Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (9)

Οι ΠΕ της Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υποδιαιρείται σε πέντε περιφερειακές ενότητες: την ΠΕ Κο­ριν­θί­ας, την ΠΕ Αργολίδας, την ΠΕ Αρκαδίας, την ΠΕ Μεσσηνίας και την ΠΕ Λα­κω­νί­ας.
● Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η ΠΕ Αρκαδίας και μικρότερη η ΠΕ Αργολίδας.
● Μεγαλύτερη σε πληθυσμό είναι η ΠΕ Μεσσηνίας και μικρότερη η ΠΕ Αρκαδίας.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Η ΠΕ Αρκαδίας και οι νότιες ΠΕ καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος (71,3%) από την έ­κτα­ση της περιφέρειας. Εκεί κατοικεί και η πλειοψηφία (58,10%) του πληθυσμού της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από τέσσερις έως έξι δήμους, ενώ μια πόλη, όχι απαραίτητα η με­γα­λύ­τε­ρη σε πληθυσμό, είναι πρωτεύουσά της.

 1  ΠΕ Κορινθίας


Περιλαμβάνει τα όρη Κυλλήνη (ή Ζήρεια) και Γεράνεια (από κοινού με την ΠΕ Δυ­τι­κής Ατ­τι­κής) και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή. Στο έδαφός της βρίσκονται η Διώ­ρυ­γα της Κο­ρίν­θου και η λίμνη Στυμφαλία, που συνδέεται με τον γνωστό άθλο του Ηρα­κλή. Η πρω­τεύ­ου­σά της ήταν από τις σημαντικότερες πόλεις-κράτη της αρ­χαί­ας Ελλάδας.

Έκταση: 2.290 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 145.082 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Κόρινθος.
Δήμοι (6): Βέλου-Βόχας, Κορινθίων, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, Νε­μέ­ας, Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Σικυωνίων.

 2  ΠΕ Αργολίδας


Είναι η μικρότερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει την Αργολική Χερ­σό­νη­σο (ε­κτός από ένα μικρό τμήμα που ανήκει στην ΠΕ Νήσων της Αττικής) και εί­ναι κα­τά το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος ορεινή. Στο έδαφός της βρίσκονται μερικά από τα σπου­δαι­ό­τε­ρα κέ­ντρα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού (Μυκήνες, Άργος, Τίρυνθα), αλλά και το αρχαίο θέ­α­τρο της Ε­πι­δαύ­ρου, το καλύτερα διατηρημένο από όλα τα αρχαία θέ­α­τρα και το τελειότε­ρο από ά­πο­ψη ακουστικής και αισθητικής.

Έκταση: 2.154 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 97.044 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα: Ναύπλιο.
Μεγαλύτερη πόλη: Άργος.
Δήμοι (4): Άργους-Μυκηνών, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων.

 3  ΠΕ Αρκαδίας


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση (αλλά η μικρότερη σε πληθυσμό) ΠΕ της περιφέρειας. Το ό­νο­μά της προέρχεται από τους Αρκάδες, αρχαίους κατοίκους της περιοχής. Πε­ρι­λαμ­βά­νει τα όρη Μαίναλο και Πάρνωνας (το μοιράζεται με την ΠΕ Λακωνίας) και εί­ναι κατά το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος ορεινή. Η πρωτεύουσά της είναι και έδρα της πε­ρι­φέ­ρει­ας.

Έκταση: 4.419 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 86.685 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Τρίπολη.
Δήμοι (5): Βόρειας Κυνουρίας, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Νότιας Κυνουρίας, Τρί­πο­λης.

 4  ΠΕ Μεσσηνίας


Είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει το όρος Ταΰ­γε­τος (α­πό κοινού με την ΠΕ Λακωνίας) και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή και η­μι­ο­ρει­νή. Στο έδαφός της σώζεται το ανάκτορο του Νέστορα, το καλύτερα δια­τη­ρη­μέ­νο μυ­κηναϊκό πα­λά­τι που έχει βρεθεί. Νότια της ηπειρωτικής περιοχής βρίσκονται οι Μεσσηνι­ακές Οι­νούσ­σες (νησιά Σαπιέντζα, Σχίζα κ.ά.) και ΝΔ τους το βαθύτερο ση­μεί­ο της Με­σογείου (το Φρέ­αρ των Οινουσσών) με βάθος 5.267 μέτρα.

Έκταση: 2.991 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 159.954 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Καλαμάτα.
Δήμοι (6): Δυτικής Μάνης, Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου-Νέστορος, Τρι­φυ­λί­ας.

 5  ΠΕ Λακωνίας


Είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή και ημιορεινή. Τη διαρρέει ο ποταμός Ευ­ρώ­τας και πε­ρι­λαμ­βά­νει τα όρη Ταΰγετος (από κοινού με την ΠΕ Μεσσηνίας), Πάρ­νω­νας (α­πό κοινού με την ΠΕ Αρκαδίας), καθώς και το νησί Ελαφόνησος. Στο έδαφός της βρί­σκο­νται ο Μυ­στράς (η καλύτερα σωζόμενη βυζαντινή καστροπολιτεία), το με­σαι­ω­νι­κό φρούριο της Μο­νεμ­βα­σιάς και το Σπήλαιο Βλυχάδα Διρού (ένα από τα ω­ραι­ό­τε­ρα σπήλαια του κό­σμου). Κα­τά τη διάρκεια της κλασικής αρχαιότητας η πρω­τεύ­ου­σά της ήταν μία από τις δύο πιο ι­σχυ­ρές πόλεις-κράτη του ελληνικού κόσμου (η άλλη ή­ταν η Αθήνα).

Έκταση: 3.636 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 89.138 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Σπάρτη.
Δήμοι (5): Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασιάς, Σπάρτης.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.