Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Η διακυβέρνηση του Καποδίστρια


O Ιωάννης Καποδίστριας
(πίνακας του Δ. Τσόκου)

Ο Ιωάννης Καποδίστριας αναλαμβάνει κυβερνήτης του ελληνικού κράτους το 1827 με ψή­φι­σμα της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης. Η κατάσταση που παραλαμβάνει είναι τραγική, ε­νώ οι Έλ­λη­νες βλέπουν στο πρόσωπό του έναν σωτήρα και έχουν ιδιαίτερα μεγάλες προσ­δο­­κί­ες απ’ αυτόν.

Βασικός στόχος της πολιτικής του είναι να δημιουργήσει ένα ισχυρό κράτος με α­πο­τε­­λε­σμα­τι­κή διοίκηση και δυνατή οικονομία. Συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες στο πρό­σω­­πό του, ώστε να δρα –όπως πιστεύει– πιο αποτελεσματικά. Χρησιμοποιεί τους φό­ρους και τα δά­νει­α από το εξωτερικό για να αποκαταστήσει τις πολεμικές κα­τα­στρο­φές και να υ­λο­ποι­ή­σει τα σχέδιά του. Ιδρύει Εθνική Τράπεζα για να βοηθήσει τις ε­πεν­δύ­σεις, δίνει βά­ρος στην ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας και ορ­γα­νώ­νει τακτικό στρατό.

Ο Καποδίστριας χρησιμοποιεί το κύρος και τη φήμη του για να προσεγγίσει τις κυ­βερ­­νή­σεις άλλων χωρών, κυρίως των Μεγάλων Δυνάμεων, ώστε να υποστηρίξουν τη χώ­ρα του. Άλ­λω­στε το διάστημα 1815-1822 ήταν Υπουργός Εξωτερικών της Ρω­σι­κής Αυ­­το­κρα­το­ρί­ας.

Όμως η συγκέντρωση των εξουσιών στο πρόσωπό του και οι γενικότερες πολιτικές πρω­το­βου­λί­ες του προκαλούν την αντίδραση κάποιων πολιτικών ομάδων, οι οποίες βλέ­πουν να περιορίζεται η εξουσία τους. Αυτοί οι πολιτικοί του αντίπαλοι ασκούν α­ντι­­πο­λί­τευ­ση και οργανώνονται σταδιακά με στόχο την ανατροπή του. Η κυβέρνηση του Κα­πο­δί­στρι­α περνά πολλές κρίσεις, ωστόσο καταφέρνει να ξεπερνά τις δυ­σκο­λί­ες.

Το έργο του σταματά απότομα με τη δολοφονία του, το 1831, στο Ναύπλιο.

Η δολοφονία του Καποδίστρια
(ελαιογραφία του Χαράλαμπου Παχή)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1827. Ο Ιωάννης Καποδίστριας κυβερνήτης της Ελλάδας.
1828. Άφιξη του Καποδίστρια στην Ελλάδα.
1831. Δολοφονία του Καποδίστρια.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.terrapapers.com, www.artcorfu.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.