Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

30 Δεκεμβρίου 2012

Χριστούγεννα στη Γερμανία

Από τη Nasia28

Στη Γερμανία, το διάστημα που προηγείται των Χριστουγέννων είναι πολύ ση­μα­ντι­κό. Για τις οικογένειες, τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα, το χριστουγεννιάτικο κέικ α­πο­τε­λούν τα πα­ρα­δο­σι­α­κά έθιμα της περιόδου. Χαρακτηριστικές είναι και οι χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες αγορές στο κέντρο κάθε πόλης που εμφανίζονται από το πρώτο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο του Δεκεμβρί­ου και τελειώνουν την παραμονή των Χριστουγέννων.

Στις 6 Δεκεμβρίου γιορτάζεται ο Σάνκτ Νίκολαους (ο Άγιος Νικόλαος) που είναι πα­ρό­μοι­ος του Άγιου Βασιλείου ως προς το έθιμο των δώρων. Στη λαογραφική του έκ­δο­ση, φέρνει δώ­ρα στα καλά παιδιά, αλλά και ένα δεματάκι βέργες για να δείρει τα παι­δά­κια που δεν ή­ταν φρόνιμα.

Οι Γερμανοί δίνουν μεγάλο βάρος στη διακόσμηση των σπιτιών τους την περίοδο των ε­ορ­τών των Χριστουγέννων. Γύρω από τα παράθυρα βάζουν ηλεκτρικά κεράκια ή λα­μπιό­νια και στα τζάμια τοποθετούν πολύχρωμες χριστουγεννιάτικες φιγούρες, ενώ στον κήπο στο­λί­ζουν ένα αληθινό φυτεμένο έλατο με λαμπάκια.

Επίσης, στη Γερμανία συναντάται συχνά το έθιμο του λεγόμενου Adventskranz. Πρό­κει­ται για ένα κηροπήγιο από κλαδιά ελάτου που είναι πλεγμένα έτσι ώστε να σχη­μα­τί­ζουν ένα στε­φά­νι. Στο στεφάνι απάνω είναι τέσσερις θέσεις με κεριά, που συμ­βο­λί­ζουν τις τέσσερις τε­λευ­ταί­ες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα. Κάθε Κυριακή α­νά­βουν ένα κερί παραπάνω, με­τρώ­ντας αντίστροφα τον χρόνο που απομένει για τον ερ­χο­μό των Χρι­στουγέννων. Δη­λα­δή τέσσερις βδομάδες πριν τα Χριστούγεννα α­νά­βουν ένα κερί, την επόμενη βδο­μά­δα δύ­ο, τη μεθεπόμενη τρία και τελικά την τε­λευ­ταί­α Κυριακή, πριν τα Χριστούγεννα, ανάβουν τέσ­σε­ρα κεριά.

Σε όλα τα σχολεία, από το νηπιαγωγείο ώς το γυμνάσιο, γίνεται χριστουγεννιάτικη ε­ορ­τή με θεατρική παράσταση, ενώ τα παιδιά ανταλλάσσουν δώρα. Το έθιμο αυτό ο­νο­μά­ζε­ται Wich­teln και είναι αγαπητό και στις χριστουγεννιάτικες γιορτές των με­γά­λων. Κάθε ένας φέρ­νει ένα ή παραπάνω δωράκια τυλιγμένα στο χαρτί και τα βάζει μα­ζί με τα άλλα κάτω α­πό το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όταν έρθει η ώρα, ένας έ­νας με τη σειρά περνάνε ό­λοι κά­τω α­πό το δέντρο και παίρνουν από ένα δωράκι μέ­χρι που να τελειώσουν.

Οι εταιρείες διοργανώνουν χριστουγεννιάτικο τραπέζι για όλους τους εργαζομένους. Το ί­διο και οι όμιλοι, και οι παρέες, οι οποίες συναντιούνται για την παραδοσιακή χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη εορτή.

Ένα άλλο έθιμο της εποχής πριν τα Χριστούγεννα, είναι το χριστουγεννιάτικο η­με­ρο­λό­γι­ο Adventskalender. Πρόκειται για ένα ημερολόγιο με 24 θέσεις αριθμημένες από το 1 μέχρι το 24 και συμβολίζουν τις ημέρες του Δεκεμβρίου πριν από τα Χρι­στού­γεν­να. Οι θέσεις εί­ναι κλεισμένες με πορτάκια. Κάθε μέρα ανοίγουν το αντίστοιχο πορ­τά­κι και βρί­σκουν μια έκ­πλη­ξη που μπορεί να είναι ένα σοκολατάκι, ζαχαρωτό, παι­χνί­δι κλπ.

Τα δώρα φέρνει το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων ο Βάιναχτσμαν ή ο «Χρι­στού­λης». Το έθιμο αυτό ξεκίνησε από τη Μεταρρύθμιση του Λούθηρου για να δώ­σουν μια πιο γιορταστική μορφή στην ημέρα της γέννησης του Χριστού.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο το στολίζουν την παραμονή των Χριστουγέννων. Στα πε­ρισ­σό­τε­ρα σπίτια κάτω από το δέντρο υπάρχει και η παραδοσιακή φάτνη. Το δέ­ντρο είναι στο­λι­σμέ­νο με φιγούρες (αγγελάκια κλπ.), ή με μπαλίτσες και φωτίζεται με κε­ρά­κια α­ναμ­μέ­να ή με λαμπάκια. Τα δώρα τα βάζουν κρυφά κάτω από το δέντρο και δίπλα στη φάτ­νη, για να τα βρουν τα παιδιά, επιστρέφοντας από την εκκλησία.

Την ημέρα των Χριστουγέννων η οικογένεια γιορτάζει γύρω από το πλούσιο τραπέζι, ε­νώ τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων οι συγγενείς μαζεύονται όλοι και γιορ­τά­ζουν όλοι μαζί το απόγευμα. Παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο φαγητό, είναι η ψητή χή­να με κόκκινο λά­χα­νο και μπαλάκια από πατάτες. Άλλα παραδοσιακά φαγητά είναι η πέστροφα και ο κυ­πρί­νος.

Αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, συναντάμε το έθιμο των τριών μάγων. Από τις 27 Δε­κεμ­βρί­ου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου, παιδάκια που είναι ντυμένα τρεις μάγοι πη­γαί­νουν από σπί­τι σε σπίτι και τραγουδούν. Παριστάνουν τους τρεις μάγους που ε­πι­στρέ­φουν από τη Βη­θλε­έμ. Όποιος ανοίξει την πόρτα τους δωρίζει γλυκά και ξη­ρούς καρ­πούς, ενώ δίνει λε­φτά για τον έρανο που κάνουν. Σε αντάλλαγμα οι τρεις μάγοι γρά­φουν με κιμωλία τα αρ­χι­κά τους (δηλαδή Κάσπαρ, Μέχιορ και Μπάλταζαρ) και το τρέ­χον έτος. Αυτό θεωρεί­ται ότι φέρ­νει γούρι και γι’ αυτό δεν το σβήνουν, έτσι ώστε σε μερικά σπίτια συναντάμε τις υ­πο­γρα­φές των μάγων ολόκληρων δεκαετιών.

Από τη πτώση του τείχους του Βερολίνου, οι Γερμανοί συγκεντρώνονται μπροστά στην α­ψί­δα της μεγάλης πύλης και γιορτάζουν με πυροτεχνήματα, την έλευση του Νέ­ου Χρό­νου.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ταξίδια, Χριστούγεννα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.