24 Δεκεμβρίου 2012

Χριστούγεννα στο Ροβανιέμι

Από τη
Nasia28
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Θα θέλατε να πάτε στο χωριό του Αϊ-Βασίλη; Ε, τότε διαβάστε τις παρακάτω πλη­ρο­φο­ρί­ες και θα θελήσετε ακόμη περισσότερο να πάτε!

Αν έχετε παιδιά ή ακόμα και οι ίδιοι επιμένετε πεισματικά πως κάθε χρόνο ο πα­χου­λός Ά­γι­ος απογειώνεται με το έλκηθρό του από τον βορρά της Φινλανδίας, με σκοπό να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει τις επιθυμίες σας, τότε το Ροβανιέμι θα σας εν­θου­σι­ά­σει. Εκεί κα­τοι­κεί ο Aϊ-Βα­σί­λης. Ξεκινά το ταξίδι με το έλκηθρό του για να μοι­ρά­σει δώρα στα παι­διά όλου του κό­σμου. Ή, τέλος πάντων, κάπως έτσι το θέ­λει ο φινλανδικός του­ρι­στι­κός οργανι­σμός...


Μακριά, στη χιονισμένη Λαπωνία, υπάρχει μια πόλη που κάθε Χριστούγεννα μας θυ­μί­ζει πε­ρισ­σό­τε­ρο από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο ότι υπάρχει μαγεία. Με το που μπαί­νει ο Δεκέμβριος στο Ροβανιέμι όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες πα­γώ­νουν. Τα πά­ντα κι­­νού­νται στους ρυθμούς του Αϊ-Βασίλη για να ετοιμάσει ά­ψο­γα το μεγάλο του ταξίδι σε ο­λό­κλη­ρο τον κόσμο.

Όλες τις υπόλοιπες εποχές, παραμένει μια φυσιολογική πόλη. Οι άνθρωποι που ζουν ε­κεί δου­λεύ­ουν σκληρά και οι επισκέπτες μοιράζουν τον χρόνο τους στα δι­ά­φο­ρα α­ξι­ο­θέ­α­τά της. Η οικονομία στηρίζεται στη βιομηχανία, στο εμπόριο ξυ­λεί­ας και γού­νας. Κα­τοι­κεί­ται α­πό 36.000 φιλικότατους κατοίκους και η πόλη τους δημιουργήθηκε μό­λις τον προ­η­γού­­με­νο αιώνα στη συμβολή των ποταμών Qu­na­jo­ki και Kemojoki. Εί­ναι πνευ­μα­τι­κό και πο­­λι­τι­στι­κό κέντρο της Λαπωνίας και διαθέτει πανεπιστήμιο, πο­λυ­τε­χνεί­ο και πολιτιστικούς χώ­ρους με πλου­σι­ό­τα­το πρόγραμμα. Στην είσοδο της Λα­πω­νί­ας, ελάχιστα νοτιότερα από τον αρ­κτι­κό κύκλο, διατηρούνται κάποιες από τις πα­ρα­δό­σεις των περίεργων αυτών αν­­θρώ­πων του χιονιού.


Το Pοβανιέμι διαθέτει καταστήματα με σουβενίρ, εστιατόρια, καφετερίες και το... γρα­φεί­ο του Άγιου Βασίλη που έχει συγκεκριμένες ώρες κοινού. Την πε­ρί­ο­δο των Χρι­στου­γέν­­νων κά­ντε το χατίρι στους μικρούς σας φίλους και πλη­ρώ­στε τα 20 ευρώ του εισιτηρίου για την εί­σο­δο –αν είστε ενήλικας– και 15 ευρώ για κά­θε παιδί. Το πάρ­κο βρίσκεται 8 χι­λιόμετρα βό­ρει­α του Ροβανιέμι και είναι πο­λύ εύκολο να φτά­σε­τε ε­κεί με το λεωφορείο νούμερο 8.

Ανεξαρτήτως ηλικίας, μην ξεχάσετε φεύγοντας να ρίξετε το γράμμα σας στο τα­χυ­δρο­­μεί­ο του Άγιου Βασίλη. Ζητήστε ό,τι σας κάνει κέφι, κατά προτίμηση στα αγ­γλι­κά. Μπο­ρείτε να κά­νε­τε μια επίσκεψη στα μαγαζιά αλλά εμείς για μια πραγ­μα­τι­κά μο­να­δι­κή εμπει­ρία σας προ­τεί­νου­με μια κρουαζιέρα με πα­γο­θραυ­στι­κό. Με­τα­φο­ρά στον Βο­θνι­α­κό Κόλ­πο, όπου θα κάνετε με παγοθραυστικό, μια τρίωρη κρου­α­ζιέ­ρα ενώ οι τολ­μη­ροί θα κά­νουν και αρ­κτι­κό κολύμπι με ειδικές στολές.


Σας προτείνουμε μια εκδρομή στην κοντινή Ράνουα, με τον μοναδικό στον κόσμο αρ­κτι­­κό ζω­ο­λο­γι­κό κήπο. Θα δείτε λύγκες, λύκους, ταράνδους, πολικές αρ­κού­δες, λευ­κές κου­κου­βά­γιες και πολλά άλλα χαρακτηριστικά είδη της πα­νί­δας της Αρ­κτι­κής.

Ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι στην παγωμένη Φινλανδία με τους πρό­σχα­ρους και φι­λό­ξε­νους κατοίκους, τη χώρα με τις 177.888 λίμνες και τα 179.584 νη­σιά, εί­ναι όνει­ρο ζω­ής, για μεγάλους και μικρούς. Χιονισμένες εκτάσεις και ζε­στά ξε­νο­δο­χεί­α, κουκλί­στικα ξύ­λι­να σπιτάκια στο δάσος, οι επιβλητικοί –αλλά φι­λι­κοί– τάρανδοι, βόλ­τες με έλ­κηθρα που σέρνουν τα σκυλιά σύντροφοι των Φιν­λαν­δών, ο περίφημος αρ­κτι­κός κύ­κλος και το πα­ρα­μυ­θέ­νιο χωριό του Άγιου Βα­σί­λη...

Λοιπόν, νομίζω ότι ξέρω και τον επόμενο προορισμό μας

ΠΗΓΗ: asxetos.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ