Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

28 Οκτωβρίου 2012

Καιρικά φαινόμενα

Από τη Nasia28

Η αστραπή είναι ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ δυο νεφών, που προκαλεί επιμήκη σπιν­θή­ρα. Παράγεται στην ατμόσφαιρα, όταν δύο σύννεφα φορτισμένα το ένα με θε­τι­κό και το άλ­λο με αρνητικό ηλεκτρισμό πλησιάζουν μεταξύ τους. Οι ετερώνυμοι η­λε­κτρι­σμοί έλκο­νται και με την εκκένωσή τους παράγεται ο σπινθήρας. Συγχρόνως, με την παλμική κίνη­ση των μορίων της ατμόσφαιρας, γίνεται και η βροντή, που σε μας ακούγεται λίγο αρ­γό­τε­ρα, αφού ο ήχος τρέχει μόνο 340 μ., ενώ το φως 300.000 χλμ. το δευτερόλεπτο.

Απεναντίας ο κεραυνός είναι ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ σύννεφου και εδάφους σε ώ­ρα κα­ται­γί­δας. Ο κεραυνός διαφέρει από την αστραπή στο εξής: Στην αστραπή η η­λε­κτρι­κή εκ­κέ­νω­ση γίνεται ανάμεσα σε δυο σύννεφα με αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο, ε­νώ στον κε­ραυ­νό γίνεται ανάμεσα στο σύννεφο και στο έδαφος. Στην περίπτωση κα­τά την οποία η εκ­φόρ­τι­ση συμβεί μεταξύ δύο νεφών, το μήκος της μπορεί να φτά­σει τα 10-15 χλμ. Όταν, α­ντί­θε­τα, συντελεστεί μεταξύ νέφους και εδάφους, το μή­κος της σπάνια υ­περβαίνει τα 2-3 χλμ. Πάνω στη Γη ο κεραυνός μπορεί να προ­κα­λέ­σει ηλεκτροπληξία ζώντων οργανισμών, πυρ­κα­γιές κτλ.

(πατήστε εδώ για να δείτε πώς δημιουργείται ο κεραυνός)

Ο κεραυνός προσβάλλει περισσότερο τα υψηλά και απομονωμένα αντικείμενα. Συ­νή­θως πά­νω στα υψηλά κτίρια, στα καμπαναριά κτλ. τοποθετούν αλεξικέραυνα, για να παίρ­νουν τον κεραυνό και να τον διοχετεύουν στη γη. Έτσι, δεν προκαλούνται ζη­μιές και κε­ραυ­νο­πλη­ξί­α σε ανθρώπους και ζώα.

Πόσο μακριά είναι η καταιγίδα;

Για να βρεις την απόσταση μιας καταιγίδας μέτρησε τα δευτερόλεπτα που με­σο­λα­βούν με­τα­ξύ της αστραπής και της βροντής. Για τη μέτρηση θα χρειαστείς ένα χρο­νό­με­τρο και ο­πωσ­δή­πο­τε μια αστραπή ή έναν κεραυνό!
● Αν δεν έχεις χρονόμετρο μέτρα νοερά με τον εξής ρυθμό: «και ένα, και δύο, και τρί­α...» μέ­χρι ν’ ακούσεις τη βροντή.
● Στη συνέχεια διαίρεσε τον αριθμό των δευτερολέπτων με το 3 για να βρεις περίπου την α­πό­στα­ση που εξελίσσεται η καταιγίδα σε χιλιόμετρα.
● Προσοχή στη διάρκεια της καταιγίδας δεν προφυλασσόμαστε κάτω από δέντρα.
● Η βροντή και η λάμψη του κεραυνού ή της αστραπής συμβαίνουν την ίδια χρονική στιγ­μή. Το φως και ο ήχος, όμως, ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες και έτσι φθά­νουν σε μας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

ΠΗΓΗ: avc.comm.nsdlib.org


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καιρός και κλίμα


2 σχόλια:

Ροδούλα είπε...

Αγαπητέ "δάσκαλε 98" ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ λόγω της ημέρας!
Κυριακή σήμερα, και βρήκα το χρόνο να σεριανίσω σε αγαπημένα ιστολόγια, αφού τις καθημερινές δε μου το επιτρέπουν οι διάφορες υποχρεώσεις.
Καλή εβδομάδα εύχομαι!

δάσκαλος98 είπε...

Χρόνια Πολλά, Ροδούλα! Ο χρόνος ποτέ δε φτάνει για όσα θέλουμε να κάνουμε -ευτυχώς ίσως...
Καλή βδομάδα! :))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.