Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Η ένταση των σεισμών

Η ένταση των σεισμών μετριέται με την «κλίμακα Μερκάλι». Πήρε το όνομά της από τον Τζουζέπε Μερκάλι, τον Ιταλό ηφαιστειολόγο που τη δημιούργησε.

Η κλίμακα αυτή δε μετράει την ενέργεια που απελευθερώνεται από έναν σεισμό, ό­πως η κλίμακα Ρίχτερ. Αντίθετα, ασχολείται με τις επιπτώσεις ενός σεισμού σε μία δε­δο­μέ­νη πε­ριοχή. Συνεπώς ενδείκνυται για τη μέτρηση σεισμών σε πυ­κνο­κα­τοι­κη­μέ­νες περιοχές, ε­νώ δεν είναι αποτελεσματική για αραιοκατοικημένες ή ακατοίκητες.

Τα 12 επίπεδα της κλίμακας Μερκάλι

I. Μη αισθητός
Δε γίνεται αισθητός. Καταγράφεται μόνο από σεισμογράφους.

II. Ελάχιστα αισθητός
Αισθητός από μερικούς ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάπαυση στους ψηλότερους ο­ρό­­φους κτιρίων.

III. Ασθενής
Αισθητές δονήσεις μέσα στα σπίτια, σαν να περνάει έξω ελαφρύ φορτηγό. Μπορεί να μην αναγνωριστεί ως σεισμός.

IV. Μέτριος
Αισθητές δονήσεις μέσα στα σπίτια, σαν να περνάει έξω βαρύ φορτηγό. Λιγότερο αι­σθη­­τός στην ύπαιθρο. Τίθενται σε κίνηση κρεμασμένα αντικείμενα. Τζάμια τρίζουν. Κρό­τοι πιάτων και παραθύρων, χτύπος στις πόρτες. Σταματημένα αυτοκίνητα κλυ­δω­νί­ζο­νται. Τη νύχτα μερικοί ξυπνούν.

V. Σχετικά ισχυρός
Αισθητές δονήσεις μέσα στα σπίτια, σαν να περνάει έξω τρένο. Ενδεχομένως μη αι­σθη­τός στην ύπαιθρο υπό ορισμένες συνθήκες. Αιώρηση κρεμασμένων α­ντι­κει­μέ­νων. Ανατροπή μερικών μικρών αντικειμένων και σπάσιμο πιάτων. Ανοιχτές πόρτες τα­λα­ντεύ­ο­νται. Υγρά από δοχεία χύνονται. Τη νύχτα όλοι ξυπνούν.

VI. Ισχυρός
Αισθητός από όλους. Πολλοί τρομοκρατούνται και τρέχουν έξω από τα κτίρια. Οι άν­θρω­­ποι περπατούν με αστάθεια. Μετακίνηση ή ανατροπή πολυάριθμων μεγάλων α­ντι­κει­μέ­νων και επίπλων. Τζάμια σπάνε. Βλάβες σε σοβάδες, κεραμίδια, κα­πνο­δό­χους. Μικρές καμπά­νες ηχούν. Ζημιές λίγες, ελαφρές.


VII. Πολύ ισχυρός
Δύσκολη η όρθια στάση. Πτώση πολυάριθμων κεραμιδιών, καπνοδόχων. Μικρές ζη­μιές σε ισχυρές κατασκευές. Στις συνηθισμένες κατασκευές ρηγματώνονται σο­βά­δες και τοιχο­ποιία. Στις κακές κατασκευές πέφτουν σοβάδες, αποκολλώνται τούβλα και πέ­τρες. Γίνεται αισθητός από οδηγούς αυτοκινήτων. Μεγάλες καμπάνες ηχούν. Κυ­μα­τι­σμός στις λίμνες, θόλωμα νερού από λάσπη.

VIII. Καταστροφικός
Επηρεάζεται η οδήγηση των αυτοκινήτων. Αρκετές ζημιές και μερική κατάρρευση στις συ­νηθισμένες κατασκευές. Μέτριες ζημιές στην τοιχοποιία των καλών κα­τα­σκευ­ών και με­γάλες στις κακές κατασκευές. Κλαδιά σπάνε από τα δένδρα. Αλλαγές στη ροή και στη θερμοκρασία του νερού σε πηγές και σε πηγάδια.

IX. Πολύ καταστροφικός
Γενικός πανικός. Σοβαρές βλάβες στην τοιχοποιία των καλών κατασκευών. Γενική κα­τα­­στρο­φή στις κακές κατασκευές. Μικρού μεγέθους κτίρια αποσπώνται από τα θε­μέ­λι­α. Υ­πόγειοι αγωγοί σπάνε. Σε περιοχές με υπόγεια ύδατα αναβλύζει από το έ­δα­φος λεπτή άμ­μος, ιλύς και νερό.

X. Εξαιρετικά καταστροφικός
Τα περισσότερα κτίρια καταστρέφονται. Πτώση μερικών καλά κατασκευασμένων ξύ­λι­νων κτιρίων και γεφυρών. Σχεδόν όλες οι κατασκευές τοιχοποιίας και τα προ­κα­τα­σκευ­α­σμέ­να κτίσματα καταρρέουν μέχρι θεμελίων. Σοβαρές ζημιές σε οδικό δίκτυο, φράγ­μα­τα, υδρο­φράκτες και αναχώματα. Μεγάλες κατολισθήσεις. Οι σιδηροτροχιές κά­μπτο­νται.

XI. Ασύλληπτα καταστροφικός
Ελάχιστα κτίρια μένουν όρθια. Πτώση σχεδόν όλων των ανθρώπινων κατασκευών. Υ­πό­­γει­οι αγωγοί καταστρέφονται εντελώς. Καταστροφή οδικού δικτύου, πτώση γε­φυ­ρών και ανισόπεδων κόμβων. Οι σιδηροτροχιές κά­μπτο­νται έντονα. Πολυάριθμες κα­το­λι­σθή­σεις, ρήγματα και παραμορφώσεις του εδάφους.

XII. Ολική καταστροφή
Κατάρρευση όλων των κτιρίων μέχρι τα θεμέλια. Τρομακτικές παραμορφώσεις του ε­δά­­φους. Τα σεισμικά κύματα φαίνονται στην επιφάνεια. Αλλαγές στο ανάγλυφο της γης και στη γραμμή του ορίζοντα. Αλλαγή ροής ποταμών. Δημιουργία καταρρακτών. Πα­ρα­μόρ­φω­­ση της όρασης. Μεγάλα αντικείμενα εκτινάσσονται στον αέρα.


ΠΗΓΗ: el.wikipedia.org | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.oasp.gr (1), podilato98.blogspot.gr (2)4 σχόλια:

maranda είπε...

Πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση!
Μήπως να τη συνοδεύατε και με δωρεάν δραμαμίνες;:))

δάσκαλος98 είπε...

Χε χε! Οι περιγραφές είναι πολύ ζωντανές. Στην αρχή θες τη δραμαμίνη σου, ύστερα γίνεται θρίλερ και ακολουθεί ο Νοστράδαμος και το 2012 του! :))

Chrysa είπε...

Σταματήστε τη γη! Θέλω να κατέβω!

...τα βλέπει η Στ΄ και γελά!

δάσκαλος98 είπε...

Χα χα χα! :))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.