Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

11 μέρη που αξίζει να επισκεφθείτε!

Από την El

 1  To Antelope Canyon βρίσκεται στην Αριζόνα των ΗΠΑ και πρόκειται για ένα α­­πό τα πιο μα­γευ­τι­κά φαράγγια του κόσμου, που δίνει τη δυνατότητα στον ε­πι­σκέ­­πτη να θαυμάσει το ά­γρι­ο τοπίο της περιοχής. Χωρίζεται σε δύο τμή­μα­τα, το Up­per An­te­lo­pe Canyon ή The Crack και το Lower Antelope Canyon ή The Corkscre, η πρό­σβα­ση στο εσωτερικό των ο­ποί­ων γίνεται από ειδικά δι­α­μορ­φω­μέ­να μο­νο­­πά­τια ή από σκάλες.


 2  Η λίμνη General Carrera βρίσκεται στην Παταγονία και μοιράζεται ανάμεσα στην Αρ­γε­ντι­νή και τη Χιλή. Αποτελεί ένα από τα μοναδικά αξιοθέατα στον κό­­σμο και ξεχωρίζει για τις μοναδικές σπηλιές που δημιουργούν τα τεράστια βρά­χια, α­φή­νο­ντας το καταγάλανο νε­ρό να περάσει από το εσωτερικό τους.


 3  Η λίμνη Moraine βρίσκεται στον Καναδά, στο κέντρο μιας μεγάλης ο­ρο­σει­ράς, ε­νώ βα­σι­κό χαρακτηριστικό της αποτελούν οι εντυπωσιακοί α­ντι­κα­το­πτρι­σμοί των ε­λά­των στην ε­πι­φά­νει­α των υδάτων της.


 4  Το Grand Canyon βρίσκεται στην Αριζόνα των ΗΠΑ και είναι το μεγαλύτερο του κό­σμου. Σε ορισμένα σημεία το βάθος της φτάνει τα 1.600 μέτρα ενώ το με­γα­λύ­τε­ρο πλάτος της δεν ξεπερνά τα 29 χιλιόμετρα. Τη διασχίζει ο ποταμός Κο­λο­ρά­ντο, που ξεκινά από τα Βρα­χώ­δη Όρη και χύνεται στον Κόλπο του Με­­ξι­κού.


 5  Στην Ταϊλάνδη βρίσκονται τα νη­σιά Phi Phi. Στην ουσία πρόκειται για δύο νη­σιά: το Ko Phi Phi Don και το Ko Phi Phi Leh, το οποίο είναι μικρότερο. Δι­α­θέ­τουν πολ­λά ξενοδοχεία και εντυπωσιακές παραλίες, ενώ φημίζονται για τα φρέ­σκα ψά­ρια και τα πρωτότυπα κο­κτέιλ.


 6  Το Machu Picchu βρίσκεται στο Περού, σε υψόμετρο 2.430 μ. στις πε­ρου­βι­α­­νές Άν­δεις. Πιστεύεται ότι χτίστηκε για να αποτελέσει την κατοικία του βα­σι­λιά των Ίν­κας Pa­cha­cu­ti (1438-1472), ενώ ανακαλύφθηκε μόλις το 1911 α­πό τους αρ­χαι­ο­λό­γους. Από το 2007 α­πο­τε­λεί και επίσημα ένα από τα Νέα Ε­πτά Θαύματα του Κό­σμου.


 7  Το Monument Valley (ή αλλιώς «Η Κοιλάδα των Βράχων») βρίσκεται στην Α­­ρι­ζό­να των Η­ΠΑ και περιλαμβάνει μια μεγάλη έκταση γεμάτη τεράστιους βρά­­χους α­πό άμμο. Η πε­ρι­ο­χή έγινε διάσημη μετά το 1930, ενώ χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε από πολ­λούς κινηματογραφιστές σε διάφορες ταινίες τους, με ση­μα­ντι­κό­τε­ρο τον σκη­νο­θέ­τη John Ford.


 8  Η αρχαία πόλη της Πέτρας θεωρείται ένας από τους εθνικούς θησαυρούς και το πιο δι­ά­ση­μο τουριστικό αξιοθέατο της Ιορδανίας. Βρίσκεται στην άκρη της Α­­ρα­βι­κής Ερήμου και α­πο­τε­λεί ένα αριστούργημα γλυπτικής, αφού είναι ο­λό­κλη­­ρη λα­ξε­μέ­νη πάνω σε ψαμ­μι­τι­κά πε­τρώ­μα­τα. Η «ροδοκόκκινη» πόλη ο­φεί­λει την ύπαρξή της στη φυλή των Ναβαταίων και σή­με­ρα αποτελεί έναν α­πό τους σπου­δαιότερους αρ­χαι­ο­λο­γι­κούς χώρους της χώρας.


 9  Οι λίμνες Plitvice βρίσκονται στην Κροατία και αποτελούν το φυσικό σύ­νο­ρο της χώ­ρας με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Καλύπτουν μια έκταση 296 τε­τρα­γω­νι­κών χι­λιο­μέ­τρων και α­πο­τε­λούν ένα από τα ωραιότερα φυσικά τοπία στον κό­σμο. Α­πό το 1979 ανήκουν στην Πο­λι­τι­στι­κή Κληρονομιά της UNESCO.


 10  Το νησί Socotra βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό, νότια της Υεμένης και α­πο­τε­­λεί έ­ναν ε­πί­γει­ο «παράδεισο», ενώ έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως... ε­ξω­γή­­ι­νος τό­πος! Τα πε­ρισ­σό­τε­ρα από τα είδη χλωρίδας και πανίδας που υ­πάρ­χουν ε­κεί δε βρί­σκο­νται πουθενά αλ­λού στον πλανήτη, ενώ διαθέτει με­ρι­κές α­πό τις ω­ραιότερες πα­ρα­λί­ες στον κόσμο.


 11  Το Preikestolen είναι ένας τεράστιος βράχος που βρίσκεται στη Νορβηγία, γνω­στός και με την κοινή ονομασία «Ο άμβωνας του κήρυκα». Το ύψος του φτά­νει τα 604 μέτρα, η κο­ρυ­φή του είναι επίπεδη και σχεδόν τετράγωνη, ενώ οι πλαγιές του είναι εντελώς κά­θε­τες, σαν να έχουν κοπεί με μαχαίρι. Αποτελεί έ­να από τα δι­α­ση­μό­τε­ρα αξιοθέατα πα­γκο­σμί­ως, συγκεντρώνοντας κάθε χρό­νο πλήθος ε­πι­σκε­πτών.


ΠΗΓΗ: ;


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ταξίδια


1 σχόλιο:

maranda είπε...

Πολύ ωραία μέρη El!
Ψηφίζω Machu Picchu!Και φυσική ομορφιά και ιστορία...

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.