Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

1 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Λουξεμβούργο)

Το Λουξεμβούργο έχει εκδώσει 15 αναμνηστικά κέρματα:


2004
Ο Μεγάλος Δούκας Ερρίκος και το μονόγραμμά του.

2005
Πεντηκοστά γενέθλια του Μεγάλου Δούκα Ερρίκου, 5 χρό­νια από την ενθρόνισή του και 100 χρόνια από τον θάνατο του Με­γάλου Δού­κα Αδόλφου.

2006
Εικοστά πέμπτα γενέθλια του Μεγάλου Δούκα Γουλιέλμου, δια­δό­χου του θρόνου. Απεικονίζεται και ο Μεγάλος Δού­κας Ερ­ρί­κος.

2007
Το Ανάκτορο των Μεγάλων Δουκών.

2008
Ο Μεγάλος Δούκας Ερρίκος και το «Château de Berg», η ε­πί­ση­μη κατοικία του.

2009
Ο Μεγάλος Δούκας Ερρίκος και η Μεγάλη Δούκισσα Καρ­λό­τα.

2010
Το οικόσημο του Μεγάλου Δούκα.

2011
50 χρόνια από τότε που η Μεγάλη Δούκισσα Καρ­λό­τα δι­ό­ρι­σε τον γιο της Ιωάννη τοποτηρητή και εκ­πρό­σω­πο του Μεγάλου Δούκα.

2012
100 χρόνια από τον θάνατο του Μεγάλου Δούκα Γου­λι­έλ­μου. Α­πει­κο­νί­ζεται και ο νυν Μεγάλος Δούκας Ερρίκος, ενώ στο βά­θος δια­κρί­νεται η πόλη του Λουξεμβούργου.

2012
Ο γάμος του Πρίγκιπα Γουλιέλμου, διαδόχου του Μεγάλου Δού­κα. Αριστερά απεικονίζεται και ο Μεγάλος Δούκας Ερ­ρί­κος.

2013
Ο εθνικός ύμνος του Μεγάλου Δουκάτου του Λου­ξεμ­βούρ­γου. Α­πει­κονίζεται η παρτιτούρα με τη μουσική του.

2014
175 χρόνια από την ανεξαρτησία του Λου­ξεμ­βούρ­γου.

2014
50 χρόνια από την ενθρόνιση του Μεγάλου Δούκα Ι­ω­άν­νη. Απεικονίζεται και ο Μεγάλος Δούκας Ερ­ρί­κος.

2015
15 χρόνια από την ενθρόνιση του Μεγάλου Δούκα Ερ­ρί­κου. Απεικονίζεται και η Μεγάλη Δούκισσα.

2015
125 χρόνια της δυναστείας Nassau-Weilbourg. Αριστερά α­πει­κο­νί­ζε­ται ο νυν Μεγάλος Δούκας και δεξιά οι προ­η­γού­με­νοι Με­γάλοι Δούκες και Με­γά­λες Δούκισσες.

Δωράκια!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: coinsclub.gr (1,3), fleur-de-coin.com (2,4),
preisvergleich.eu (5)
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.