11 Δεκεμβρίου 2012

Ωκεανός

Από τον
Anthony12
Μαθητής της
έκτης τάξης

Ωκεανός αποκαλείται η πολύ μεγάλη θαλάσσια επιφάνεια. Ο όρος καθιερώθηκε, ι­στο­ρι­κά, α­πό τον αρχαίο Έλληνα Ηρόδοτο και προέρχεται από τον ομώνυμο μυ­θι­κό θε­ό της ελ­­λη­νι­κής μυθολογίας, τον Ωκεανό.


Οι ωκεανοί αρχικά ήταν τρεις, ο Ειρηνικός, ο Ατλαντικός και ο Ινδικός, ενώ στη συ­νέ­χει­­α προ­στέ­θη­καν οι δύο των πόλων της Γης, ο Αρκτικός και ο Ανταρκτικός Ω­κε­α­νός, που συ­νο­λι­κά καλύπτουν σχεδόν τα τρία τέταρτα (71%) της επιφάνειας της Γης, περιέχουν δε το 97% του νερού και το 90% των ηφαιστείων, ενώ σχε­δόν τα μι­σά από τα παγκό­σμια θα­λάσ­σι­α ύδατα παρουσιάζουν βάθος με­γα­λύ­τε­ρο των 3.000 μέ­τρων.

Οι ωκεανοί σήμερα είναι πέντε:

● Ειρηνικός Ωκεανός
● Ατλαντικός Ωκεανός
● Ινδικός Ωκεανός
● Αρκτικός Ωκεανός ή Βόρειος Ωκεανός και
● Ανταρκτικός Ωκεανός ή Νότιος Ωκεανός

Οι ωκεανοί καλύπτουν έκταση 361 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων της γή­ι­νης ε­πι­φά­νει­ας. Έχουν συνολικό όγκο 1.340 εκατομμύρια κυβικά χι­λιό­με­τρα και το μέσο βά­θος τους είναι 3.711 μέτρα (σχε­δόν τα μισά από τα παγκόσμια θα­λάσ­σι­α ύ­δα­τα έχουν βάθος ά­νω των 3.000 μέτρων).

ΠΗΓΕΣ: Βικιπαίδεια, aquazone.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ