Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Ανακύκλωση

Από την tzina45

Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δρα­στη­­ρι­ό­τη­τας και το οποίο στη μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άν­θρω­πο. Στη διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύ­λες από τις ο­ποίες παράγονται νέα αγαθά.


Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το πε­ρι­­βάλ­λον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ο­μα­λό­­τε­ρα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ο­λο­κλη­ρώ­νει τη διαδικασία της ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. Παράδειγμα μιας τέτοιας πε­ρί­πτω­σης εί­ναι η μετατροπή οικιακών λυμάτων σε τέτοια μορφή ώστε να είναι λι­γό­τε­ρο βλαβερά σε αντίθεση με την κατευθείαν εναπόθεσή τους π.χ. στη θάλασσα.


ΠΗΓΗ: ;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.