Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Ερμής

Από τον Anthony12


Ονομάστηκε με το όνομα του ελληνικού θεού Ερμή, ενώ οι Ρωμαίοι τον βάφτισαν με το ό­νο­μα του αντίστοιχου θεού τους Mercurius. Πριν από τον 5ο αιώνα π.Χ. ο πλα­νή­της εί­χε δύ­ο ονόματα καθώς εμφανίζεται εναλλάξ και στις δύο πλευρές του Ήλιου. Το βρά­δυ ήταν ο Ερμής και το πρωί ο Απόλλων (θεός του Ήλιου). Θεωρείται ότι πρώτος ο Πυθα­γόρας δι­α­τύ­πω­σε την άποψη ότι πρόκειται για τον ίδιο πλανήτη.

Το αστρονομικό σύμβολό του είναι ένας κύκλος με έναν σταυρό από κάτω και ένα η­μι­κύ­κλι­ο από επάνω. Συμβολίζει το κεφάλι του θεού με το κερατοειδές κράνος του:  

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ο Ερμής ήταν γιος του Δία και μιας από τις κό­ρες του Άτ­λα­ντα (την νύμφη Μαία). Είναι από τους παλαιότερους θεούς του αέρα και η λα­τρεία του δι­α­πι­στώ­νε­ται από τη μαρτυρία του ονόματός του σε μυκηναϊκές ε­πι­γρα­φές. Ήταν ε­πί­σης γνω­στός και με τα ονόματα Αργειφόντης (από τον άνεμο Αρ­γεί­τη), και Διά­κτορας (α­πό τον ά­νε­μο αγωγιάτη). Στους ώμους του φορούσε φτερά και εί­χε φτερωτά πέδιλα και κα­πέ­λο. Ή­ταν γρήγορος, ορμητικός και δεν άφηνε τα ίχνη του πουθενά. Αντι­ληπτός γι­νό­ταν μόνο α­πό τις πράξεις του. Μεταξύ των χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών του περιλαμβά­νεται η κλεψιά και η αρ­πα­γή. Συνοπτικά δηλαδή οι αρχαίοι τον φα­ντά­ζο­νταν σαν ένα με­γάλο απατεώνα.

Ήταν όμως και λόγιος καθώς και δεινός ρήτορας, γι’ αυτό και εκτελούσε χρέη αγ­γε­λι­α­­φό­ρου των άλλων θεών. Εθεωρείτο μάλιστα και ως ο εφευρέτης και κα­τα­σκευ­α­στής του αυ­λού, της σύριγγας και της λύρας, και ήταν ο πρώτος δάσκαλος των μου­σι­κών αυτών ορ­γά­νων. Αυτός ήταν που συνόδευε τους νεκρούς στον Άδη και συ­μπα­ρα­στέ­κο­νταν στους ο­δοι­πό­ρους και τους ταξιδιώτες. Γι’ αυτό και οι αρχαίοι τον τι­μού­σαν με ένα πλή­θος πρό­σκαι­ρων μνημείων όπως ήσαν οι Ερμαίοι λόφοι (σωροί λί­θων στη μέ­ση των ο­ποίων στη­νό­ταν μία επιμήκης πέτρα ή στήλη που συμβόλιζε τον θε­ό).

ΠΗΓΗ: ΒικιπαίδειαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.