικά σύμβολα της επιστημονικής έρευνας (ένα βι­βλί­ο, έ­νας δια­βή­της, ένας δοκιμαστικός σωλήνας, μια φι­ά­λη), ενώ τα τρία φτε­ρά αποτελούν το έμβλημα της χώρας.

2010
500 χρόνια από τον θάνατο του Σάντρο Μπο­τι­τσέ­λι.
Ο Μπο­τιτσέλι (1445-1510) ήταν Ιταλός, ζωγράφος της Σχο­λής της Φλω­ρε­ντίας.

2011
500 χρόνια από τη γέννηση του Τζόρτζιο Βασάρι. Ο Βα­σάρι (1511-1574) ήταν ζωγράφος, συγγραφέας και αρ­χι­τέ­κτο­νας και θεωρείται ο πνευματικός πατέρας της Ιστορίας της Τέχνης.

2013
500 χρόνια από τον θάνατο του Πιντουρίκιο. Ο Πιντουρίκιο
(1454-1513) ήταν Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης. Το έρ­γο του περιλαμβάνει εκατοντάδες πίνακες αλλά και α­μέ­τρη­τες τοι­χογρα­φίες σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας.

2014
500 χρόνια από τον θάνατο του Ντονάτο Μπραμάντε (1444-1514), Ιταλού αρχιτέκτονα και ιδρυτή της αρ­χι­τε­κτο­νι­κής Α­να­γέννησης.

2014
90 χρόνια από τον θάνατο του Ιταλού συνθέτη Τζιάκομο Που­τσί­νι (1858-1924).

2015
750 χρόνια από τη γέννηση του Δάντη Αλιγκιέρι. Ο Δά­ντης (1265-1321) θεωρείται ο πρώτος σημαντικός δη­μι­ουρ­γός στην ιταλική ποίηση.

2015
25 χρόνια από την επανένωση της Γερμανίας. Α­πει­κο­νί­ζε­ται η Πύλη του Βραδεμβούργου (βρισκόταν στο Ανατολικό Βε­ρο­λί­νο) σε δυο απεικονίσεις που πλέκονται σαν χέρια, συμ­βο­λί­ζο­ντας την επανένωση των δύο τμημάτων της πό­λης.

Δωράκια!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: www.historia-hamburg.de (1),
www.coinsclub.gr (2-3), www.eurocoinhouse.com (4)
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.