Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

25 Μαρτίου 2012

Ο Φιλελληνισμός

Από την εποχή της Αναγέννησης δημιουργείται έντονο ενδιαφέρον στην Ευρώπη για τα αρ­χαί­α ελληνικά κείμενα, την τέχνη και τον πολιτισμό. Πολλοί Ευρωπαίοι, μά­λι­στα, ε­πι­­σκέ­πτο­νται τις περιοχές όπου ζουν οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων.

Με την έκρηξη της Επανάστασης εκδηλώνεται μια δυναμική κίνηση υποστήριξής της, αρ­­χι­κά στην Ευρώπη και λίγο αργότερα στην Αμερική. Άνθρωποι διαφορετικής κοι­νω­νι­κής και θρησκευτικής προέλευσης προσφέρουν ό,τι μπορούν στον Αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία τους:
● Ο φιλελληνικός Τύπος με ειδήσεις από τα πολεμικά μέτωπα ευαισθητοποιεί την κοι­νω­­νί­α στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.
● Οργανώνονται εκδηλώσεις για την οικονομική και ηθική ενίσχυση των ε­πα­να­στα­τη­μέ­­νων Ελλήνων.
● Σημαντικοί Φιλέλληνες ασκούν πιέσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να υ­πο­στη­ρί­­ξουν τον Αγώνα.
● Καλλιτέχνες εμπνέονται από την Επανάσταση και δημιουργούν σπουδαία έργα.
● Πολλοί Φιλέλληνες έρχονται ως εθελοντές και πολεμούν στο πλευρό των Ελ­λή­νων, θυ­σι­ά­ζο­ντας ακόμη και τη ζωή τους.

Η εθνικότητα των Φιλελλήνων που
πήραν μέρος σε πολεμικές
συγκρούσεις της Ελληνικής Επανάστασης.

Σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και της Β. Αμερικής οργανώνονται επιτροπές με φι­λαν­θρω­πι­κή δραστηριότητα για τους αμάχους της Επανάστασης. Ανάμεσα στις φρο­ντί­δες τους είναι η αποστολή φαρμάκων και πολεμοφοδίων, η στρατολόγηση ε­θε­λο­ντών και η δι­ευ­κό­λυν­ση της μεταφοράς τους.

Σημαντική φιλελληνική δράση αναπτύσσουν ο Λόρδος Μπάιρον (γνωστός και ως Βύ­ρω­­νας), η Σοφία ντε Μαρμπουά, ο Φαβιέρος, ο Σανταρόζα κ.ά.


Ανεξάρτητα από τους διαφορετικούς λόγους και τρόπους βοήθειας, οι Φιλέλληνες, άν­­δρες και γυναίκες, με τον ενθουσιασμό τους συμβάλλουν στο να διατηρηθεί ζω­ντα­νό το εν­δι­α­φέ­ρον των Ευρωπαίων για την Ελληνική Επανάσταση.

«Σφαγή στη Χίο»
(του Γάλλου Φιλέλληνα Ε. Ντελακρουά, 1824)

ΙΔΡΥΣΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

1821. Ελβετία, Γερμανία.
1823. Αγγλία, Γαλλία.
1823-1824. Αμερική.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) | ΕΙΚΟΝΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006), anthoulaki.blogspot.com, ekti-ataxia.blogspot.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.