Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

3 Οκτωβρίου 2012

Ήλιος

Από τον Anthony12

Ο Ήλιος είναι ο αστέρας του ηλιακού μας συστήματος και το λαμπρότερο σώμα του ου­­ρα­νού. Είναι σχεδόν μια τέλεια σφαίρα με διάμετρο 1,4 εκατομμύρια χιλιόμετρα (109 φο­ρές πε­ρισ­σό­τε­ρο από τη Γη), και η μάζα του αποτελεί το 99,86% της μάζας του ηλιακού συ­στή­μα­τος. Η φωτεινότητά του είναι τέτοια, ώστε κατά τη διάρκεια της ημέρας να μην ε­πι­τρέ­πει, λόγω της έντονης διάχυσης του φωτός, σε άλλα ου­ρά­νι­α σώματα να εμ­φα­νί­­ζο­νται (με εξαίρεση τη Σελήνη και σπανιότερα την Αφροδίτη).

Ο Ήλιος είναι το κοντινότερο στη Γη άστρο, σε απόσταση 149,6 εκατομμυρίων χι­λιο­μέ­­τρων (1 ΑΜ). Ο Ήλιος είναι ένας κίτρινος αστέρας νάνος. Η επιφανειακή του θερ­μο­κρα­­σί­α εί­ναι περίπου 5.800 βαθμοί Κέλβιν. Ο Ήλιος ακολουθεί μία τροχιά μέσα στον Γαλαξία σε μί­α απόσταση 25.000 με 28.000 έτη φωτός από το κέντρο του, ο­λο­κλη­ρώ­νο­ντας μία πε­ρι­φο­ρά σε περίπου 226 εκατομμύρια έτη.


Η σημασία του Ήλιου στην εξέλιξη και τη διατήρηση της ζωής στη Γη είναι καίρια, κα­θώς με τη θεμελιώδη διαδικασία της φωτοσύνθεσης προσφέρει την απαραίτητη ε­νέρ­γει­α για την ανάπτυξη των ζωντανών οργανισμών, και διατηρεί την επιφανειακή θερ­μο­κρα­σί­α της Γης σε ανεκτά για τη ζωή επίπεδα, καθώς επίσης και προκαλεί τα με­τε­ω­ρο­λο­γι­κά φαι­νό­­με­να.

Η σημασία του ήταν γνωστή από τα προϊστορικά χρόνια, με αποτέλεσμα ο Ήλιος να λα­­τρεύ­ε­ται ως θεότητα. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, κατά τον Ό­μη­ρο και τον Ησίοδο, ήταν γιος του Τιτάνα Υπερίωνα. Φοίβος, φωτοβόλος δηλαδή, ή­ταν η προ­­σω­νυ­μί­α του Ηλίου, η ίδια με του θεού Απόλλωνα. Κατά την εξέλιξη του αρ­χαί­ου ελληνι­κού πο­λι­τι­σμού, οι ηλιακές ιδιότητες αποδόθηκαν στον θεό Α­πόλ­λω­να.

ΠΗΓΗ: ΒικιπαίδειαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.