Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

15 Οκτωβρίου 2012

Το «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου

Από τη Zoe01


Τις πρώτες πρωινές ώρες στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η τότε ιταλική κυβέρνηση α­πέ­στει­λε στην Ελλάδα τελεσίγραφο, στον Ιταλό πρέσβη στην Αθήνα Εμανουέλε Γκρά­τσι, ο ο­ποί­ος και το επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα πρωθυπουργό Ιωάννη Με­τα­ξά, στην οικία του δεύ­τε­ρου, στην Κηφισιά, με το οποίο και απαιτούσε την ε­λεύ­θε­ρη διέλευση του ιταλι­κού στρα­τού από την ελληνοαλβανική μεθόριο προκειμένου στη συ­νέ­χει­α να καταλάβει κάποια στρα­τη­γι­κά σημεία του Βασιλείου της Ελλάδας, (α­ε­ρο­δρό­μι­α, λιμάνια κλπ.), για α­νάγκες α­νε­φο­δι­α­σμού και άλλων διευκολύνσεών του, στη με­τέ­πει­τα προώθησή του στην Αφρική.

Μετά την ανάγνωση του κειμένου ο Έλληνας πρωθυπουργός έστρεψε το βλέμμα του στον Ι­τα­λό πρέσβη και του απάντησε στα γαλλικά (επίσημη διπλωματική γλώσσα) την ι­στορική φρά­ση: «Alors, c’est la guerre» (= Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο), εκ­δη­λώ­­νο­ντας έτσι την αρνητική θέση επί των ιταλικών αιτημάτων.

O ίδιος ο Γκράτσι στα απομνημονεύματά του, που εξέδωσε το 1945, περιγράφει τη σκη­νή: «Έ­χω εντολή κ. πρωθυπουργέ να σας κάνω μία ανακοίνωση και του έδωσα το έγγρα­φο. Πα­ρα­κο­λού­θη­σα την συγκίνηση εις τα χέρια και εις τα μάτια του. Με στα­θε­ρή φωνή και βλέ­πο­ντάς με κατάματα ο Μεταξάς μου είπε: αυτό σημαίνει πό­λε­μο. Του απήντησα ότι αυτό θα μπο­ρού­σε να αποφευχθεί. Μου απήντησε ΟΧΙ. Του πρό­σθε­σα ότι αν ο στρατηγός Πα­πά­γος..., ο Μεταξάς με διέκοψε και μου είπε: ΟΧΙ! Έ­φυ­γα υποκλινόμενος με τον βα­θύτερο σε­βα­σμό, προ του γέροντος αυτού, που προ­τί­μη­σε την θυσία αντί της υποδουλώ­σεως».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εκείνη τη στιγμή είχε εκφράσει το ελληνικό λαϊκό συ­ναί­σθη­­μα, την άρνηση της υποταγής, και αυτή η άρνηση πέρασε στον τότε ελληνικό δη­μο­σι­ο­­γρα­φι­κό τύ­πο με τη λέξη «ΟΧΙ».

Δεν άργησε να ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος με εισβολή των ιταλικών στρα­τευ­μά­­των στην Ήπειρο, οπότε η Ελλάδα αμυνόμενη πήγε να αντιμετωπίσει τους ε­χθρούς.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.