Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Μάλτα)

Η Μάλτα έχει εκδώσει 7 αναμνηστικά κέρματα. Τα περισσότερα είναι αφιερωμένα στη συ­νταγ­μα­τι­κή ιστορία της χώρας:


2011
ΣΕΙΡΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (1/5)
Πρώτη εκλογή Μαλτέζων αντιπροσώπων στο Κυβερνητικό Συμ­βού­λιο του Βρε­τανού κυβερνήτη της Μάλτας (1849).

2012
ΣΕΙΡΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (2/5)
Εκπροσώπηση της πλειοψηφίας (1887). Απεικονίζεται το Κυ­βερ­νη­τικό Μέγαρο της πρωτεύουσας και ενθουσιώδες πλήθος.

2013
ΣΕΙΡΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (3/5)
Το Σύνταγμα της Αυτονομίας (1921). Η Μάλτα, αν και υπό τον έ­λεγ­χο των Βρετανών, αποκτά κοινοβούλιο.

2014
200 χρόνια από την ίδρυση της Αστυνομίας, μιας από τις πα­λαι­ό­τε­ρες στην Ευρώπη.

2014
ΣΕΙΡΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (4/5)
50 χρόνια ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Α­πει­κο­νί­ζε­ται το γλυπτό νε­α­ρής γυναίκας που κρατάει στο χέρι τη ση­μαί­α της Μάλτας.

2015
100 χρόνια από την πρώτη πτήση στη χώρα. Α­πει­κο­νί­ζο­νται το υ­δρο­πλά­νο του λοχαγού Kilmer και ένα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό σημείο του Μεγάλου Λιμανιού της πρω­τεύ­ου­σας (η πτήση από και προς το λιμάνι κράτησε 55 λεπτά).

2015
ΣΕΙΡΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (5/5)
40 χρόνια Δημοκρατία. Απεικονίζεται μαρμάρινη πλάκα α­πό την πρόσοψη του Προεδρικού Μεγάρου, που ση­μα­το­δο­τεί την πο­λι­τεια­κή μεταβολή της Μάλτας από μοναρχία σε αβασίλευτη δη­μο­κρα­τία.

Δωράκια!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: www.coinsclub.gr (1,3,5), www.historia-hamburg.de (2,4), eurocollection.surinternet.com (6)
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.