Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Κωνοφόρα δέντρα

Από τη Vickos22

Τα κωνοφόρα (γνωστά και ως πευκόφυτα) είναι μία από τις 13 ή 14 συ­νο­μο­τα­­ξί­ες του φυ­τι­κού βασιλείου. Τα κωνοφόρα είναι γυμνόσπερμα, με τους σπό­ρους προ­στα­τευ­μέ­νους σε κώ­νους. Όλα τα κωνοφόρα έχουν ξυλώδη κορμό, με τα πε­ρισ­σό­τε­ρα να είναι δέντρα, ε­νώ λί­γα είναι θάμνοι. Η συνομοταξία πε­ρι­λαμ­βά­νει 8 οι­κο­γέ­νει­ες, 68 γένη και 630 είδη. Αν και ο αριθμός ειδών είναι μι­κρός, ο ρό­λος των κω­νο­φό­ρων έχει τεράστια οικολογική σημασία, ε­πει­δή κυ­ρι­αρ­χούν σε τεράστιες ε­κτά­σεις γης, όπως στην τάιγκα στο βόρειο η­μι­σφαί­ρι­ο και αποτελούν τις πρώτες ύλες για ξυλεία και χαρτί.

Κλασικά παραδείγματα κωνοφόρων είναι το έλατο, το πεύκο, ο κέδρος, το κυ­­πα­ρίσ­σι, ο γιου­νί­πε­ρος και ο λάρικας.


Είναι δέντρα με μονό συνήθως ευθύ κορμό και τα κλαδιά δε φτάνουν σε ύψος με­γα­λύ­τε­ρο α­πό αυτόν. Πολλά παράγουν ρετσίνι για να τα προστατεύει από τα έ­ντο­μα και τους μύ­κη­τες, που όταν απολιθώνεται γίνεται κεχριμπάρι. Κά­ποια είδη ξε­περ­νούν σε ύψος τα 100 μέ­τρα, όπως οι σεκόγιες. Τα περισσότερα εί­ναι αει­θαλή και έχουν μακρόστενα σε σχή­μα βε­λό­νας φύλλα, ενώ άλλα ό­πως το κυπα­ρίσσι έ­χουν επίπεδα φύλλα που μοιάζουν με λέ­πια. Τα κωνοφόρα α­να­πα­ρά­γο­νται με γύ­ρη που παρασέρνεται από τον άνεμο. Τα σπέρ­μα­τα α­να­πτύσ­σο­νται μέσα σε προ­στα­τευ­τι­κό κώνο.


ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φυτά


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.