Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

19 Οκτωβρίου 2012

Χειμερία νάρκη

Από τον Anthony12


Η χειμερία νάρκη είναι ο χρόνος που κάποια ζώα πέφτουν για ύπνο, για όσο καιρό κά­νει κρύ­ο. Αυτός ο ύπνος δεν είναι όπως ο ανθρώπινος ύπνος, όπου οι δυνατοί θό­ρυ­βοι μπο­ρούν να μας ξυπνήσουν. Στη χειμερία νάρκη, το ζώο μπορεί να κινηθεί γύ­ρω ή να αγ­γι­χτεί και να μην το ξέρει. Μερικά ζώα πηγαίνουν μόνο σε έναν προ­σω­ρι­νό ύπνο και μπορούν ξυ­πνή­σουν γρήγορα. Όπως οι αρκούδες.

Αν και χρησιμοποιούμε τη λέξη «ύπνος» μερικές φορές, η χειμερία νάρκη είναι δι­α­φο­ρε­τι­κή από τον κανονικό ύπνο. Με τον κανονικό ύπνο, το ζώο κινείται λίγο, έχει έ­ναν ε­νεργό ε­γκέ­φα­λο, και μπορεί ξυπνήσει πολύ γρήγορα. Όταν όμως πέφτει στην α­λη­θι­νή χειμερία νάρ­κη, το ζώο μοιάζει να έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει καμία με­τα­κί­νη­ση και παίρνει πολύ και­ρό για να ξυπνήσει αρκετά και να μπορέσει να περπατήσει α­κό­μη και γύρω γύ­ρω.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τα ζώα τρώνε περισσότερα τρόφιμα από τα συ­νη­θι­­σμέ­να. Ο οργανισμός τους θα ζήσει από το λίπος του σώματός τους δεδομένου ό­τι αυτά θα κοιμούνται. Το ζώο θα καταναλώσει το λίπος που αποθηκεύει στο σώμα του και δεν πρέ­πει να χάσει οποιονδήποτε μυ. Τα ζώα επίσης, φτιάχνουν τις χει­με­ρι­νές φωλιές, τα κρη­σφύ­γε­τα και τα λαγούμια τους. Τα διαφορετικά είδη ζώων πέ­φτουν σε χειμερία νάρκη σε διαφορετικά είδη φωλιάς. Όταν πέφτουν σε χειμερία νάρ­κη και ο οργανισμός τους ε­­πι­βρα­δύ­νει, οι εχθροί τους μπορούν να τους κάνουν με­γα­λύ­τε­ρο κακό. Προσπαθούν να ε­πι­λέ­ξουν την ασφαλέστερη θέση για να πε­ρά­σουν τον χειμώνα μακριά από αυτούς τους ε­χθρούς.

Η χειμερία νάρκη είναι ο τρόπος που τα ζώα προσαρμόζονται στο κλίμα και το έ­δα­φος γύ­ρω τους. Τα ζώα πρέπει να είναι σε θέση να ζήσουν μέσα στο ακραίο κρύο. Το κά­νουν ε­πί­σης αυτό επειδή είναι πραγματικά δύσκολο να βρουν τρόφιμα κατά τη δι­άρ­κει­α του χει­μώ­να. Τα τρόφιμα δίνουν στα ζώα την ενέργεια που χρειάζονται για να περ­πα­τή­σουν, να τρέ­ξουν, να κυνηγήσουν. Επίσης, επιβραδύνουν τους χτύπους της καρ­διάς τους (δη­λαδή χτυ­πά­ει πιο αργά η καρδιά τους). Τότε είναι που εκείνο το λί­πος που το ζώο αποθή­κευσε το φθινόπωρο τα βοηθάει. Μερικά από αυτά τα ζώα α­πο­θη­κεύ­ουν επίσης τρόφιμα στις σπη­λιές και τα λαγούμια τους. Τα ζώα που το κά­νουν αυτό δεν κοιμούνται κατευθεί­αν μό­λις πέσει το πρώτο κρύο. Επίσης ξυπνάνε κα­μιά φο­ρά για λίγο, περπατάνε γύρω στη φω­λιά και τρώνε προτού να πάνε πίσω στον ύ­πνο.

ΠΗΓΗ: KindyKids.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διατροφή, ζώα


3 σχόλια:

δάσκαλος98 είπε...

Καλά, η εικόνα είναι απίθανη! :))

Anthony12 είπε...

Λέτε και άλλα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη να κοιμούνται με κρυμμένα μαξιλάρια; ;)

δάσκαλος98 είπε...

Χε χε! Η αλήθεια είναι ότι η περίοδος προετοιμασίας περιλαμβάνει και μια βόλτα στα μαγαζιά! ;))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.