Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Πορτογαλία)

Η Πορτογαλία έχει εκδώσει 11 αναμνηστικά κέρματα:


2007
Πορτογαλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απεικονίζεται το δέντρο φελλόδρυς.

2008
60 χρόνια από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δι­και­ωμάτων.

2009
Δεύτεροι αγώνες των πορτογαλόφωνων χωρών. Απεικονίζεται α­θλητής με μακριά κορδέλα.

2010
100 χρόνια Πορτογαλική Δημοκρατία.

2011
500 χρόνια από τη γέννηση του εξερευνητή Φερνάο Μένδες Πίν­το. Απεικονίζεται ένα ιστιοφόρο εν πλω, ενώ τα κύματα σχη­μα­τί­ζο­νται από αναφορές στην Πορτογαλία, τη Λισαβόνα, το βι­βλί­ο του και ο­ρισμένους προορισμούς των ταξιδιών του.

2012
Η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας, το Γκιμαράες, πολιτιστική πρω­τεύουσα της Ευρώπης για το 2012. Από εδώ ξεκίνησε η πο­ρεία της Πορτογαλίας ως ανεξάρτητο κράτος τον 12ο αι­ώ­να. Α­πει­κονίζεται ο πρώτος βασιλιάς με το σπαθί και το κά­στρο του.

2013
250 χρόνια από την κατασκευή του «Πύργου των κληρικών». Βρί­σκε­ται στο Πόρτο και είναι ο ψηλότερος πύργος της χώρας.

2014
40 χρόνια από την Επανάσταση των Γαριφάλων. Οι δύο κα­μπύ­λες αναπαριστούν το γενικό σχήμα του λουλουδιού που συμ­βό­λι­σε το κί­νημα για την επαναφορά της Δημοκρατίας στη χώ­ρα.

2014
Διεθνές έτος οικογενειακής γεωργίας. Απεικονίζονται εργαλεία της παραδοσιακής γεωργίας, καθώς και τα σχετικά προϊόντα: έ­να κο­τό­πουλο, κολοκύθες, πατάτες, άλλα λαχανικά και λου­λού­δια.

2015
150 χρόνια Πορτογαλικός Ερυθρός Σταυρός. Το περίγραμμα χε­ριού συμβολίζει τη βοήθεια που προσφέρει η ορ­γάνωση κυ­ρίως στον ιατρικό τομέα, ενώ το σύμβολό της, ο σταυρός, ε­πα­να­λαμ­βά­νε­ται για να δεί­ξει τη δράση της τόσο στην Πορ­το­γα­λί­α όσο και στο εξω­τε­ρι­κό.

2015
500 χρόνια από τις πρώτες επαφές με το Τιμόρ. Α­πει­κο­νί­ζο­νται πλοίο του 16ου αιώνα (συμβολίζει την άφιξη των Πορ­το­γά­λων θα­λασσοπόρων στο νησί της ΝΑ Ασίας), καλαμωτή στέγη το­πι­κής κα­τοι­κί­ας και τυπικά ξύλινα γλυπτά της πε­ρι­ο­χής.

Δωράκια!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: www.fleur-de-coin.com (1-2,4,8), eurocollection.surinternet.com (3),
www.muenzen-outlet.biz (5), www.numiscollect.eu (6), www.historia-hamburg.de (7),
www.ometi.ee (9), www.preisvergleich.eu (10), www.coinsclub.gr (11-15)
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.