5 Μαρτίου 2012

Ο εκφοβισμός δεν είναι μαγκιά (1)

Μαγκιά είναι ο σεβασμός και η φιλία!

Τι είναι ο εκφοβισμός

Είναι Σάββατο πρωί και ο Γιώργος είναι πολύ χαρούμενος που σήμερα δεν έχει σχο­λεί­ο. Τον τελευταίο καιρό είναι στενοχωρημένος και δε θέλει να πηγαίνει. Ο Γιώρ­γος εί­ναι κα­λός μα­θη­τής και του αρέσουν οι σχολικές εργασίες. Όμως εδώ και κάποιες ε­βδο­μά­δες δύο συμ­μα­θη­τές του, ο Γιάννης και ο Νίκος, του φέρονται πο­λύ άσχημα.

Καθημερινά τον κοροϊδεύουν, τον σπρώχνουν, τον βρίζουν, τον απειλούν και δεν τον παί­ζουν στην ομάδα του ποδοσφαίρου, παρόλο που αγαπά το ποδόσφαιρο. Τώ­ρα πλέ­­ον, ό­πο­τε τους βλέπει να πλησιάζουν, απομακρύνεται γιατί φοβάται. Δεν έκανε κά­τι για να τους προ­κα­λέ­σει και δεν καταλαβαίνει γιατί του φέρονται με αυτόν τον τρό­πο...


Αυτά που κάνουν ο Γιάννης και ο Νίκος για κάποιους μπορεί να είναι συνηθισμένα α­στεί­α α­νά­με­σα σε συμμαθητές. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν πρόκειται κα­θό­λου για α­στεί­α. Με τη συμπεριφορά τους, εδώ και καιρό, ο Γιάννης και ο Νί­κος εκ­φο­βί­ζουν τον Γιώργο και τον κά­νουν πραγματικά να υποφέρει!

Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «εκφοβιστική συμπεριφορά» ή, απλώς, «εκ­φο­βι­σμός».

Ο εκφοβισμός είναι μια μορφή βίας που εμφανίζεται πολλές φορές στον χώρο του σχο­­λεί­ου. Συνήθως γίνεται σκόπιμα με στόχο να βλάψει κάποιον. Γίνεται κατ’ ε­πα­νά­λη­ψιν και μπο­ρεί να διαρκέσει μερικές βδομάδες, μήνες ή και χρόνια. Αυ­τός ή αυτή που εκφοβίζει ο­νο­μά­ζε­ται θύτης ή «νταής» και χρησιμοποιεί δύ­να­μη και εξουσία για να μειώσει και να βλά­ψει κάποιο άλλο άτομο (αγόρι ή κο­ρί­τσι). Το άτομο που εκ­φο­βί­ζε­ται ονομάζεται θύμα ή «παι­δί-στόχος» και, συ­νή­θως, δεν είναι σε θέση να α­ντι­δρά­σει.

Ας δούμε δύο παραδείγματα

1 Ο Αντώνης και ο Βασίλης πηγαίνουν στην ίδια τάξη. Και στους δύο αρέσουν οι πλά­­κες. Χθες ο Βασίλης πετούσε γομάκια στον Αντώνη την ώρα που διάβαζε α­νά­γνω­ση. Σή­μερα ο Αντώνης κόλλησε ένα αυτοκόλλητο στην πλάτη του Βασίλη την ώ­ρα που έγραφε στον πί­να­κα. Όλη η τάξη άρχισε να γελά –ακόμη και ο Βα­σί­λης!

Ποιο από τα παρακάτω νομίζεις ότι ισχύει;

Α. Οι δύο συμμαθητές εκφοβίζουν ο ένας τον άλλο.
Β. Ο Βασίλης εκφοβίζει τον Αντώνη.
Γ. Ο Αντώνης εκφοβίζει τον Βασίλη.
Δ. Δεν υπάρχει εκφοβισμός από κανέναν. Οι δύο συμμαθητές κάνουν αστεία με­τα­ξύ τους δι­α­σκε­δά­ζο­ντας και οι δύο.

Μπράβο! Η ορθή επιλογή είναι η Δ. Δεν υπάρχει εκφοβισμός, γιατί και τα δύο παι­διά τε­λι­­κά δι­α­σκε­δά­ζουν με τα πειράγματά τους.

2 Η Κλαίρη πηγαίνει στην Ε΄ τάξη. Είναι ψηλή, δυναμική και της αρέσει να είναι η αρ­χη­­γός της παρέας. Η Δέσποινα είναι μια άλλη μαθήτρια της Ε΄ τάξης. Έχει κα­λή ε­πί­δο­ση στα μα­θή­μα­τα, έχει και μερικές φίλες, αλλά δεν είναι πολύ δη­μο­φι­λής. Μι­λά χα­μη­λό­φω­να και εί­ναι κάπως ντροπαλή. Η Κλαίρη αγνοεί τη Δέ­σποι­να και τις τε­λευ­ταί­ες εβδομάδες πα­ρο­­τρύ­νει τα υπόλοιπα παιδιά να μην της δί­νουν ση­μα­σί­α. Σχεδόν κα­θη­με­ρι­νά τους λέει να μην την κάνουν παρέα και δι­α­δί­δει ά­σχη­μα πράγματα για τη Δέ­σποι­να. Το αποτέλεσμα εί­ναι ότι η Δέσποινα νιώ­θει πολύ ά­σχη­μα και στα δι­α­λείμ­μα­τα μένει μόνη. Δεν καταλαβαίνει: Τι έκανε για να της συμ­βαί­νει αυτό;

Ποιο από τα παρακάτω νομίζεις ότι ισχύει:

Α. Η Κλαίρη εκφοβίζει τη Δέσποινα και τα υπόλοιπα παιδιά τη βοηθούν να πε­τύ­χει τον σκο­­πό της.
Β. Η Δέσποινα εκφοβίζει την Κλαίρη.
Γ. Οι δύο μαθήτριες εκφοβίζουν η μία την άλλη.
Δ. Δεν υπάρχει εκφοβισμός από καμία μαθήτρια, γιατί αυτό είναι κάτι που συμ­βαί­νει πο­λύ συ­χνά στο σχολείο.

Ακριβώς! Η ορθή απάντηση, είναι η Α. Εδώ και αρκετό καιρό η Κλαίρη χρη­σι­μο­ποι­εί την ι­­κα­νό­τη­τά της να γίνεται αρχηγός για να απομονώσει τη Δέ­σποι­να. Τα υ­πό­λοι­πα παι­διά την α­κο­λου­θούν και τη βοηθούν χωρίς να σκεφτούν ότι η Δέ­σποι­να δεν τους έ­χει φταίξει σε τί­πο­τα.

Μήπως...;

Δυστυχώς ο εκφοβισμός παρατηρείται στα περισσότερα σχολεία του κόσμου, α­κό­μη και στη χώρα μας. Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι θα πρέπει να τον α­νε­χό­μα­στε!

Μήπως κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην τάξη σου ή στην αυλή του σχολείου σου; Μή­­πως συμβαίνει σε κάποιον φίλο ή φίλη σου; Μήπως συμβαίνει σε εσένα;

Εάν ναι, μην πανικοβάλλεσαι γιατί:

Δε φταις εσύ για ό,τι σου συμβαίνει!
Δε συμβαίνει μόνο σε σένα!
Υπάρχει τρόπος να σταματήσει!


4 σχόλια:

 1. Πάρα πολύ καλές και οι 3 αναρτήσεις για τη σχολική βία συνάδελφε. Συγχαρητήρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να 'σαι καλά, Δημήτρη! Ευχαριστώ! :))
  Γιώργος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπράβο!:))
  Δεν περίμενα τίποτε λιγότερο,με δεδομένη την ευαισθησία σου στα θέματα κακοποίησης των παιδιών, αλλά δε βλάπτει να το λέμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ψήλωσα ένα μέτρο από τα καλά σου λόγια, maranda! (πάει το φωτιστικό!)
  Ευχαριστώ! Θα ακολουθήσουν και μερικά άλλα αφιερώματα εν καιρώ... :))

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λάθη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στο κου­μπί «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ