Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

25 Ιανουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (3)

Οι ΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποδιαιρείται σε τέσσερις περιφερειακές ε­νό­τη­τες: την ΠΕ Φλώρινας, την ΠΕ Καστοριάς, την ΠΕ Κοζάνης και την ΠΕ Γρε­βε­νών.
● Μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Κοζάνης.
● Μικρότερη σε έκταση είναι η ΠΕ Καστοριάς και μικρότερη σε πληθυσμό η ΠΕ Γρε­βε­νών.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Η ΠΕ Κοζάνης καλύπτει ένα μεγάλο μέρος (37,2%) από την έκταση της πε­ρι­φέ­ρει­ας. Ε­κεί κα­τοι­κεί και η πλειοψηφία (52,94%) του πληθυσμού της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από δύο έως τέσσερις δήμους, ενώ μια πόλη, η με­γα­λύ­τε­ρη σε πλη­θυ­σμό, είναι πρωτεύουσά της:

 1  ΠΕ Φλώρινας


Περιλαμβάνει το όρος Βαρνούντας (ή Περιστέρι) και είναι κατά το μεγαλύτερο μέ­ρος ο­ρει­νή. Στο έδαφός της βρίσκονται τμήματα από τις λίμνες Μεγάλη Πρέ­σπα (τη μοι­ρά­ζε­ται με την ΠΓΔΜ και την Αλβανία), Μικρή Πρέ­σπα (τη μοι­ρά­ζε­ται με την Αλ­βα­νί­α) και Βεγο­ρίτιδα (τη μοιράζεται με την ΠΕ Πέλλας), καθώς και ο­λό­κλη­ρες οι λί­μνες Πε­τρών, Ζάζα­ρη και Χει­μα­δί­τι­δα.

Έκταση: 1.924 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 51.414 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Φλώρινα.
Δήμοι (3): Αμυνταίου, Πρεσπών, Φλώρινας.

 2  ΠΕ Καστοριάς


Είναι η μικρότερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει τμήμα από το ό­ρος Γράμ­μος και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή. Τη διαρρέει ο ποταμός Α­λι­άκ­μο­νας (ο με­γα­λύ­τε­ρος της χώρας), ενώ στο έδαφός της βρίσκεται η Λίμνη της Κα­στο­ριάς (ή Ο­ρε­στι­ά­δα), σε χερσόνησο της οποίας είναι χτισμένη η πρω­τεύ­ου­σα.

Έκταση: 1.720 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 50.322 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Καστοριά.
Δήμοι (3): Καστοριάς, Νεστορίου, Ορεστίδος.

 3  ΠΕ Κοζάνης


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Τη διαρρέει ο πο­τα­μός Α­λι­άκ­μο­νας (ο μεγαλύτερος της χώρας), δημιουργώντας την τεχνητή λί­μνη Πο­λυ­φύ­του. Η πρω­τεύ­ου­σά της είναι και έδρα της περιφέρειας.

Έκταση: 3.516 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 150.196 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Κοζάνη.
Δήμοι (4): Βοΐου, Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων-Βελβεντού.

 4  ΠΕ Γρεβενών


Είναι η μικρότερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας και η δεύτερη πιο α­ραι­ο­κα­τοι­κη­μέ­νη της χώρας (μετά την ΠΕ Ευρυτανίας). Στο έδαφός της βρίσκεται το ό­ρος Λύ­γκος και εί­ναι κα­τά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή και ημιορεινή. Τη δι­αρ­ρέ­ει ο πο­τα­μός Αλιάκμονας, ο με­γα­λύ­τε­ρος της Ελλάδας.

Έκταση: 2.291 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 31.757 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Γρεβενά.
Δήμοι (2): Γρεβενών, Δεσκάτης.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.