Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

22 Ιανουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (2)

Οι ΠΕ της Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποδιαιρείται σε εφτά περιφερειακές ε­νό­τη­τες: τρεις μι­κρές στα δυτικά (ΠΕ Πέλλας, ΠΕ Ημαθίας, ΠΕ Πιερίας), τρεις με­γα­λύ­τε­ρες στο κέ­ντρο (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Χαλκιδικής) και μία στα α­να­το­λι­κά (ΠΕ Σερ­­ρών).
● Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η ΠΕ Σερρών και μικρότερη η ΠΕ Πιερίας.
● Μεγαλύτερη σε πληθυσμό είναι η ΠΕ Θεσσαλονίκης και μικρότερη η ΠΕ Κιλκίς.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Οι κεντρικές ΠΕ καλύπτουν τη μισή περίπου (48,5%) από την έκταση της πε­ρι­φέ­ρει­ας, ω­στό­σο η πλειοψηφία (59,06%) του πληθυσμού της κατοικεί μόνο σε μία α­πό αυ­τές, την ΠΕ Θεσσαλονίκης.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από δύο έως δεκατέσσερις δήμους, ενώ μια πόλη, όχι α­πα­ραί­τη­τα η μεγαλύτερη σε πληθυσμό, είναι πρωτεύουσά της:

 1  ΠΕ Πέλλας


Το όνομά της προέρχεται από την αρχαία Πέλλα, τη γενέτειρα του Μεγάλου Α­λε­ξάν­δρου και τελευταία πρωτεύουσα της ιστορικής Μακεδονίας. Στο έδαφός της βρί­σκε­ται ο Βόρας (ή Καϊμακτσαλάν), το τρίτο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Πε­ρι­λαμ­βά­νει τμή­μα από τη με­γα­λύ­τε­ρη πεδιάδα της χώρας (πεδιάδα Θεσ­σα­λο­νί­κης-Γιαννιτσών), αλ­λά και από τη λίμνη Βε­γο­ρί­τι­δα (τη μοιράζεται με την ΠΕ Φλώ­ρι­νας). Μοναδικό α­ξι­ο­θέ­α­το αποτελούν οι κα­ταρ­ρά­κτες της πρωτεύουσας Έ­δεσ­σας, οι μεγαλύτεροι σε ό­λα τα Βαλκάνια.

Έκταση: 2.506 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 139.680 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα: Έδεσσα.
Μεγαλύτερη πόλη: Γιαννιτσά (στον δήμο Πέλλας).
Δήμοι (4): Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας, Σκύδρας.

 2  ΠΕ Ημαθίας


Το όνομά της προέρχεται από την ομώνυμη παραθαλάσσια πεδιάδα των αρχαίων χρό­νων και σημαίνει «αμμώδης περιοχή» (άμαθος = άμμος). Τη διαρρέει ο Α­λι­άκ­μο­νας, ο με­γα­­λύ­τε­ρος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας, και περιλαμβάνει τμήμα α­πό τα ό­ρη Πιέρια και Βέρ­μι­ο. Στο έδαφός της βρίσκεται η Βεργίνα (οι αρχαίες Αι­γές), που ή­ταν η πρώτη πρω­­τεύ­ου­σα της ιστορικής Μακεδονίας.

Έκταση: 1.701 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 140.611 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Βέροια.
Δήμοι (3): Αλεξάνδρειας, Βέροιας, Νάουσας.

 3  ΠΕ Πιερίας


Είναι η μικρότερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει τμήμα από τα Πι­έ­ρι­α Ό­ρη και τον Όλυμπο, το ψηλότερο βουνό της χώρας (τον μοιράζεται με την ΠΕ Λά­ρι­σας). Το ό­νο­μά της προέρχεται από τους Πίερες Θράκες, αρχαίους κα­τοί­κους της πε­ρι­ο­χής που εκ­δί­ω­ξαν οι Μακεδόνες. Είναι η πατρίδα του Ορφέα και των Μουσών, ε­νώ στο έδαφός της βρί­σκε­ται το Δίον, το θρησκευτικό και πο­λι­τι­στι­κό κέντρο της ι­στο­ρι­κής Μακεδονίας.

Έκταση: 1.516 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 126.698 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Κατερίνη.
Δήμοι (3): Δίου-Ολύμπου, Κατερίνης, Πύδνας-Κολινδρού.

 4  ΠΕ Κιλκίς


Είναι η μικρότερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Τη διαρρέουν οι ποταμοί Α­ξι­ός (κα­τά την αρχική του πορεία σε ελληνικό έδαφος) και Γαλλικός. Πε­ρι­λαμ­βά­νει τις λί­μνες Δοϊ­ράνη (α­πό κοινού με την ΠΓΔΜ) και Πικρολίμνη και είναι κατά το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος πε­δινή.

Έκταση: 2.519 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 80.419 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Κιλκίς.
Δήμοι (2): Κιλκίς, Παιονίας.

 5  ΠΕ Θεσσαλονίκης


Είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό ΠΕ όλης της χώρας και εκείνη με τους πε­ρισ­σό­τε­ρους δή­μους. Περιλαμβάνει τμήμα από την πεδιάδα Θεσσαλονίκης-Γιαν­νι­τσών (τη με­γα­λύ­τε­ρη στη χώρα), ενώ τη διαρρέουν οι ποταμοί Αξιός και Γαλ­λι­κός. Στο έδαφός της βρίσκονται τα ό­ρη Χορτιάτης και Βερτίσκος, οι λίμνες Κο­ρώ­νει­α (ή Λαγκαδά) και Βόλ­βη (η δεύτερη με­γα­λύ­τε­ρη στην Ελλάδα) και είναι κα­τά το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος πε­δι­νή. Η πρωτεύουσά της είναι και έδρα της πε­ρι­φέ­ρει­ας.

Έκταση: 3.683 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 1.110.551 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Θεσσαλονίκη.
Δήμοι (14): Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσ­σα­­λο­νί­κης, Καλαμαριάς, Κορδελιού-Ευόσμου, Λαγκαδά, Νεάπολης-Συκεών, Παύ­λου Με­λά, Πυ­λαί­ας-Χορτιάτη, Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου.

 6  ΠΕ Χαλκιδικής


Αποτελείται από το μεγαλύτερο μέρος της ομώνυμης χερσονήσου. Το όνομά της προ­έρ­­χε­ται από τους κατοίκους της Χαλκίδας (ΠΕ Εύβοιας), που τον 8ο αι. π.Χ. α­ποί­κη­σαν τα πα­ρά­λι­ά της. Περιλαμβάνει το όρος Χολομώντας και το νησάκι Αμ­μου­λι­α­νή. Στο έδαφός της βρί­σκο­νται τα αρχαία Στάγειρα, γενέτειρα του σπου­δαί­ου φι­λο­σό­φου Α­ρι­στο­τέ­λη.

Έκταση: 2.918 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 105.908 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα: Πολύγυρος.
Μεγαλύτερες πόλεις: Νέα Μουδανιά και Νέα Καλλικράτεια (και οι δύο στον δή­μο Νέ­ας Προ­πο­ντί­δας).
Δήμοι (5): Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Νέας Προποντίδας, Πολυγύρου, Σιθωνίας.

 7  ΠΕ Σερρών


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει τμήμα από το ό­ρος Παγ­γαί­ο (το μοιράζεται με την ΠΕ Καβάλας), ωστόσο είναι κατά το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος πε­­δι­νή. Τη διαρρέει ο ποταμός Στρυμόνας, δημιουργώντας την τε­χνη­τή λίμνη Κερ­κί­νη.

Έκταση: 3.968 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 176.430 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Σέρρες.
Δήμοι (7): Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηρακλείας, Νέας Ζίχνης, Σερ­­ρών, Σιντικής.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.