Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

3 Μαρτίου 2012

Το κουνούπι

Από τη Vickos22

Το κουνούπι είναι δίπτερο έντομο της οικογένειας Culicidae με 3.500 περίπου είδη α­νά τον κόσμο. Το λεπτό και μακρύ σώμα του ενήλικου κουνουπιού καλύπτεται με λέ­πια και έ­χει μακριά πολύ λεπτά πόδια που του επιτρέπουν μόνο να στηρίζεται. Τα φτε­ρά του είναι μεμ­βρα­νώ­δη. Χαρακτηριστικό του είναι μία επιμήκης προβοσκίδα που βγαίνει από τη στο­­μα­τι­κή του κοιλότητα.


Το αρσενικό κουνούπι έχει πιο τριχωτές κεραίες από το θηλυκού. Τα κουνούπια τρέ­φο­­νται με νέκταρ ή γύρη που βρίσκουν στη φύση, όμως τα θηλυκά χρειάζονται και αί­μα προ­κει­μέ­νου να μπορέσουν να κάνουν αβγά.

Εφόσον το θηλυκό πραγματοποιήσει ένα γεύμα αίματος τότε ωριμάζουν τα αβγά του τα ο­ποί­α και τοποθετεί στην επιφάνεια του νερού και στη συνέχεια εκκολάπτονται οι προ­νύμ­φες που τρέφονται με διάφορα οργανικά κατάλοιπα. Μερικές προνύμφες από κά­ποια είδη κου­νου­πιών τρέφονται με άλλα κουνούπια ή άλλα μικρά έντομα. Οι προ­νύμ­φες είναι υ­δρό­βι­ες και εφοδιασμένες με δύο αναπνευστικά συστήματα που τους ε­πι­τρέ­πουν να α­­να­πνέ­ουν τόσο κάτω από το νερό όσο και από πάνω.

Η ελαστικότητα που έχουν στο κάτω μέρος της κοιλιάς τους, τους δίνει τη δυ­να­τό­τη­τα να με­τα­κι­νού­νται με ταχύτητα χτυπώντας το νερό. Όταν το κουνούπι ενηλικιωθεί τό­τε βγαίνει α­πό τη ράχη της προνύμφης που φέρει μια σχισμή στο πάνω μέρος της και στη συνέχεια χρη­σι­μο­ποι­εί το σώμα της για να επιπλεύσει στο νερό, πριν κα­τα­φέ­ρει να πετά­ξει.

Τα κουνούπια ερεθίζονται και προσελκύονται από την κίνηση, τη σωματική θερ­μό­τη­τα, την υ­γρα­σί­α και το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέεται με την αναπνοή. Το σφύ­ριγ­μα που κά­νουν προέρχεται από το συγχρονισμένο τους φτερούγισμα. Στον ά­νε­μο τα κου­νούπια δεν παρουσιάζουν αντίσταση και με αυτόν μπορούν να με­τα­φερ­θούν σε πολύ μακρινές α­πο­στά­σεις.

Η δραστηριότητά τους έχει να κάνει με τη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα. Έ­τσι τις πρώ­τες πρωινές, τις πρώτες νυχτερινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύ­χτας τα πε­­ρισ­σό­τε­ρα είδη είναι πιο ενεργητικά και τσιμπούν, αλλά υπάρχουν και είδη που τσιμπούν και ό­λο το εικοσιτετράωρο.

Το θηλυκό τρυπάει το δέρμα με 6 «καρφίτσες» που έχει στο στόμα του, βγάζει ένα αι­μο­­λυ­τι­κό και αντιισταμινικό σάλιο και με την προβοσκίδα του ρουφά το αίμα που κα­τα­λή­γει στην κοιλιά του. Ανάλογα με την ποσότητα, αυτή μεγαλώνει, αφού έχει με­γά­λη ε­λα­στι­­κό­τη­τα. Το τσίμπημα του κουνουπιού προκαλεί κοκκινίλα στο δέρμα, πρή­ξι­μο και έντονη ε­νο­χλη­τι­κή φαγούρα. Παρά την άποψη που επικρατεί ένα σκού­ρο δέρμα προσελκύει πε­­ρισ­σό­τε­ρο τα κουνούπια παρά ένα ανοιχτόχρωμο.

Τα κουνούπια αποτελούν πολλές φορές βάσανο στη διαμονή και στην εγκατάσταση του αν­θρώ­που σε αρκετά μέρη της γης. Έτσι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί διάφορα μέ­σα προ­­φύ­λα­ξης, όπως κουνουπιέρες, απωθητικά υγρά, κρέμες αλλά και μέσα ε­ξό­ντω­σης, με δι­ά­φο­ρα εντομοκτόνα, καθώς και αποξήρανση βαλτότοπων και ελών.

ΠΗΓΗ: ΒικιπαίδειαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.