Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

8 Φεβρουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (6)

Οι ΠΕ της Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδιαιρείται σε τρεις περιφερειακές ενότητες. Η μί­α α­­νή­­κει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας) και οι δύο στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου (ΠΕ Α­χαΐ­ας, ΠΕ Ηλείας).
● Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και μεγαλύτερη σε πλη­θυ­σμό η ΠΕ Αχαΐας.
● Μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Ηλείας.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Οι πελοποννησιακές ΠΕ καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος (51,9%) από την έκταση της πε­ρι­φέ­ρει­ας. Εκεί κατοικεί και η πλειοψηφία (68,99%) του πληθυσμού της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από πέντε έως εφτά δήμους, ενώ μια πόλη, όχι α­πα­ραί­τη­τα η με­­γα­λύ­τε­ρη σε πληθυσμό, είναι πρωτεύουσά της.

 1  ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας


Ανήκει γεωγραφικά στη Στερεά Ελλάδα και είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ΠΕ της πε­ρι­­φέ­ρει­ας (και όλης της Ελλάδας). Περιλαμβάνει το Παναιτωλικό και τα Α­καρ­να­νι­κά Ό­ρη, ενώ τη διαρρέουν οι ποταμοί Εύηνος και Αχελώος. Ο τελευταίος τη χωρίζει σε δύ­ο τμή­ματα: την Αι­τω­λί­α (ανατολικά) και την Ακαρνανία (δυτικά). Στο έδαφός της βρί­σκο­νται πολλές φυ­σι­κές λίμνες (Τριχωνίδα, Λυσιμαχία, Ο­ζε­ρός, Αμβρακία, Βουλ­κα­ριά), τεχνητές λίμνες (Κρε­μα­στών, Καστρακίου, Στρά­του, Εύ­η­νου) αλλά και λι­μνο­θά­λασ­σες (Αιτωλικού, Μεσολογγίου, Κλεί­σο­βας). Τα μι­κρά νησιά στα δυτικά α­νή­κουν στις ΠΕ Λευκάδας, Ιθά­κης και Κε­φαλ­λη­νί­ας.

Έκταση: 5.461 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 210.802 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα: Μεσολόγγι.
Μεγαλύτερες πόλεις: Αγρίνιο, Ναύπακτος.
Δήμοι (7): Αγρινίου, Ακτίου-Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Θέρμου, Μεσολογγίου, Ναυ­πα­κτί­­ας, Ξη­ρο­μέ­ρου.

 2  ΠΕ Αχαΐας


Ανήκει γεωγραφικά στην Πελοπόννησο και είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό ΠΕ της πε­­ρι­φέ­ρει­ας. Το όνομά της προέρχεται από τους Αχαιούς της Αργολίδας και της Λα­κω­νί­ας, που την κατέλαβαν αφού τους έδιωξαν οι Δωριείς από τις αρ­χι­κές περιοχές τους. Τη δι­­αρ­ρέ­ουν οι ποταμοί Πείρος και Σελινούντας, ενώ πε­ρι­λαμ­βά­νει τα όρη Πα­να­χαϊ­κό, Χελ­μός (Α­ρο­ά­νι­α Όρη), Ερύμανθος (από κοινού με την ΠΕ Ηλείας) και είναι κα­τά το μεγαλύ­τερο μέ­ρος ορεινή. Η πρωτεύουσά της εί­ναι και έδρα της πε­ρι­φέ­ρει­ας.

Έκταση: 3.271 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 309.694 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πάτρα.
Δήμοι (5): Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, Καλαβρύτων, Πατρέων.

 3  ΠΕ Ηλείας


Ανήκει γεωγραφικά στην Πελοπόννησο και είναι η μικρότερη σε έκταση και πλη­θυ­σμό ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει το όρος Ερύμανθος (από κοινού με την ΠΕ Α­χαΐ­ας), ω­στό­σο είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος πεδινή. Τη διαρρέουν οι πο­τα­μοί Πη­νει­ός και Αλφειός, ε­νώ σημαντικές είναι η τεχνητή λίμνη Πηνειού και η λι­μνο­θά­λασ­σα Κοτύχι. Στο έδαφός της βρί­σκε­ται η αρχαία Ολυμπία, όπου δι­ε­ξά­γο­νταν κάθε τέσ­σε­ρα χρόνια οι Ολυ­μπιακοί Α­γώ­νες (776 π.Χ.-393 μ.Χ.), οι ση­μα­ντι­κό­τε­ροι πα­νελ­λή­νι­οι αγώνες της αρχαίας Ελλάδας.

Έκταση: 2.618 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 159.300 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πύργος.
Δήμοι (7): Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Αρχαίας Ο­λυ­μπί­ας, Ζα­­χά­ρως, Ήλιδας, Πηνειού, Πύργου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.