4 Δεκεμβρίου 2012

Χριστούγεννα στη Βιέννη

Από τη
Nasia28
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Αχ! Τι ωραία που είναι η Βιέννη και ειδικά τα Χριστούγεννα. Για να ρίξουμε μια μα­τιά στις πα­ρα­κά­τω πληροφορίες:

Στη Βιέννη, τα Χριστούγεννα είναι πανέμορφα, παραμυθένια. Η αγορά, τα μα­γα­ζιά, τα αυ­­το­κρα­το­ρι­κά παλάτια με τους πανέμορφους κήπους, τα γραφικά της σο­κά­κια, οι λαμπε­ροί δρό­μοι της, γεμίζουν με χιλιάδες λαμπάκια, πολύχρωμα στο­λί­δια.

Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση είναι εντυπωσιακή και η αυστριακή πρω­τεύ­ου­σα μοιά­­ζει κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά σαν να βγήκε από ένα παραμύθι. Το απόλυτο χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο κλί­­μα είναι ε­δώ!


Οι βόλτες στην πόλη είναι ατελείωτες. Καταρχάς, κουκουλωθείτε, μπουφάν, σκού­­φοι, γά­ντια, διπλές και χοντρές κάλτσες και ξεκινήστε την περιήγησή σας α­φού πιεί­­τε πρώτα έ­να ζε­στό καφεδάκι, ή μια καυτή σοκολάτα.

Στο κέντρο της παλιάς συνοικίας, ξεχωρίζει ο μεγαλοπρεπέστατος Καθεδρικός του Α­­γί­­­ου Στε­φά­νου. Αξίζει την επίσκεψή σας. Την παραμονή των Χρι­στου­γέν­νων, μπο­­ρεί­­τε αν θέ­λε­τε να παρακολουθήσετε τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία, κα­θώς και κά­­λα­­ντα από παι­δι­κές χορωδίες, αφού όμως έχετε από πριν κλείσει ει­σι­τή­ρι­ο...

Περπατήστε την Kartnerstrasse, έναν αριστοκρατικό εμπορικό δρόμο και φτάστε μέ­­χρι το κτί­ρι­ο της περίφημης Όπερας. Κάντε βόλτα στη γειτονιά των Μου­σεί­ων (Mu­­seum Quar­tier) και επισκεφτείτε το μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, το Παι­δι­κό Μου­σεί­ο, αλ­­λά και το μου­σεί­ο Λεοπόλντ. Θα εντυπωσιαστείτε από το α­νά­κτο­ρο Σε­μπρούν (η πρώ­­ην κατοι­κία των αυ­στρι­α­κών αυτοκρατόρων), το οποίο και θε­ω­ρεί­ται από τα πιο ση­­μα­­ντι­­κά αξιο­θέατα της αυ­στρι­α­κής πρωτεύουσας.

Μπορείτε να κάνετε μία στάση και να πιείτε ένα ζεστό καφεδάκι στο Βασιλικό Πε­­ρί­­πτε­­ρο και μετά να συνεχίσετε την περιήγησή σας, κάνοντας μια βόλτα στον πιο πα­­λιό ζωολογι­κό κή­πο της Ευρώπης (χρονολογείται γύρω στο 1752). Γυ­ρί­στε ό­ποια ση­­μεί­­α της πόλης ε­πι­θυ­μεί­τε, επάνω σε μια από τις πολλές γραφικές α­μα­ξού­λες που κυ­­κλο­­φο­­ρούν στην ι­­στο­ρι­κή πρωτεύουσα.


Αξίζει μια βόλτα στο θεματικό πάρκο Πράτερ στο Λέοπολντσταντ της Βιέννης. Θα θαυ­­­μά­­σε­­τε τον ιστορικό τροχό Wiener Riesenrad, ο οποίος είναι στολισμένος με 36.000 λα­μπιό­νια παρακαλώ. Ο συγκεκριμένος, κατασκευάστηκε το 1897, για να γιορ­­τα­­στεί το χρυσό ι­ω­βη­λαί­ο του τότε αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ! Ο ι­­στο­­ρι­­κός αυτός τροχός, στην αρχή εί­χε 30 κουβούκλια (το ένα χωράει 16 ά­το­μα), μετά ό­­μως την καταστροφή που υπέστη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, α­πο­κα­τα­στά­θη­καν μό­­λις τα 15 από αυτά.

Στην Πλατεία του Δημαρχείου, στήνεται κάθε μέσα Νοεμβρίου, η χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη α­­γο­­­ρά Christ­kindl­markt, ενώ μπροστά από το Δημαρχείο, θα δείτε και το πα­­ρα­­δο­­σι­­α­­κό χρι­­στου­γεν­νιά­τι­κο δέντρο, με χιλιάδες λαμπιόνια και στολίδια...

Στις χριστουγεννιάτικες αγορές, δεσπόζουν ξύλινες καλύβες, πάντα στο πνεύμα των Χρι­­στου­­γέν­­νων, όπου μπορείτε να βρείτε ό,τι θελήσετε, από φαγητό, ζεστό κρα­σά­κι, στο­­λί­­δια, παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, μπορείτε ακόμη να ψωνίσετε και τα δωράκια σας, γιατί ό­χι...

25 Χριστουγεννιάτικες παραδοσιακές αγορές, θα συναντήσετε σε όλες τις πλα­τεί­ες της Βιέν­νης και είναι όλες πανέμορφες.

Χριστουγεννιάτικη αγορά στη Βιέννη, το 1917!

Και κάτι πολύ σημαντικό! Λίγο μετά το μεσημέρι της Παραμονής, όλα κλείνουν! Προ­­νο­­ή­­στε να έχετε κάνει κάποια κράτηση για τη βραδιά, αλλά και για την ε­πο­μέ­νη, α­­νή­­με­­ρα των Χρι­στου­γέν­νων. Είναι όλα κλειστά! Και παντού ερημιά!

Τέλος, αξίζει τον κόπο να προμηθευτείτε τη Vienna Card, στο ταξίδι σας στη Βιέν­νη, δι­­ό­­τι η συγκεκριμένη σας εξασφαλίζει δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μα­ζι­κής με­­τα­­φο­­ράς, κα­θώς και σημαντικές εκπτώσεις σε μουσεία αλλά και ε­στι­α­τό­ρι­α.

Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρουμε πως κατά τη διάρκεια της εορταστικής πε­ρι­ό­δου, η Βιέν­νη πλημμυρίζει από μελωδίες και χρώματα, μιας και η πόλη α­πο­τε­λεί πα­­ρά­­δο­­ση στην κλα­σι­κή μουσική...

Επόμενος προορισμός η Βιέννη!

ΠΗΓΕΣ: Έθνος, Μακεδονία


2 σχόλια:

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λάθη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στο κου­μπί «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ