26 Δεκεμβρίου 2012

Χριστούγεννα στις Βρυξέλλες

Από τη
Nasia28
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Οι γιορτές στο Βέλγιο έχουν τη δική τους χάρη και έχοντας περάσει όμορφες γιορ­τι­νές η­μέ­ρες στην πρωτεύουσα της χώρας, ο Froggy με σιγουριά μπορεί να σας πει ότι α­ξί­ζει, αν κά­πο­τε σας βγάλει ο δρόμος (και τα χρήματα) προς άλλη χώ­ρα για τις γιορ­τές, να κά­­νε­τε μια στάση στις χριστουγεννιάτικες Βρυξέλλες. Οι εορταστικές εκ­δη­λώ­σεις στην πό­λη ξε­κί­νη­σαν φέτος στις 30 Νοεμβρίου 2012 και θα διαρκέσουν μέ­χρι και τις 6 Ιανουαρί­ου 2013.

Τι περιλαμβάνουν αυτές; Μα φυσικά, την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά (η ο­ποί­­α δι­ορ­γα­νώ­νε­ται για ενδέκατη συνεχή χρονιά στην πόλη) απλωμένη σε μια έ­κτα­ση 2 και πα­ρα­πά­νω χιλιομέτρων, από την Grand Place έως την Place St. Cathe­rine, με σημείο α­­να­φο­ράς ένα μεγάλο παγοδρόμιο. Ακριβώς δίπλα, θα βρεί­τε κι ένα μι­κρού­λι παγοδρόμιο, για τα πιτσιρίκια που φοράνε παγοπέδιλα για πρώ­τη φορά.

Στην αγορά, το δικό τους χρώμα δίνουν, παραδοσιακά, τα κλασικά, ντυμένα γιορ­τι­νά, πε­ρι­πτε­ρά­κια (challets), όπου μπορείτε να βρείτε κυριολεκτικά τα πάντα, ε­νώ, εκ­δη­λώ­­σεις / δρα­στη­ρι­ό­τη­τες θα λαμβάνουν χώρα κάθε ημέρα, πάντα μέσα στο ε­ορ­τα­στι­κό πνεύ­μα των η­με­ρών.

Ένα μεγάλο λούνα παρκ, επίσης, στήνεται εκεί κάθε Χριστούγεννα, με τη ρόδα να έ­χει την τι­μη­τι­κή της. Μια βόλτα επάνω σε αυτή θέλει απίστευτο κουράγιο, με το κρύ­ο που έ­χουν οι Βρυ­ξέλ­λες τον Δεκέμβριο, όμως, σίγουρα, η θέα της χρι­στου­γεν­νιά­τι­κης πλατεί­ας από ψη­λά, αποζημιώνει και με το παραπάνω. Υπάρχει και καρουζέλ στο λού­να παρκ, όπου ό­μως, αντί για αλογάκια, θα συναντήσετε τρο­μα­κτι­κές φιγούρες-παι­χνί­δια. Επάνω σε φο­βε­ρά και κακομούτσουνα τε­ρα­τά­κια και γενικά φανταστικούς χα­ρα­κτή­ρες, τα μικρά παιδιά μπο­ρούν να κάνουν τη βολ­τού­λα τους (αν δεν τρο­μά­ξουν)... :)

Η πλατεία των Βρυξελλών, είναι μια κούκλα τα Χριστούγεννα και παρ’ όλο το τσου­χτε­ρό κρύ­ο, σου κάνει πραγματικά κέφι να γυρνάς γύρω από κει, κάθε η­μέ­ρα των γιορ­τών. Πε­ρι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νη από τεράστια, επιβλητικά, ιστορικά κτίρια, με ε­ντυ­πω­σι­α­κές μπαρόκ προ­σό­ψεις, η Grand Place δικαίως θεωρείται ως μια α­πό τις ο­μορ­φό­τε­ρες πλατείες στον κόσμο.

Όσον αφορά τις ετοιμασίες της για τα Χριστούγεννα, αυτές ξεκινούν τον Νο­έμ­βρι­ο. Έ­να δέ­ντρο στήνεται στην πλατεία και μια φάτνη αναπαράσταση της γέν­νη­σης, ό­που, πριν α­πό κάποια χρόνια, τα ζωάκια που τη διακοσμούσαν ήταν α­λη­θι­νά. Κά­θε χρο­νιά, πάντως, ό­λο και κάτι αντικαθίσταται και όλο και κάτι καινούριο προ­σθέ­τουν στη διακόσμηση της πλα­τεί­ας. Την τελευταία Παρασκευή του μήνα, μό­λις πέσει ο ή­λιος, ξεκινούν και επίσημα οι εορταστικές εκδηλώσεις στην πό­λη, μέσα από ένα φα­ντα­σμα­γο­ρι­κό σόου στην πλα­τεία. Τα κύρια φώτα της Grand Place σβήνουν και το σό­ου ξεκινάει με τον φωτισμό των ι­στο­ρι­κών κτιρίων που πε­ρι­βάλ­λουν την πλατεία. Ο φωτισμός, συνεχίζει το παιχνίδι του ε­πά­νω στα κτί­ρι­α, αλλάζοντας χρώματα, πά­ντα με τη συνοδεία μουσικής, εναρμονισμέ­νος α­πό­λυ­τα, πράγμα που σημαίνει ότι το θέ­α­μα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Η πλατεία και όλα γύρω από αυτή, κάνουν ιδανική τη βόλτα και το περπάτημα μέ­σα στα γρα­φι­κά σοκάκια, όπου θα βρείτε πολλές ζεστές γωνιές να α­πο­λαύ­σε­τε ένα πο­τή­ρι κρα­σί, να διαλέξετε μια από τις εκατοντάδες μπίρες που σερ­βί­ρουν εκεί, να δο­κι­μά­σε­τε τα πε­ρί­φη­μα αχνιστά μύδια με τηγανητές πατάτες, ή, τέ­λος, να γλυκαθείτε με μια ζεστή πα­­ρα­δο­σι­α­κή βάφλα.

Δείτε τις παραπάνω πληροφορίες και σε βίντεο:


Ο τελευταίος μας προορισμός για φέτος! Ελπίζω να
περάσατε ωραία διαβάζοντας τις πληροφορίες μου!

ΠΗΓΗ: allforwinter.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ