Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

11 Οκτωβρίου 2012

Περίπατος στον τοίχο

Από τον Anthony12

Φανταστήκατε ποτέ να μπορούσατε να κάνετε έναν περίπατο στο σχολείο σας, όχι ό­μως στο πάτωμα αλλά στους τοίχους του; Εάν όχι... φανταστείτε το, γιατί σύντομα μπο­ρεί να γί­νει πραγματικότητα!

Αμερικάνοι επιστήμονες εφηύραν πρόσφατα μια συσκευή στο μέγεθος ενός χεριού (!), η ο­ποί­α μπορεί εύκολα να προσκολλάται σε επιφάνειες (π.χ. έναν τοίχο) και ε­πί­σης πολύ εύ­κο­λα να αποκολλάται από αυτές.

Οι επιστήμονες εμπνεύστηκαν από ένα ιδιαίτερο είδος σκαθαριού που ζει στη Φλό­ρι­ντα της Αμερικής. Το σκαθάρι αυτό έχει την ικανότητα να προσκολλάται σ’ ένα φύλ­λο με δύ­να­μη 100 φορές μεγαλύτερη από το βάρος του, χωρίς όμως να εμποδίζεται α­πό το να α­πο­κολ­λη­θεί σε ζήτημα δευτερολέπτων όταν το θελήσει!

Μιμούμενοι τον τρόπο που λειτουργεί το σκαθάρι αυτό, οι επιστήμονες εφάρμοσαν στην ε­πι­φά­νει­α της συσκευής μικρές τρύπες. Με τη βοήθεια μιας συνηθισμένης μπα­τα­ρί­ας προ­ω­θεί­ται το νερό που υπάρχει στη συσκευή μέσα από τις τρύπες αυτές στην επιφάνεια στην οποία εφάπτεται η συσκευή, έτσι ώστε το νερό να παίρνει το σχή­μα μικροσκοπικών στα­γό­νων.

Ενώ λοιπόν η μπαταρία είναι αναμμένη, δημιουργείται μεταξύ επιφάνειας και συ­σκευ­ής μια ένταση, η οποία οδηγεί στο να μένει προσκολλημένη η συσκευή στην επιφάνεια. Όταν θέ­λουν οι επιστήμονες να χωρίσουν τη συσκευή από την ε­πι­φά­νει­α, το μόνο που έχουν να κά­νουν είναι να σβήσουν την μπαταρία, οπότε οι σταγόνες νε­ρού υποχωρούν πίσω στο ε­σω­τε­ρι­κό της συσκευής και η ένταση χάνεται!

Βέβαια, η συσκευή μέχρι τώρα κρατεί μόνο μέχρι 30 γραμμάρια σε βάρος, οι ε­πι­στή­μο­νες ό­μως ευελπιστούν πως σύντομα θα μπορέσουν να την τροποποιήσουν έτσι ώ­στε να μπο­ρεί να κρατεί ένα πολύ μεγαλύτερο βάρος... π.χ. το βάρος ενός αν­θρώ­που!

Φανταστείτε λοιπόν τι ικανότητες θα αποκτούσατε ξαφνικά εάν στις σόλες των πα­που­τσιών σας είχατε από μια τέτοια συσκευή...

ΠΗΓΗ: Medlook


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: τεχνολογία


3 σχόλια:

Nasia28 είπε...

Μπράβο Antony12 πράγματι μια τέτοια συσκευή θα ή ταν πολύ ωραία!!!!!!!

Anthony12 είπε...

Συμφωνώ απόλυτα Nasia28!;)

Despina01 είπε...

Συμφωνώ μαζί σας

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.