Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Οι τελικές ρυθμίσεις του ελληνικού ζητήματος

Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, το 1830, η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως κράτος α­νε­­ξάρ­τη­το και κυρίαρχο. Ο καθορισμός των συνόρων, το πολίτευμα και το πρόσωπο του ηγεμόνα του νέου κράτους παραμένουν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να ε­πι­λυ­θούν.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις με μια νέα Συνθήκη στο Λονδίνο, το 1832, αναγορεύουν τον Ό­­θω­να βα­σι­λιά της Ελλάδας. Ταυτόχρονα ορίζονται Εγγυήτριες Δυνάμεις του α­νε­ξάρ­τη­­του ελ­λη­νι­κού κράτους, είναι δηλαδή υπεύθυνες για την τήρηση των όρων της Συν­θή­­κης. Στο νέο κρά­τος δεν παραχωρείται Σύνταγμα και αυτό δυσαρεστεί ι­δι­αί­τε­ρα τις πο­λιτικές δυνάμεις του τόπου και τις φέρνει αντιμέτωπες με το Παλάτι τα ε­πό­με­να χρόνια.

Η άφιξη του βασιλιά Όθωνα στο Ναύπλιο
(πίνακας του Peter von Hess, 1835)

Μετά από έντονες διπλωματικές προσπάθειες, τα σύνορα του νέου κράτους ρυθ­μί­ζο­νται ο­ρι­στι­κά με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (1832). Οι Μεγάλες Δυνάμεις λαμ­βά­νουν υ­πόψη τους τις εδαφικές διεκδικήσεις της ελληνικής πλευράς και τα σύνορα ο­ρί­ζο­νται με­ταξύ του Αμ­βρα­κι­κού και του Παγασητικού κόλπου.


Το νέο κράτος περιλαμβάνει τη Ρούμελη, την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Σπο­ρά­δες και τις Κυκλάδες. Η χάραξη των συνόρων γίνεται αποδεκτή από την Οθωμανική Αυ­το­­κρα­το­ρί­α, η οποία αποζημιώνεται με ένα μεγάλο ποσό για την παραχώρηση των α­νω­­τέ­ρω ε­δα­φών.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1829. Αυτονομία με τουρκική επικυριαρχία.
1830. Κατάπαυση εχθροπραξιών, ανεξαρτησία.
1832. Βασιλεία (Όθωνας). Σύνορα: Παγασητικός-Αμβρακικός.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ τάξης (2006) | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.tirins.gr, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.