Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

29 Ιανουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (4)

Οι ΠΕ της Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου υποδιαιρείται σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες: την ΠΕ Ι­ω­αν­­νί­νων, την ΠΕ Θε­σπρω­τί­ας, την ΠΕ Πρέβεζας και την ΠΕ Άρτας.
● Μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Ιωαννίνων.
● Μικρότερη σε έκταση είναι η ΠΕ Πρέβεζας και μικρότερη σε πληθυσμό η ΠΕ Θε­σπρω­­τί­ας.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Η ΠΕ Ιωαννίνων καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος (54,2%) από την έκταση της πε­ρι­φέ­ρει­­ας. Ε­κεί κατοικεί και ο μισός (49,84%) πληθυσμός της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από τρεις έως οκτώ δήμους, ενώ μια πόλη, η μεγαλύτερη σε πλη­­θυ­σμό, είναι πρωτεύουσά της:

 1  ΠΕ Ιωαννίνων


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας (τρίτη σε έ­κτα­ση σε ό­­λη την Ελλάδα), αποτελεί μάλιστα την πιο ορεινή ΠΕ της χώρας. Πε­ρι­λαμ­βά­νει τα ό­ρη Γράμ­μος, Σμόλικας, Τύμφη, Αθαμανικά (ή Τζουμέρκα) και ένα μεγάλο μέ­ρος α­πό τον Ε­­θνι­κό Δρυ­μό Πίνδου. Τη διαρρέουν οι ποταμοί Αώος, Θύαμις (ή Κα­λα­μάς) και Ά­ρα­χθος, ενώ στο έ­δα­φός της βρισκόταν το μαντείο της Δωδώνης, το αρ­χαι­ό­τε­ρο του ελληνικού κόσμου. Η πρω­τεύ­ου­σά της, που είναι και έδρα της πε­ρι­φέ­ρει­ας, έ­χει χτι­στεί στη δυτική όχθη της λί­μνης των Ιωαννίνων (ή Παμ­βώ­τι­δας).

Έκταση: 4.990 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 167.901 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Ιωάννινα (στον δήμο Ιωαννιτών).
Δήμοι (8): Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Κό­νι­τσας, Με­τσό­βου, Πωγωνίου.

 2  ΠΕ Θεσπρωτίας


Είναι η μικρότερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Το όνομά της προέρχεται α­πό τους Θε­σπρω­τούς, αρχαίους κατοίκους της περιοχής. Τη διαρρέει ο πο­τα­μός Θύ­α­μις (ή Καλα­μάς) και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή. Πε­ρι­λαμ­βά­νει μια επιμήκη λω­ρί­δα γης στα βο­ρει­ο­δυ­τι­κά.

Έκταση: 1.515 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 43.587 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Ηγουμενίτσα.
Δήμοι (3): Ηγουμενίτσας, Σουλίου, Φιλιατών.

 3  ΠΕ Πρέβεζας


Είναι η μικρότερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας και αποτελείται από δύο τμή­μα­τα που δεν έ­χουν εδαφική συνέχεια (τα χωρίζει η ΠΕ Θεσπρωτίας). Τη δι­αρ­ρέ­ουν οι πο­τα­μοί Α­­χέ­ρο­ντας και Λούρος, ενώ είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ο­ρει­νή. Στο έ­δα­φός της βρί­σκεται το νε­κρο­μα­ντεί­ο του Αχέροντα (στα βο­ρει­ο­δυ­τι­κά της α­πο­ξη­ρα­μέ­νης σήμερα Αχε­ρουσίας λί­μνης) αλλά και η Νικόπολη των ρω­μαϊ­κών χρόνων, η με­γα­λύ­τε­ρη σωζόμενη πόλη της αρ­χαί­ας Ελλάδας.

Έκταση: 1.036 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 57.491 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πρέβεζα.
Δήμοι (3): Ζηρού, Πάργας, Πρέβεζας.

 4  ΠΕ Άρτας


Περιλαμβάνει τμήμα από τα Αθαμανικά Όρη (ή Τζουμέρκα) και είναι κατά το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος ορεινή. Τη διαρρέει ο ποταμός Άραχθος, δημιουργώντας την τε­χνη­τή λί­μνη Πουρ­­να­ρί­ου, ενώ στα νότια, στον Αμβρακικό Κόλπο, βρίσκονται πολ­λές λι­μνο­θά­λασ­σες (Ρο­διά, Τσου­κα­λιό, Λογαρού κ.ά.). Η πρωτεύουσα Άρτα είναι χτι­σμέ­νη στη θέ­ση της αρχαίας Αμ­βρα­κί­ας, πρωτεύουσας της Ηπείρου τον 3ο αι­ώ­να π.Χ.

Έκταση: 1.662 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 67.877 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Άρτα.
Δήμοι (4): Αρταίων, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων, Νικολάου Σκου­­φά.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.