Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

25 Μαρτίου 2012

Η στρατιωτική οργάνωση του Αγώνα

Η Ελληνική Επανάσταση ξεσπά το 1821 σε διαφορετικές περιοχές χωρίς συ­γκε­κρι­μέ­νη ορ­γά­νω­ση των στρατευμάτων από μια κεντρική Αρχή. Αν και γίνονται κάποιες προ­σπά­­θει­ες συντονισμού και δημιουργίας τακτικού στρατεύματος, κάθε περιοχή συ­γκρο­τεί και συ­ντη­ρεί τα δικά της ένοπλα σώματα, δημιουργεί στρατόπεδα, σχε­δι­ά­ζει επιχειρήσεις και α­να­δει­κνύ­ει τις δικές της ηγετικές ομάδες.

Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις συμμετέχουν κλέφτες και αρματολοί, ναυτικοί, Φι­λέλ­λη­­νες και, κυρίως, απλοί άνθρωποι. Λίγοι έχουν όπλα και ακόμη λιγότεροι γνωρίζουν να πο­λε­μούν. Γι’ αυτό οι επαναστάτες αντιμετωπίζουν τον οθωμανικό στρατό με ε­νέ­δρες, νυ­χτε­ρι­νές επιθέσεις, αιφνιδιασμούς και κλεφτοπόλεμο.

«Δύο πολεμιστές»
(πίνακας του Θ. Βρυζάκη, 1855)

Στα νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές οι πλοιοκτήτες προσφέρουν στον Αγώνα τα ε­μπο­ρι­κά πλοία τους με τα εμπειροπόλεμα πληρώματά τους. Τα μικρά σε όγκο και δύ­να­­μη ελληνικά πλοία μεταφέρουν εφόδια και περιορίζουν με τα πυρπολικά τους τη δράση του οθωμανικού στόλου.

«Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη»
(πίνακας του Ν. Λύτρα, περ. 1873)

Η έλλειψη συντονισμού, οι διαφωνίες και ο ανταγωνισμός για τη διεκδίκηση της στρα­­τι­ω­τι­κής αρχηγίας δημιουργούν προβλήματα στον Αγώνα και σε αρκετές πε­ρι­πτώ­σεις οδηγούν σε έντονες διαμάχες. Το 1828 συγκροτείται τακτικός στρατός, ο ο­ποί­ος α­ναλαμβάνει τη φύ­λα­ξη της πρωτεύουσας και των φρουρίων της χώρας.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1821. Άτακτα σώματα.
1822. Σύσταση Υπουργείου Πολέμου.
1828. Οργάνωση τακτικού στρατού.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) | ΕΙΚΟΝΕΣ: anthoulaki.blogspot.com, commons.wikimedia.orgΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.