Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

11 Μαρτίου 2012

Ψηλορείτης

Από τη Vickos22

Ο Ψηλορείτης (ή Ίδη) είναι το ψηλότερο βουνό της Κρήτης με 2.456 μ. ύψος. Έχει πέ­ντε κο­ρυ­φές οι οποίες ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα: ο Τίμιος Σταυρός (2.456 μ.), ο Α­γκα­θιάς (2.424 μ.), η Στολίστρα (2.325 μ.), η Βουλομένου (2.267 μ.) και ο Κούσ­σα­κας (2.209 μ.). Η πρό­σβα­ση στις κορυφές γίνεται από αρκετά μονοπάτια. Το πιο συ­νη­θι­σμέ­νο και κα­λά ση­μα­δε­μέ­νο μονοπάτι (Ε4) είναι από το οροπέδιο της Νί­δας (η πε­ζο­πο­ρί­α υπολογί­ζεται στις 5 ώρες περίπου).


Στον Ψηλορείτη βρίσκεται και το Ιδαίο άντρο (υψόμετρο 1.495 μ.), αρχαιολογικός τό­­πος και σπήλαιο. Κατά την ελληνική μυθολογία είναι το μέρος όπου ανατράφηκε ο Δί­ας από τους Κουρήτες και τη νύμφη Αμάλθεια. Λίγο χαμηλότερα, σε υψόμετρο 1.187 μ., βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Ζωμίνθου, όπου υπάρχει μία ε­γκα­τά­στα­ση της μι­νωικής ε­πο­χής. Το οροπέδιο Νίδα είναι μια εύφορη πεδιάδα σε ύψος 1.400 μέτρα πάνω στον Ψη­λο­ρεί­τη κι απέχει 24 χι­λιό­με­τρα από τα Ανώγεια, 78 χι­λιό­με­τρα από το Ρέθυμνο και 60 χι­λιό­με­τρα από το Ηράκλειο. Χρησιμοποιείται ως θε­ρι­νός βοσκότοπος. Στη Νίδα ο επισκέπτης μπο­ρεί να δει τον παραδοσιακό χώρο πα­ρα­γω­γής τυριού, τα μιτάτα, το χιο­νοδρομικό κέ­ντρο του Ψηλορείτη και τη σπηλιά «Ι­δαί­ον Άντρον». Κατά τη διάρκεια του χειμώνα το χιό­νι στην περιοχή είναι αρκετό και κά­τω από τον λόφο, στη βάση της κορυ­φής του Ψηλορείτη, λει­τουρ­γεί ένα χιο­νο­δρο­μι­κό κέντρο. Ύστερα από την άφιξη στο ο­ροπέδιο της Νίδας, ο δρό­μος κατεβαίνει και μια δεξιά στροφή οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο.


ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ταξίδια


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.