Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

1 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Ιταλία)

Η Ιταλία έχει εκδώσει 14 αναμνηστικά κέρματα:


2004
50 χρόνια από την εγκαινίαση του παγκόσμιου ε­πι­σι­τι­στι­κού προ­γράμματος. Απεικονίζεται η υδρόγειος σφαίρα και πίσω της ένα στά­χυ σιταριού, ένα στάχυ καλαμποκιού και ένα στάχυ ρυ­ζιού (οι βασικές πη­γές διατροφής στον κό­σμο).

2005
Ένας χρόνος από την υπογραφή του Ευρωπαϊκού Συ­ντάγ­μα­τος. Α­πεικονίζονται η Ευρώπη και ο ταύρος.
Η πρώ­τη κρατάει μια γρα­φί­δα και το κείμενο του Ευ­ρω­παϊκού Συντάγματος.

2006
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τορίνο. Απεικονίζεται ένας χιο­νο­δρόμος σε κίνηση και το κτίριο Mole Anto­nel­lia­na, ο­ρό­ση­μο της πό­λης.

2008
60 χρόνια από την Οικουμενική Διακήρυξη των Αν­θρω­πί­νων Δι­και­ωμάτων. Απεικονίζονται ένας άνδρας και μια γυ­ναί­κα με ένα κλαδί ελιάς (σύμβολο της ειρήνης), ένα στάχυ (σύμβολο της τρο­φής), έναν οδοντωτό τροχό (σύμβολο της εργασίας) και ένα α­γκα­θω­τό σύρμα (σύμβολο της ε­λευ­θε­ρί­ας).

2009
200 χρόνια από τη γέννηση του Λουδοβίκου Μπράιγ. Α­πει­κο­νί­ζο­νται ένα χέρι που διαβάζει ψηλαφιστά ένα α­νοι­χτό βιβλίο και δύο πουλιά (συμβολίζουν την ελευθερία της γνώσης). Στο κάτω μέρος α­να­γρά­φε­ται το όνομα του Μπράιγ στο αλφάβητο που ε­πι­νόη­σε ο ίδιος.

2010
200 χρόνια από τη γέννηση του κόμη Καβούρ. Ο Καβούρ πρω­τα­γω­νί­στησε στην ιταλική ενοποίηση και στον πρώιμο ιταλικό φιλε­λευ­θε­ρισμό.

2011
150 χρόνια από την ιταλική ενοποίηση. Απεικονίζονται τρεις ιτα­λι­κές σημαίες που υ­πο­δη­λώ­νουν την αρμονική σχέση α­νά­με­σα στις γενιές.

2012
100 χρόνια από τον θάνατο του Τζιοβάνι Πάσκολι (1855-1912). Ο Πάσκολι θεω­ρεί­ται ο μεγαλύτερος Ιταλός ποιητής του 19ου αι­ώνα.

2013
200 χρόνια από τη γέννηση του Τζουζέπε Βέρντι. Ο Βέρντι είναι έ­νας από τους διασημότερους συν­θέ­τες όπερας.

2013
700 χρόνια από τη γέννηση του συγγραφέα και ποιητή Βο­κά­κι­ου.

2014
200 χρόνια από την ίδρυση των Καραμπινιέρων, της χω­ρο­φυ­λα­κής της Ιταλίας.

2014
450 χρόνια από τη γέννηση του Γαλιλαίου (1564-1642). Ο Γαλιλαίος Γαλιλέι ήταν Ιταλός φιλόσοφος, μαθηματικός, φυ­σι­κός και αστρο­νό­μος.

2015
Διεθνής Έκθεση EXPO στο Μιλάνο. Απεικονίζεται μια σύν­θε­ση που συμβολίζει τη γονιμότητα της γης: πάνω σε η­μι­κύ­κλι­ο ένας σπόρος που ποτίζεται περιμένει να βλαστήσει, ενώ από τον κορ­μό ενός δέντρου φυτρώνουν αμπέλι, κλα­δί ε­λιάς και στάχυ.

2015
750 χρόνια από τη γέννηση του Δάντη Αλιγκιέρι. Ο Δά­ντης (1265-1321) θεωρείται ο πρώτος ση­μα­ντι­κός δη­μι­ουρ­γός στην ιταλική ποίηση, ενώ το πε­ρί­φη­μο έργο του «Θεία Κω­μω­δί­α» ε­κτιμάται ως ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λο­γο­τεχνίας. Στο βάθος του κέρ­μα­τος δι­α­κρί­νε­ται το όρος του Καθαρτηρίου (περιοχή στο προ­α­να­φε­ρό­μενο έργο του).

Δωράκια!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: eurocoinhouse.com (1,13), eurocollection.surinternet.com (2,5,8,10,15),
fleur-de-coin.com (3,7,9), preisvergleich.eu (4,6), historia-hamburg.de (11-12), coinsclub.gr (14)
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.