5 Μαρτίου 2012

Ο εκφοβισμός δεν είναι μαγκιά (3)

Μίλα για το πρόβλημα! Γίνε εσύ η λύση!

Πώς νιώθεις όταν σε εκφοβίζουν;

Όταν σε εκφοβίζουν στο σχολείο μπορεί να νιώσεις μερικά από τα παρακάτω συ­ναι­σθή­μα­­τα ή και όλα μαζί:


Τότε αρχίζεις να σκέφτεσαι αρνητικά· ακόμη και το σώμα σου αρχίζει να δι­α­μαρ­τύ­ρε­ται!
◾ Μπορεί να φοβάσαι ότι κινδυνεύεις και δε θέλεις να ξαναπάς στο σχολείο...
◾ Ίσως σκέφτεσαι ότι δεν αξίζεις. Τίποτα πια δε σε ευχαριστεί...
◾ Μπορεί να σε πονά η κοιλιά σου και στο διάλειμμα να μη θέλεις να βγεις από την τά­ξη...
◾ Μπορεί να σε πονά το κεφάλι σου και να μη συγκεντρώνεσαι στο μάθημα...

Τι μπορείς να κάνεις αν είσαι θύμα εκφοβισμού;

1 Μην το κρατήσεις μυστικό!

2 Κατάγγειλέ το στον δάσκαλό σου ή στον διευθυντή του σχολείου.

3 Ανάφερε το στους γονείς σου και εξήγησέ τους πώς νιώθεις.

4 Γράψε ένα γράμμα για ό,τι σου συμβαίνει και δώσε το σε κάποιον που ε­μπι­στεύ­ε­σαι.

Προσοχή! Αν οι μεγάλοι δεν κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τους νταήδες, μη στα­μα­­τή­σεις να ζητάς βοήθεια, μέχρι να κάνουν κάτι! Στο μεταξύ:

5 Την ώρα του διαλείμματος φρόντισε να βρίσκεσαι κοντά σε δασκάλους ή φί­λους σου.

6 Προσπάθησε να μη βρίσκεσαι μακριά από τις τάξεις (π.χ. στην άκρη του γη­πέ­δου) ή σε απομονωμένους χώρους του σχολείου (π.χ. πίσω από τις τουαλέτες).

Και κάτι ακόμη:

7 Κράτα το σώμα σου όρθιο, μην καμπουριάζεις!

8 Κοίταζε αυτόν που σου μιλά, μη σκύβεις!

9 Μίλα σταθερά, μην ψιθυρίζεις!

Έτσι, ακόμη κι αν είσαι αγχωμένος ή φοβάσαι, ο νταής δε θα το καταλάβει!

Τι μπορείς να κάνεις αν παρατηρήσεις ότι κάποια παιδιά εκφοβίζονται;

1 Ανάφερέ το αμέσως σε κάποιον μεγάλο (δασκάλους, γονείς).

2 Πάρε τους φίλους σου και μίλησε στον μαθητή ή τη μαθήτρια που εκφοβίζει. Πες του ό­τι πρέπει να σταματήσει.

3 Μην ενθαρρύνεις τον δράστη ζητωκραυγάζοντας ή διασκεδάζοντας με αυτά που κά­­νει. Στους νταήδες αρέσει να έχουν ακροατήριο!

4 Γίνε φίλος με το θύμα, το παιδί-στόχο, και προσπάθησε να του δείξεις ότι το υ­πο­στη­­ρί­ζεις.

5 Μην αδιαφορείς, γιατί έτσι βοηθάς τον νταή!

Τι μπορείς να κάνεις αν ανήκεις στους νταήδες;

1 Ζήτα βοήθεια! Μπορείς να το συζητήσεις με κάποιους μεγαλύτερους, όπως οι δά­σκα­­λοι και οι γονείς σου.

2 Μπορείς να το κουβεντιάσεις και με κάποιον ειδικό, όπως ένας σχολικός ψυ­χο­λό­γος.

3 Προσπάθησε να αλλάξεις τη συμπεριφορά σου. Μια καλή αρχή είναι να σκε­φτείς για­­τί θέ­­λεις να εκφοβίζεις τους άλλους.

4 Αν σε εκφόβιζαν ή σε εκφοβίζουν άλλοι μαθητές, αντιστάσου! Μη μιμείσαι αυ­τόν που σε έκανε ή σε κάνει να υποφέρεις!


Υπευθυνότητα

Όπως θα έχεις καταλάβει ήδη, ο εκφοβισμός στο σχολείο είναι ένα γεγονός και θα πρέ­­πει να μας προβληματίσει όλους. Η εκφοβιστική συμπεριφορά δεν είναι κά­τι που α­φο­ρά κά­­ποιους άλλους μαθητές σε κάποιο άλλο σχολείο. Αυτήν τη στιγ­μή είναι πι­θα­νό να συμ­­­βαί­­­νει στο δικό σου σχολείο και σε κάποιο παιδί της δι­κής σου τάξης. Μπο­ρεί να έχει συμ­­βεί ή να συμβαίνει ακόμη και σε εσένα, ε­φό­σον πολλά παιδιά μπο­ρεί να γίνουν στό­χος εκ­­φο­­βι­­σμού.

Τώρα, όμως, γνωρίζεις πώς να το αντιμετωπίσεις και να βοηθήσεις να μειωθεί. Μπο­ρείς, μά­­λι­­στα, μαζί με τους συμμαθητές σου να κάνετε διάφορες ομαδικές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες, ό­πως συνθήματα ή γκράφιτι. Ακόμη και να μελοποιήσετε στί­χους όπως οι πα­ρα­κά­τω:

Θέλω στο σχολείο χωρίς άγχος να πηγαίνω!
Τους φίλους μου να συναντώ, να παίζω, να μαθαίνω!
Μαζί μπορούμε, αν συμφωνείς, τα πράγματα ν’ αλλάξουμε
και τη μαθητική ζωή στα μέτρα μας να φτιάξουμε!

Αυτό θα γίνει αν σεβαστώ, αν σεβαστείς
κι αν σεβαστούμε όλοι!
Γιατί κι αν είμαι αλλιώτικος, αξίζω, ναι,
την προσοχή και την αγάπη σου όλη!

Γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός! Μην το ξεχνάς!


2 σχόλια:

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λάθη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στο κου­μπί «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ