Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

1 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Βατικανό)

Το Βατικανό έχει εκδώσει 13 αναμνηστικά κέρματα:


2004
75 χρόνια από την ίδρυση της Πόλης του Βατικανού. Α­πει­κο­νί­ζο­νται τα εξωτερικά τείχη µε φόντο τη βα­σι­λι­κή του Α­γί­ου Πέ­τρου.

2005
20ή Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας (Κολωνία). Πρόκειται για μια ση­μα­ντική εκδήλωση της κα­θο­λι­κής εκκλησίας. Α­πει­κο­νί­ζο­νται ο κα­θε­δρικός ναός της Κολωνίας και ένας κο­μή­της που δι­έρ­χε­ται πάνω από αυτόν.

2006
500 χρόνια από τη σύσταση της ελβετικής φρουράς του Βατι­κα­νού. Ένας Ελβετός φρουρός δίνει όρκο πίστης στον Πάπα.

2007
Ογδοηκοστά γενέθλια του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄.

2008
2.000 χρόνια από τη γέννηση του Αποστόλου Παύλου. Α­πει­κο­νί­ζε­ται η μεταστροφή του στον δρόμο προς τη Δα­μα­σκό, η οποία δια­κρίνεται στο βάθος.

2009
Διεθνές έτος αστρονομίας. Το σχέδιο είναι ε­μπνευ­σμέ­νο από τις τοι­χογραφίες του Μιχαήλ Άγ­γε­λου στο πα­ρεκ­κλή­σι της Καπέλα Σιξτίνα. Απεικονίζονται με αλληγορικό τρόπο η γέν­νη­ση των ά­στρων και των πλανητών, καθώς και αρκετά α­στρο­νο­μικά όρ­γα­να.

2010
Έτος των ιερέων. Ένας βοσκός τραβάει ένα αρνί από το στό­μα λιονταριού.

2011
26η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας (Μαδρίτη). Α­πει­κο­νί­ζο­νται τρεις νέοι με ση­μαίες.

2012
7η Παγκόσμια συνάντηση οικογενειών (Μιλάνο). Α­πει­κο­νί­ζε­ται μια οικογέ­νεια και στο βάθος ο κα­θε­δρι­κός ναός του Μιλάνου.

2013
Εκλογή νέου Πάπα. Το κέρμα είναι αφιερωμένο στο «sede va­can­te», δηλαδή στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Α­γί­α Έδρα έ­μει­νε κενή ύστερα από την παραίτηση του προ­η­γού­με­νου Πάπα. Απει­κονίζονται το έμβλημα του χη­ρεύ­ο­ντος θρόνου και το έμβλημα του καρδινάλιου κα­με­ρά­ρι­ου, υπηρεσιακού αρχηγού του κράτους.

2013
28η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας (Ρίο ντε Τζανέιρο). Α­πει­κο­νί­ζο­νται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή, σήμα κα­τα­τε­θέν της βρα­ζι­λιά­νι­κης πόλης, και πολλά χαρούμενα παι­διά.

2014
25 χρόνια από την πτώση του Τείχους του Βε­ρο­λί­νου. Στο βά­θος διακρίνεται η Πύλη του Βρα­δεμ­βούρ­γου.

2015
8η Παγκόσμια συνάντηση οικογενειών (Φι­λα­δέλ­φει­α, ΗΠΑ). Δυο οικογένειες αγκαλιάζουν συμβολικά την οικουμέ­νη.

Δωράκια!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: ebay.com (1), historia-hamburg.de (2-4), coinsclub.gr (5-6)
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.